ไทย 

Thailand.png

ACCESSORIES for FC 9900 PLUS

Special Nozzle for radiator surface

Special nozzle for FC gun which apply for groove surface with round nozzle 30 mm

ปืนพ่นสีไร้อากาศ

VECTOR SERIES

Standard Nozzle

Nozzle set for standard FC gun that the size has available for 0.5, 0.8, 1.3, 1.8, 2.2, 2.5 and 2.7 (mm)

Split Nozzle

Nozzle set for FineCoat split gun that the size has available for 0.8, 1.3, 1.8, 2.2, 2.4 and 2.6 (mm)

Special Gun for texture and plaster

Special spray lance for texture which use special nozzle and gravity container. It is alternative accessories.

Special Nozzle for texture

There have available for 4 size.

  • Diameter 4.0 mm (50/60)

  • Diameter 6.0 mm (50/60)

  • Diameter 8.0 mm (50/60)

  • Diameter 10.0 mm (50/60)

Aircap for FC และ FC Split

Aircap for air supply which is available for 3 size following below

  • 9.0 mm with radius 45 mm.

  • 12.0 mm with radius 45 mm.

  • 14.5 mm with radius 45 mm.

Air hose for FC 9900 Plus

Standard hose for FC 9900 Plus

Back to

FC 9900 Plus

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ