ENGLISH  

ระบบผสมสี WAGNER 2K

ระบบที่สร้างมาสำหรับงานที่ต้องใช้สี 2 องค์ประกอบขึ้นไป

ระบบผสมสีที่รองรับงานใช้สีได้หลากหลายและครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

ในระบบพ่นสีที่ซับซ้อนและตัวสีที่นำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างสี 2K ที่การใช้ระบบจ่ายสีแบบทั่วไปไม่สามารถสร้างประสิทธิภาพการพ่นสีออกมาได้อย่างเต็มที่ WAGNER ได้คิดค้นและสร้างระบบผสมสีที่อำนวยความสะดวกในการทำงานและสร้างความหลากหลายในการใช้งานกับสีที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อให้ผลลัพท์การเคลือบผิวออกมาสมบูรณ์แบบและต่อเนื่องตลอดการทำงาน

WAGNER 2K Mixing system หรือระบบผสมสี 2K ของ WAGNER ในปัจจุบันได้พัฒนาจนเลยขีดจำกัดสี 2K ไปแล้วยังสามารถใช้สีที่มีองค์ประกอบมากกว่าอย่าง 3K และ 4K ได้อีกโดยทำให้สีที่จ่ายออกมามีคุณสมบัติเป็นเนื้อเดียวและคุณภาพเท่า ๆ กันเมื่อถูกนำไปใช้เคลือบผิวแล้วนั้นเอง

สีที่มีหลายองค์ประกอบในเนื้อเดียวกันสามารถสร้างสรรค์คุณสมบัติพิเศษได้มากกว่าสีทั่วไปและมีประสิทธิภาพการเคลือบผิวและความทนทานที่สูงกว่าแต่การจะนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาผสมกันให้ออกมาเป็นเนื้อเดียวกันและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและอุปกรณ์ของ WAGNER ช่วยตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้แน่นอน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานผลิตยานพาหนะ เครื่องจักรและอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ ต่างก็ต้องใช้สีประเภทนี้และอุปกรณ์ของ WAGNER สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอน

ระบบผสมสี 2K แบบเอกเทศ (Twin Control)

ระบบผสมสีแบบเอกเทศรุ่น Twin Control

รู้จักกับสีที่มีหลายองค์ประกอบ

WAGNER ได้พัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่สามารถผสมสีได้มากกว่า 2 องค์ประกอบไปแล้วและยังมีเครื่องที่รองรับการใช้สีหลายสีได้พร้อมกันในระบบเดียวกันได้อีก แต่เพื่อให้เห็นภาพว่าสีหลายองค์ประกอบมีลักษณะเป็นยังไง เราขอนำเสนอสี 2 องค์ประกอบและการทำงานแบบพื้นฐานให้ดูเพื่อจะได้เข้าใจระบบการทำงานได้มากขึ้น

2K คือสีที่มีองค์ประกอบมาจากเคมี 2 ส่วนซึ่งคำว่าส่วนประกอบในสี 2K จะกำหนดมาเลยว่าส่วนที่ 1 คือสีและส่วนที่ 2 คือสารเร่งปฏิกิริยาแข็งตัวหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Hardener

ซึ่งสารตัวที่ 2 นี้เองทำให้สีมีความหนืดสูงและแข็งตัวเร็วขึ้นเพราะการเร่งให้แข็งตัวของมันนี่เองทำให้มีข้อดีที่ฟิล์มจะเกาะผิวชิ้นงานได้ดีกว่าสีธรรมดาและทนต่อมลภาวะต่าง ๆ ได้ดีกว่าแต่หากอุปกรณ์และระบบผสมสีไม่ได้ออกแบบมาให้ผสมกับสี 2K อาจก่อปัญหาเช่นสีแข็งตัวค้างในอุปกรณ์จนสร้างความเสียหายได้

ระบบผสมสีตัวพื้นฐานจะถูกออกแบบให้มีลักษณะพื้นฐานคือติดตั้งปั๊มจ่ายสีทั้งหมด 3 ปั๊มโดยปั๊ม 2 ตัวหลักคือแยกไว้สำหรับสีและสารแข็งตัวซึ่งในที่นี้จะเรียกเป็นสาร A และสาร B เพื่อความชัดเจนในการระบุ ในขณะที่ปั๊มตัวสุดท้ายเป็นตัวจ่ายสารล้าง (Cleaning Agent) เพื่อไม่ให้สี 2K ตกค้างในระบบแก้ปัญหาสีแข็งตัวได้ ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง

การทำงานของระบบผสมสี 2K (ระบบพื้นฐาน)

3

สาร A

(สี)

สารล้าง

ตัวจ่ายไฟฟ้า

ปั๊มลม

1
1
2
4
5

สาร B

(สารแข็งตัว)

6

ถังน้ำทิ้ง

ปืนพ่นสี

1. จ่ายไฟฟ้าและแรงอัดลมเข้าไปที่ระบบผสมสี 2K

2. สาร A ให้เป็นตัวแทนสี จ่ายเข้าไปที่ปั๊ม A

3. สาร B ให้เป็นตัวแทนสารเร่งปฏิกิริยาแข็งตัว จ่ายเข้าไปที่ปั๊ม B

4. สารล้างจ่ายเข้าไปที่ปั๊มตัวที่ 3 เพื่อทำการล้างปั๊ม A และ B ในระหว่างการใช้งาน

5. สี 2K ที่ผสมเสร็จแล้วจ่ายเข้าไปที่ปืนพ่นสี

6. สารล้างที่ใช้แล้วจะถูกถ่ายเททิ้งลงถัง

ระบบผสมสีแบบคอมพิวเตอร์

ไม่ว่าจะเป็นระบบผสมของ WAGNER รุ่นไหนก็ตามต่างก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้สี 2K ถูกผสมด้วยค่าที่แม่นยำและสม่ำเสมอตลอดการทำงานทำให้รักษาคุณภาพของชิ้นงานได้ดังนั้น ระบบผสมสี 2K ที่ ROM เสนอไม่ว่าจะเป็นรุ่น Twin Control (แบบเอกเทศ) และ 2K Flexible Unit Series (แบบประกอบปั๊มจ่ายสีเอง) ก็ใช้ตู้ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์เป็นตัวตั้งค่าและควบคุมการทำงาน

ดังนั้นมั่นใจได้ว่าสี 2K 3K และ 4K ที่ผสมโดยอุปกรณ์ของ WAGNER จะช่วยให้ได้ส่วนผสมที่แม่นยำและจ่ายออกมาด้วยค่าที่สม่ำเสมอ

รูปแบบของระบบผสมสีในแต่ละรุ่น

WAGNER ได้พัฒนาระบบผสมสีออกมาเป็น 2 รูปแบบโดยมีลักษณะดังนี้

  1. ระบบผสมสีแบบเอกเทศ (Stand Alone Unit System) โดยจะมาในรูปแบบของรุ่น Twin Control ที่ตัวควบคุมและตัวปั๊มจ่ายสีจะติดตั้งมาเป็นชุดเดียวกันโดยขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นปั๊มจ่ายสีรุ่นไหน โดยทั่วไปการใช้งานจะใช้ได้แค่สีเดียวตลอดการทำงาน เป็นรูปแบบที่ใช้ง่ายที่สุดเพราะทุกอย่างติดตั้งมาให้เรียบร้อยโดยตัวปั๊มจะแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในการรับหน้าที่ลำเลียง A B และตัวทำละลายสำหรับชำระล้างดังนั้นชุดนี้จะมีปั๊มทั้งหมด 3 ตัวอยู่ในชุด

  2. ระบบผสมสีแบบยืดหยุ่น  (Flexible Unit System) ซึ่งรูปแบบนี้จะมาเฉพาะตัวเครื่องผสมอย่างเดียวแต่ต้องไปหาปั๊มจ่ายสีมาติดตั้งเองภายใต้สเปคเครื่องกำหนด ปัจจุบัน WAGNER จะมีอยู่ 2 รุ่นคือ 2K Comfort และ 2K Smart ซึ่งข้อแตกต่างกับแบบเอกเทศคือสามารถใช้สีหลายสี (ไม่เกิน 25 สีในระบบเดียวกัน) ได้โดยใช้เวลาเปลี่ยนสีที่รวดเร็วและใช้งานได้ต่อเนื่องทันทีซึ่งมีเฉพาะระบบผสมสีแบบยืดหยุ่นเท่านั้นที่ทำได้โดยเฉพาะโรงงานที่ต้องใช้สีหลายสีในการผลิตและสีที่ใช้เป็นสี 2K ดังนั้นระบบนี้แก้ปัญหาได้ถูกจุด

ระบบผสมสี 2K แบบยืดหยุ่น

ระบบผสมสี 2K แบบเอกเทศ

(มาพร้อมกับปั๊มลำเลียงของเหลว)

ระบบผสมสี 2K แบบยืดหยุ่น

(ต้องติดตั้งปั๊มจ่ายสีเอง)

ข้อมูลทางเทคนิคของระบบผสมสีในแต่ละรุ่น

ระบบผสมสี TWIN CONTROL

ระบบผสมสีแบบเอกเทศที่ใช้ปั๊มพ่นสีแรงอัดสูง 3 ตัว โดยแบ่งเป็นปั๊ม A (สี) ปั๊ม B (สารเร่งปฏิกิริยาแข็งตัว) และปั๊มตัวที่ 3 สำหรับสารล้าง (Cleaning Agent)  เพื่อทำสี 2K โดยตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ป้อนค่าผสมได้แม่นยำคงที่บันทึกสูตรผสมได้

ประเภทงานที่เหมาะสม: สำหรับงานที่กำหนดเป็นสี 2K และใช้งานในอัตราส่วนเดิมเป็นประจำ

ระบบผสมสีแบบยืดหยุ่นรุ่น 2K Smart

ระบบผสมสีแบบอัจฉริยะที่สามารถใช้สีได้มากถึง 5 สีโดยเป็นระบบที่รองรับการทำงานที่ต้องเปลี่ยนโทนสีในกระบวนการผลิตโดยที่ตัวควบคุมหลักยังเป็นตัวเดียวกันไม่เหมือนกับ Twin Control ที่จะต้องใช้ได้แค่สีเดียว สำหรับ 2K Smart ใช้เวลาเปลี่ยนสีจาก 5 สีนี้ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาทีทำให้การทำงานคล่องตัวและประหยัดระยะเวลาการทำงานไปได้มาก นอกจากนี้ตัวระบบยังสามารถใช้ปืนพ่นสีพร้อมกันได้ถึง 2 กระบอก

ประเภทงานที่เหมาะสม: หากเงื่อนไขการทำงานมีใช้สีไม่เกิน 5 สีและจำนวนปืนที่ใช้งานมีไม่เกิน 2 กระบอกเท่านั้น

ระบบผสมสีแบบยืดหยุ่นรุ่น 2K Comfort

หาก 2K Smart ยังให้จำนวนสีไม่พอและปืน 2 กระบอกที่ใช้พร้อมกันยังไม่ตอบโจทย์มากนัก 2K Comfort คือระบบผสมสี 2K ที่ขยายขอบเขตการทำงานให้มากกว่าเดมโดยจำนวนสีที่ใช้สามารถใช้งานได้ถึง 25 สีโดยเปลี่ยนสีสลับไปมาได้ในเวลาภายใน 1 นาทีและทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ระบบเดียวกันทำให้ 2K Comfort มีความยืดหยุ่นมากกว่า 2K Smart และยังสามารถใช้ปืนพ่นสีได้ 4 กระบอกพร้อมกันได้ไม่มีปัญหา

ประเภทงานที่เหมาะสม: สำหรับงานที่ใช้สี 2K หลายสีมากและต้องใช้ปืนพ่นสีมากถึง 4 กระบอกพร้อมกัน เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมหนักที่ใช้ผลิตช้ินงานจำนวนมาก

Please reload

กลับไปที่

งานพ่นสีน้ำและสีน้ำมัน

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ