top of page

ENGLISH  

2K TWIN CONTROL MIXING UNIT

ปั๊มผสมสี 2K TWIN CONTROL

สุดยอดแห่งความแม่นยำและความสเถียร

 

Twin Control ออกแบบมาเพื่อรับมือกับงานพ่นสี 2K ที่สามารถใช้งานในระยะเวลานานเพื่อให้งานต่อเนื่องและเสร็จได้ทันเวลาไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างที่ต้องปิดงานภายในเวลาจำกัดหรืองานอุตสหกรรมที่ต้องเพิ่มปริมาณการผลิตและเร่งงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด ปั๊มตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทนทานและซ่อมบำรุงน้อย

 

เนื่องจากสี 2K เป็นสีที่มีลักษณะหนืดสูงและแข็งตัวเร็วกว่าสีทั่วไปดังนั้นระบบการทำงานของ Twin Control จะแบ่งปั๊ม A สำหรับสีและปั๊ม B สำหรับสารแข็งตัวและมีปั๊มตัวที่ 3 ทำหน้าที่ล้างภายในโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้สีแข็งตัวในปั๊มและทำงานต่อเนื่องได้หลาย ชม.

 

โครงสร้างพื้นฐานของปั๊มผสมสี 2K Twin Control

ตู้ควบคุม Twin Control

ตู้ควบคุมคือแกนหลักของการทำงานทั้งหมดใน Twin Control ค่าต่าง ๆ เช่นอัตราส่วนผสม, ปุ่มล้างปั๊มภายใน, ระยะเวลาการอบ (กรณีใช้ร่วมกับเตาอบสี Heater) จะถูกตั้งค่าไว้ที่นี่ แผงหน้าปัดออกแบบปุ่มคำสั่งให้ใช้ง่ายที่สุด (มีแค่  3 ปุ่มคำสั่งหลักคือ เริ่ม “Start” - หยุด”Stop” และ ล้าง “Flush)

ตู้ควบคุมการทำงานแบบอิเลคทรอนิกส์

ปั๊มสำหรับดูดและจ่ายสารแข็งตัว (Hardener)

- ปั๊ม B

ปั๊มสำหรับส่วนดูดและจ่ายสี

- ปั๊ม A

บริเวณที่ติดตัววัดจังหวะแบบแม่เหล็กทั้งปั๊ม A และ ปั๊ม B เพื่อส่งข้อมูลให้ตู้ควบคุม

ตัวผสมระหว่างสี (A) และสารแข็งตัว (B)

ปั๊มสำหรับดูดสารล้างเพื่อทำความสะอาดภายในปั๊ม A และ ปั๊ม B

รถเข็นยึดที่รองรับอุปกรณ์ที่หนักหลายกิโลได้ นอกจากนี้ยังมีตัวยึดที่ติดกับกำแพงด้วย

ขั้นตอนการทำงานของ Twin Control

ขั้นตอนการจ่ายสี 2K

 

ปั๊มดูดสีที่มากับ Twin Control มีปั๊ม Ice Breaker ที่ใช้กับงานพ่นสีแรงอัดสูงและปั๊ม Evomotion รุ่นใช้แรงอัดต่ำสำหรับงานพ่นสีใช้แรงอัดอากาศ จากตัวอย่างจะแทนด้วยตัวอักษร A สำหรับปั๊มดูดสีและ B สำหรับปั๊มดูดสารแข็งตัว การทำงานมีขั้นตอนดังนี้

 

 1. A และ B เริ่มทำงานจากดูดสีและสารแข็งตัว

 2. ตัววัดค่าที่ติดกับปั๊ม A และ B ส่งข้อมูลปริมาณเคมีในแต่ละส่วนด้วยสัญญาณดิจิทัลให้ตู้ควบคุม

 3. ตู้ควบคุมประมวลผลและควบคุมการทำงานของวาล์วฉีดตามที่ได้ใส่ค่าอัตราส่วนผสม B ไว้แล้วโดยอัตโนมัติ

ส่งสัญญาณนิวเมติก (ควบคุมแรงอัดลม) กลับไป A และ B (ส่วนวาล์วฉีด)

สัญญาณดิจิตัลจากตัววัด A ส่งเข้าตู้ควบคุม

ตู้ควบคุมป้อนคำสั่งการจ่ายสีตามค่าที่ตั้งไว้

สัญญาณดิจิตัลจากตัววัด B ส่งเข้าตู้ควบคุม

วาล์ว A และ B

จุดผสมแบบคงที่

จุดจ่ายสี 2K

สาร A

(สี)

สาร B

(สารแข็งตัว)

ตัวตรวจจับสโตรคด้วยแม่เหล็ก

แกน X (แนวตั้ง): แทนระยะตำแหน่งของลูกสูบ

แกน Y (แนวนอน): แทนปริมาตรของเหลวที่ปั๊ม

ตัวอย่างการติดตั้งตัวตรวจจับที่ปั๊มจ่ายสี

ระบบวัดด้วยแม่เหล็ก

 

ปั๊มลูกสูบจ่ายสีได้แม่นยำเพราะมีตัวช่วยอย่างระบบวัดค่าด้วยแม่เหล็ก (สิทธิบัตรของ WAGNER) ที่ตรวจจับตำแหน่งการเคลื่อนไหวของลูกสูบที่แม่นยำที่สุดและป้อนข้อมูลไปที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่คำนวณอัตราการไหลเวียนได้ทันที

 

เนื่องจากตัววัดแบบแม่เหล็กจะถูกติดตั้งด้านนอกของปั๊มดังนั้นมันจะไม่ได้สัมผัสกับของเหลวโดยตรงดังนั้นใช้งานได้นานต่อเนื่อง ซ่อมบำรุงน้อย

การใช้งาน

ประเภทชิ้นงานที่ใช้ได้

 

 • รถบรรทุกและรถยนต์เชิงพาณิชย์

 • สีปกป้องผิวชิ้นงาน

 • พาหนะสำหรับใช้งานในการเกษตร

 • อุตสหกรรมเหล็ก

 • รถราง

 • กังหันลม

 • อุตสหกรรมไม้

 • อุตสหกรรมพลาสติก

สีที่นำมาใช้งานได้

 

 • สีที่มีความหนืดต่ำ ความหนืดปานกลางและความหนืดสูงสีน้ำและสีน้ำมัน

 • สี 2K อีพ๊อกซี่ ประเภทแลคเกอร์และรองพื้น

 • สี 2K โพลียูเรเทน (PUR) แลคเกอร์และรองพื้น

 • สี 2K เนื้อแข็ง

ข้อมูลและสมรรถนะของ TWIN CONTROL

โปรด "คลิ๊ก" ที่รูปภาพปั๊มผสมสีด้านล่างเพื่อดูข้อมูล

TWIN CONTROL

28-40

TWIN CONTROL

35-70

TWIN CONTROL

35-150/35-70

TWIN CONTROL

75-150

TWIN CONTROL

EVOMOTION 5-60

กลับไปที่

เครื่องผสมสี 2K

bottom of page