top of page

ตัวกวนสีสำหรับงานสีทั่วไป

Agitator for general surface coating

ENGLISH 

ตัวกวนสี AIR PRO

ที่ครอบคลุมการการใช้งานได้มากที่สุด

ตัวกวนสีจะมี 2 รูปแบบคือตัวกวนเปล่ารุ่น HA ที่เป็นได้ทั้งใช้คนถือพ่นหรือจะนำไปดัดแปลงใส่กับถังสีที่ทำขึ้นมาเองหรืออาจจะใช้กับตัวยึดและขาตั้งที่ทำขึ้นมาเองได้เช่นกัน อีกแบบหนึ่งคือรุ่น FA ที่มาพร้อมกับขาตั้งมาให้ ทั้ง 2 แบบใช้มอเตอร์ลมขนาด 1/3 แรงม้า ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

ตัวกวนสีมาตรฐานมาด้วยก้านกวนเล็กและใบพัดพลาสติกแต่สามารถเปลี่ยนตัวก้านให้เป็นสแตนเลสสำหรับสีสูตรน้ำรวมทั้งใบพัดแบบหยัก Z ได้ในภายหลังตามความเหมาะสมที่หน้างานของผู้ใช้

ข้อมูลทางเทคนิคตัวกวนสี Air Pro รุ่นมาตรฐาน HA

Air Pro HA-1

ตัวกวนสีรุ่น HA-1

HA-1.png

ตัวกวนสีแบบเคลื่อนย้ายได้

HA-1

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น: HA-1

กำลังของมอเตอร์ลม AM-02: 1/3 แรงม้า

ความเร็วรอบของมอเตอร์ AM-02: 1:1 2,780 รอบ/นาที

มิติของตัวกวนสี: 205 x 165 x 940 มม.

มิติของบรรตุภัณฑ์: 210 x 190 x 590 มม.

น้ำหนักสุทธิ: 4.7 กก.

น้ำหนักรวม: 5.5 กก.

ขนาดก้านตัวกวน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. x ยาว 590 มม.

ใบรับรอง: ISO 9001:2008/2006/42/CE

 • HA-1 ใช้ได้ทั้งแบบถือจับเพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวกและการนำไปดัดแปลงติดตั้งกับอุปกรณ์ใช้งานร่วมอื่น ๆ

 • อุปกรณ์ที่มักจะนำ HA-1 ไปติดตั้งเป็นถังสีสแตนเลสที่ไม่ใช่ถังแรงดันซึ่งเป็นทั้งที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษและอาศัยปั๊มจ่ายสีตัวอื่นเป็นตัวดูดสีขึ้นมาแทน

Air Pro HA-5

ตัวกวนสีรุ่น HA-5

HA-5.png

ตัวกวนสีแบบเคลื่อนย้ายได้

HA-5

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น: HA-5

กำลังของมอเตอร์ลม AM-02R: 1/3 แรงม้า

ความเร็วรอบของมอเตอร์ AM-02R:

1:1 630 รอบ/นาที

10:1 300 รอบ/นาที

มิติของตัวกวนสี: 170 x 160 x 965 มม.

มิติของบรรตุภัณฑ์: 210 x 190 x 590 มม.

น้ำหนักสุทธิ: 6.0 กก.

น้ำหนักรวม: 6.8 กก.

ขนาดก้านตัวกวน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x ยาว 590 มม.

ใบรับรอง: ISO 9001:2008/2006/42/CE

 • HA-5 ใช้ได้ทั้งแบบถือจับเพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวกและการนำไปดัดแปลงติดตั้งกับอุปกรณ์ใช้งานร่วมอื่น ๆ

 • ใช้งานเหมือนกับ HA-1 แต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านกวนที่ใหญ่กว่าทำให้เพิ่มแรงหมุนการกวนได้มากกว่ารุ่น HA-1

ข้อมูลทางเทคนิคตัวกวนสี Air Pro รุ่นแบบมีขาตั้ง FA

Air Pro FA-1

ตัวกวนสีรุ่น FA-1

FA-1.png

ตัวกวนสีแบบขาตั้ง

FA-1

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น: FA-1

กำลังของมอเตอร์ลม AM-02: 1/3 แรงม้า

ความเร็วรอบของมอเตอร์ AM-02: 1:1 2,780 รอบ/นาที

มิติของตัวกวนสี: 535 x 455 x 745 มม.

มิติของบรรตุภัณฑ์: 510 x 170 x 640 มม.

น้ำหนักสุทธิ: 7.8 กก.

น้ำหนักรวม: 9.0 กก.

ขนาดก้านตัวกวน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x ยาว 550 มม.

ใบรับรอง: ISO 9001:2008/2006/42/CE

 • FA-1 จำหน่ายพร้อมขาตั้งสำหรับการใช้งานแบบไม่เคลื่อนย้ายและประจำตำแหน่งถาวร

 • ถังรองสีที่จะนำมาใช้กับตัวกวนรุ่นนี้โดยทั่วไปเป็นถังขนาด 5 ลิตร (ถังปิ๊ปนั้นเอง)

Air Pro FA-5

ตัวกวนสีรุ่น FA-5

FA-5.png

ตัวกวนสีแบบขาตั้ง

FA-5

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น: FA-5

กำลังของมอเตอร์ลม AM-02R: 1/3 แรงม้า

ความเร็วรอบของมอเตอร์ AM-02R: 

5:1 630 รอบ/นาที

10:1 300 รอบ/นาที

มิติของตัวกวนสี: 535 x 455 x 696 มม.

มิติของบรรตุภัณฑ์: 510 x 170 x 640 มม.

น้ำหนักสุทธิ: 9.7 กก.

น้ำหนักรวม: 10.9 กก.

ขนาดก้านตัวกวน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x ยาว 380 มม.

ใบรับรอง: ISO 9001:2008/2006/42/CE

 • FA-5 จำหน่ายพร้อมขาตั้งสำหรับการใช้งานแบบไม่เคลื่อนย้ายและประจำตำแหน่งถาวร

 • ทำหน้าที่เหมือนกับรุ่น FA-1 แต่ที่ต่างกันอย่างชัดเจนคือขนาดขาตั้งจะสั้นกว่า

ข้อมูลทางเทคนิคตัวกวนสี Air Pro รุ่นแบบก้านยาวและใบกวน 2 ชั้น

ตัวกวนสี AIR PRO รุ่นพิเศษ

สำหรับใช้งานกับที่บรรจุสีขนาดใหญ่

ตัวกวนสีรุ่น CA ใช้พื้นฐานเดียวกับรุ่น HA แต่ที่ต่างกันมี 2 จุดคือความยาวของก้านกวนที่ยาวกว่าและมีใบพัด 2 ชั้นซึ่งเหมาะกับถังบรรจุที่มีขนาดลึกกว่าถังสีขนาดทั่วไป ทำให้การใช้งานของมันมักจะนำไปติดตั้งกับถังบรรจุสีที่ทำขึ้นมาเองโดยมีความลึกมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นตัวกวนที่มาพร้อมกับตัวทดเกียร์ที่ปรับกำลังแรงบิดของตัวกวนได้อิสระซึ่งรุ่น HA-1 และ FA-1 จะไม่มีคุณสมบัติแบบนี้

Air Pro CA-1

ตัวกวนสีรุ่น CA-1 พร้อมตัวทดเกียร์

CA-1.png

ตัวกวนสีแบบขายาวพิเศษ

CA-1

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น: CA-1

กำลังของมอเตอร์ลม AM-02: 1/3 แรงม้า

ความเร็วรอบของมอเตอร์ AM-02: 1:1 2,780 รอบ/นาที

มิติของตัวกวนสี: 250 x 165 x 1,100 มม.

มิติของบรรตุภัณฑ์: 175 x 170 x 1,130 มม.

น้ำหนักสุทธิ: 7.0 กก.

น้ำหนักรวม: 8.0 กก.

ขนาดก้านตัวกวน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x ยาว 950 มม.

ใบรับรอง: ISO 9001:2008/2006/42/CE

 • CA-1 มีคุณสมบัติพิเศษนอกจากก้านกวนที่ยาวกว่าและใบพัด 2 ชั้นแล้ว ยังมีตัวทดเกียร์ที่ปรับแรงบิดของตัวกวนได้อิสระทำให้สร้างกำลังการบิดได้หลายระดับ

 • ด้วยตัวก้านที่ยาวเป็นพิเศษทำให้การใช้งานมักจะเป็นแบบติดตั้งกับตัวยึดและใช้งานประจำตำแหน่งถาวร

Air Pro CA-5

ตัวกวนสีรุ่น CA-5 พร้อมตัวทดเกียร์

CA-5.png

ตัวกวนสีแบบขายาวพิเศษ

CA-5

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น: CA-5

กำลังของมอเตอร์ลม AM-02: 1/3 แรงม้า

ความเร็วรอบของมอเตอร์ AM-02:

5:1 630 รอบ/นาที

10:1 300 รอบ/นาที

มิติของตัวกวนสี: 300 x 165 x 1,075 มม.

มิติของบรรตุภัณฑ์: 175 x 170 x 1,130 มม.

น้ำหนักสุทธิ: 9.0 กก.

น้ำหนักรวม: 10.0 กก.

ขนาดก้านตัวกวน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x ยาว 790 มม.

ใบรับรอง: ISO 9001:2008/2006/42/CE

 • CA-5 มีคุณสมบัติพิเศษนอกจากก้านกวนที่ยาวกว่าและใบพัด 2 ชั้นแล้ว ยังมีตัวทดเกียร์ที่ปรับแรงบิดของตัวกวนได้อิสระทำให้สร้างกำลังการบิดได้หลายระดับ

 • ใช้งานเหมือนกับ CA-1 แต่ความยาวของก้านจะสั้นกว่า

bottom of page