top of page

แอร์แคปและหัวพ่น

สำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอากาศผสมแรงดันสูง

ENGLISH  

Finishing Quality.png

อุปกรณ์ที่รองรับการพ่นด้วยแรงดันสูง

โดยปกติหัวพ่นแรงดันสูงจะไม่สามารถปรับองศาได้เพราะหัวพ่นต้องออกแบบให้ทนกับแรงดันสูงในระดับที่ 250 บาร์ได้แต่เมื่อนำไปใช้ในระบบอากาศผสม แอร์แคปที่ทำหน้าที่ปล่อยม่านลมแรงดันต่ำทำหน้าปรับม่านสีให้กว้างและแคปได้เหมือนกับปืนแรงดันอากาศทั่วไปได้ไม่เกินขนาดขององศาหัวพ่นโดยจะมีแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 • ส่วนของม่านสีแบน (หัวพ่นและแอร์แคปสำหรับม่านสีแบน)

 • ส่วนของม่านสีกลม (หัวพ่นและแอร์แคปสำหรับม่านสีกลม)

1. ส่วนงานพ่นสีม่านสีแบน

EAC Flat Nozzle.png

2

1

3

4

องค์ประกอบของการสร้างม่านสี​

 1. ลมแรงดันต่ำส่วนควบคุมทรงม่านสีไร้อากาศแรงดันสูง

 2. ขนาดม่านสีที่เปลี่ยนขนาดความกว้าางได้

 3. แอร์แคป

 4. ลมส่วนพ่นสี

ลักษณะการทำงานของการพ่นในรูปแบบม่านสีแบน

การใช้งานกับม่านสีแบน

​​

ในการพ่นม่านสีแบนนั้น แรงดันสีที่หัวพ่นอยู่ 30 - 150 บาร์และแรงดันลมที่พ่นออกมาต้องเป็นแรงดันระดับต่ำอยู่ที่ 0 - 2.5 บาร์ ซึ่งเป็นระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการพ่นม่านสีแบนซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการพ่นทับซ้อนได้และยังสามารถปรับขนาดม่านสีได้โดยขึ้นอยู่ขนาดองศาที่หัวพ่นที่ใช้งานกำหนดไว้

คุณสมบัติของม่านสีแบน

​​

 • ให้ปริมาณสีออกมาปริมาณสูง

 • โอกาศการพ่นออกมาเป็นหมอกต่ำ

 • ประสิทธิภาพการเคลือบผิวสูง

 • พ่นสีที่มีความหนืดสูงได้ง่าย

 • หัวพ่นที่ทนทานตลอดการใช้งาน

 • ม่านสีที่ปรับได้

1.1 แอร์แคป (หัวลม) และหัวพ่นสำหรับม่านสีแบน

GM5000EAC Flat Air Cap.jpg
EAC Air Cap RED - 2.jpg

แอร์แคป ACF5000 สำหรับหัวพ่นแบน

 

แอร์แคปสำหรับปืนพ่นสี GM5000EAC ที่เป็นหัวพ่นแบนเท่านั้นที่ต้องใช้กับงานพ่นด้วยแรงดันสูงโดยจะพ่นม่านลมแรงดันต่ำออกมาเพื่อควบคุมม่านสีไร้อากาศและแบ่งออกเป็น 2 แบบ

EAC Air Cap RED.png

แอร์แคป ACF5000 สีแดง

 

สำหรับสีที่มีความหนืดต่ำโดยจะมีการแต้มสีแดงให้แยกออกมาชัดเจน

EAC Air Cap Blue.png

แอร์แคป ACF5000 สีฟ้า

 

สำหรับสีที่มีความหนืดสูงโดยจะมีการแต้มสีฟ้าให้แยกออกมาชัดเจน

GM5000EAC Nozzle.jpg

หัวพ่นแบน ACF5000

หัวพ่นสำหรับการพ่นด้วยแรงดันสูงจะมีขนาดที่เล็กกว่าหัวพ่นแรงดันธรรมดาเพราะต้องทำให้ทนต่อแรงดันที่ 250 บาร์รวมทั้งองศาที่มีระบุตายตัวตามขนาดหัวพ่นซึ่งจะมีการอ่านเลขหัวพ่นได้ดังนี้โดยนำหมายเลข 13/40 เป็นตัวอย่าง

การอ่านเลขหัวพ่น

หัวพ่น 13/40 โดนเลข 2 จะมี 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ 1 "13" มาจากขนาดรูหัวพ่น 0.013 นิ้ว ตำแหน่งที่ 2 "40" มาจากคำว่า 40 องศาดังนั้น 13/40 คือหัวพ่นขนาด 0.013 นิ้ว และกางองศาที่ 40 องศานั้นเอง

ตารางหัวพ่นแบน ACF 5000

flat-2126883_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อดาวน์โหลดตารางหัวพ่นแบนฉบับ 2 ภาษา

หมายเหตุ

 

อย่างไรก็ตามด้วยความที่ใช้กับปืนพ่นสีอากาศผสมแรงดันสูง ตัวแอร์แคป ACF5000 มาช่วยในเรื่องปรับขนาดม่านสีได้ หากใช้หัวพ่น 13/40 แอร์แคปจะช่วยปรับม่านสีได้แคบและกว้างได้แต่กว้างได้ไม่เกิน 40 องศา นั้นหมายความว่าหากมีหัวพ่นที่กางได้ถึง 60 องศา ม่านสีสามารถปรับได้ไม่เกิน 60 องศา

2. ส่วนงานพ่นสีม่านสีกลม

EAC Round Nozzle.png

1

2

1

3

5

4

องค์ประกอบของการสร้างม่านสี​

 1. ม่านลมแรงดันต่ำที่ควบคุมม่านสีไร้อากาศแรงดันสูง

 2. สีที่ถูกลำเลียงไปยังหัวพ่นเพื่อพ่นด้วยแรงดันสูง

 3. ฝาครอบหัวพ่น

 4. หัวพ่นแบบหมุนวนหลายช่องทาง

 5. ม่านสีแรงดันสูงที่ออกมาเป็นทรงกลม

ลักษณะการทำงานของการพ่นในรูปแบบม่านสีกลม

การใช้งานกับม่านสีกลม

​​

ในการพ่นม่านสีกลมนั้น แรงดันสีที่หัวพ่นอยู่ 30 - 150 บาร์และแรงดันลมที่พ่นออกมาจะอยู่ที่ 0 - 2.5 บาร์ ซึ่งเป็นระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการพ่นม่านสีกลมซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการพ่นทับซ้อนได้และตัวหัวพ่นมีให้เลือก 2 ขนาดตามความเหมาะสมของชิ้นงาน

คุณสมบัติของม่านสีกลม

​​

 • ให้ปริมาณสีออกมาปริมาณสูง

 • โอกาศการพ่นออกมาเป็นหมอกต่ำ

 • ประสิทธิภาพการเคลือบผิวสูง

 • พ่นสีที่มีความหนืดสูงได้ง่าย

 • หัวพ่นที่ทนทานตลอดการใช้งาน

 • ม่านสีที่ปรับได้

2.1 แอร์แคป (หัวลม) และหัวพ่นสำหรับม่านสีกลม

GM5000EAC Round AirCap.png

แอร์แคป ACR5000 สำหรับหัวพ่นกลม

 

แอร์แคปของหัวพ่นกลมจะมีแบบเดียวเท่านั้นและเป็นแอร์แคปที่ใช้กับสีน้ำมันอย่างเดียวโดยจะเป็นรุ่นดังนี้

Air Cap ACR5000 (2354486) ที่รองรับหัวพ่นกลมได้ทุกขนาดและใช้ได้กับความหนืดของสีทุกระดับ

GM5000EAC Round Nozzle.jpg

หัวพ่นกลม ACR5000

 

หัวพ่นกลมจะมีอยู่ 12 ขนาดเท่านั้นโดยจะใช้ตัว R เป็นรหัสเรียกและเลขตามหลังจะแทนขนาดหัวพ่นด้วยหน่วยนิ้วเช่น R15 มาจากรูหัวพ่นขนาด 0.015 นิ้วนั้นเอง สามารถดูตารางหัวพ่นได้ในด้านล่าง

ตารางหัวพ่นกลม ACR 5000

flat-2126883_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อดาวน์โหลดตารางหัวพ่นแบนฉบับ 2 ภาษา

EAC Filter.jpg

ตัวกรองสีสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอากาศผสม

ตัวกรองสีจะมีแบ่งระดับความหยาบถึง 3 ระดับดังนี้

 • ตัวกรองสีขาว 60 เมซ

 • ตัวกรองสีดำ 100 เมซ

 • ตัวกรองสีเหลือง 200 เมซ

3. ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต WAGNER ที่ใช้กับหัวพ่นและแอร์แคปรุ่นนี้ได้

PIC_EQU_GM5000EAC-FM.jpg

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GM5000EAC

สีน้ำมัน

ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

PIC_EQU_GM5000EAC-FM.jpg

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GM5020EACW

สีสูตรน้ำ

ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

PIC_EQU_GA5000_EAC_EC_left.jpg

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GA5000EAC

สีน้ำมัน

ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

PIC_EQU_GA5000_EAC_EC_left.jpg

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GA5000EACW

สีสูตรน้ำ

ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

bottom of page