แอร์แคปและหัวพ่น

สำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอากาศผสมแรงดันสูง

ENGLISH  

อุปกรณ์ที่รองรับการพ่นด้วยแรงดันสูง

โดยปกติหัวพ่นแรงดันสูงจะไม่สามารถปรับองศาได้เพราะหัวพ่นต้องออกแบบให้ทนกับแรงดันสูงในระดับที่ 250 บาร์ได้แต่เมื่อนำไปใช้ในระบบอากาศผสม แอร์แคปที่ทำหน้าที่ปล่อยม่านลมแรงดันต่ำทำหน้าปรับม่านสีให้กว้างและแคปได้เหมือนกับปืนแรงดันอากาศทั่วไปได้ไม่เกินขนาดขององศาหัวพ่นโดยจะมีแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 • ส่วนของม่านสีแบน (หัวพ่นและแอร์แคปสำหรับม่านสีแบน)

 • ส่วนของม่านสีกลม (หัวพ่นและแอร์แคปสำหรับม่านสีกลม)

1. ส่วนงานพ่นสีม่านสีแบน

2

1

3

4

องค์ประกอบของการสร้างม่านสี​

 1. ลมแรงดันต่ำส่วนควบคุมทรงม่านสีไร้อากาศแรงดันสูง

 2. ขนาดม่านสีที่เปลี่ยนขนาดความกว้าางได้

 3. แอร์แคป

 4. ลมส่วนพ่นสี

ลักษณะการทำงานของการพ่นในรูปแบบม่านสีแบน

การใช้งานกับม่านสีแบน

​​

ในการพ่นม่านสีแบนนั้น แรงดันสีที่หัวพ่นอยู่ 30 - 150 บาร์และแรงดันลมที่พ่นออกมาต้องเป็นแรงดันระดับต่ำอยู่ที่ 0 - 2.5 บาร์ ซึ่งเป็นระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการพ่นม่านสีแบนซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการพ่นทับซ้อนได้และยังสามารถปรับขนาดม่านสีได้โดยขึ้นอยู่ขนาดองศาที่หัวพ่นที่ใช้งานกำหนดไว้

คุณสมบัติของม่านสีแบน

​​

 • ให้ปริมาณสีออกมาปริมาณสูง

 • โอกาศการพ่นออกมาเป็นหมอกต่ำ

 • ประสิทธิภาพการเคลือบผิวสูง

 • พ่นสีที่มีความหนืดสูงได้ง่าย

 • หัวพ่นที่ทนทานตลอดการใช้งาน

 • ม่านสีที่ปรับได้

1.1 แอร์แคป (หัวลม) และหัวพ่นสำหรับม่านสีแบน

แอร์แคป ACF5000 สำหรับหัวพ่นแบน

 

แอร์แคปสำหรับปืนพ่นสี GM5000EAC ที่เป็นหัวพ่นแบนเท่านั้นที่ต้องใช้กับงานพ่นด้วยแรงดันสูงโดยจะพ่นม่านลมแรงดันต่ำออกมาเพื่อควบคุมม่านสีไร้อากาศและแบ่งออกเป็น 2 แบบ

แอร์แคป ACF5000 สีแดง

 

สำหรับสีที่มีความหนืดต่ำโดยจะมีการแต้มสีแดงให้แยกออกมาชัดเจน

แอร์แคป ACF5000 สีฟ้า

 

สำหรับสีที่มีความหนืดสูงโดยจะมีการแต้มสีฟ้าให้แยกออกมาชัดเจน

หัวพ่นแบน ACF5000

หัวพ่นสำหรับการพ่นด้วยแรงดันสูงจะมีขนาดที่เล็กกว่าหัวพ่นแรงดันธรรมดาเพราะต้องทำให้ทนต่อแรงดันที่ 250 บาร์รวมทั้งองศาที่มีระบุตายตัวตามขนาดหัวพ่นซึ่งจะมีการอ่านเลขหัวพ่นได้ดังนี้โดยนำหมายเลข 13/40 เป็นตัวอย่าง

การอ่านเลขหัวพ่น

หัวพ่น 13/40 โดนเลข 2 จะมี 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ 1 "13" มาจากขนาดรูหัวพ่น 0.013 นิ้ว ตำแหน่งที่ 2 "40" มาจากคำว่า 40 องศาดังนั้น 13/40 คือหัวพ่นขนาด 0.013 นิ้ว และกางองศาที่ 40 องศานั้นเอง

ตารางหัวพ่นแบน ACF 5000

flat-2126883_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อดาวน์โหลดตารางหัวพ่นแบนฉบับ 2 ภาษา

หมายเหตุ

 

อย่างไรก็ตามด้วยความที่ใช้กับปืนพ่นสีอากาศผสมแรงดันสูง ตัวแอร์แคป ACF5000 มาช่วยในเรื่องปรับขนาดม่านสีได้ หากใช้หัวพ่น 13/40 แอร์แคปจะช่วยปรับม่านสีได้แคบและกว้างได้แต่กว้างได้ไม่เกิน 40 องศา นั้นหมายความว่าหากมีหัวพ่นที่กางได้ถึง 60 องศา ม่านสีสามารถปรับได้ไม่เกิน 60 องศา

2. ส่วนงานพ่นสีม่านสีกลม

1

2

1

3

5

4

องค์ประกอบของการสร้างม่านสี​

 1. ม่านลมแรงดันต่ำที่ควบคุมม่านสีไร้อากาศแรงดันสูง

 2. สีที่ถูกลำเลียงไปยังหัวพ่นเพื่อพ่นด้วยแรงดันสูง

 3. ฝาครอบหัวพ่น

 4. หัวพ่นแบบหมุนวนหลายช่องทาง

 5. ม่านสีแรงดันสูงที่ออกมาเป็นทรงกลม

ลักษณะการทำงานของการพ่นในรูปแบบม่านสีกลม

การใช้งานกับม่านสีกลม

​​

ในการพ่นม่านสีกลมนั้น แรงดันสีที่หัวพ่นอยู่ 30 - 150 บาร์และแรงดันลมที่พ่นออกมาจะอยู่ที่ 0 - 2.5 บาร์ ซึ่งเป็นระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการพ่นม่านสีกลมซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการพ่นทับซ้อนได้และตัวหัวพ่นมีให้เลือก 2 ขนาดตามความเหมาะสมของชิ้นงาน

คุณสมบัติของม่านสีกลม

​​

 • ให้ปริมาณสีออกมาปริมาณสูง

 • โอกาศการพ่นออกมาเป็นหมอกต่ำ

 • ประสิทธิภาพการเคลือบผิวสูง

 • พ่นสีที่มีความหนืดสูงได้ง่าย

 • หัวพ่นที่ทนทานตลอดการใช้งาน

 • ม่านสีที่ปรับได้

2.1 แอร์แคป (หัวลม) และหัวพ่นสำหรับม่านสีกลม

แอร์แคป ACR5000 สำหรับหัวพ่นกลม

 

แอร์แคปของหัวพ่นกลมจะมีแบบเดียวเท่านั้นและเป็นแอร์แคปที่ใช้กับสีน้ำมันอย่างเดียวโดยจะเป็นรุ่นดังนี้

Air Cap ACR5000 (2354486) ที่รองรับหัวพ่นกลมได้ทุกขนาดและใช้ได้กับความหนืดของสีทุกระดับ

หัวพ่นกลม ACR5000

 

หัวพ่นกลมจะมีอยู่ 12 ขนาดเท่านั้นโดยจะใช้ตัว R เป็นรหัสเรียกและเลขตามหลังจะแทนขนาดหัวพ่นด้วยหน่วยนิ้วเช่น R15 มาจากรูหัวพ่นขนาด 0.015 นิ้วนั้นเอง สามารถดูตารางหัวพ่นได้ในด้านล่าง

ตารางหัวพ่นกลม ACR 5000

flat-2126883_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อดาวน์โหลดตารางหัวพ่นแบนฉบับ 2 ภาษา

ตัวกรองสีสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอากาศผสม

ตัวกรองสีจะมีแบ่งระดับความหยาบถึง 3 ระดับดังนี้

 • ตัวกรองสีขาว 60 เมซ

 • ตัวกรองสีดำ 100 เมซ

 • ตัวกรองสีเหลือง 200 เมซ

3. ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต WAGNER ที่ใช้กับหัวพ่นและแอร์แคปรุ่นนี้ได้

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GM5000EAC

สีน้ำมัน

ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GM5020EACW

สีสูตรน้ำ

ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GA5000EAC

สีน้ำมัน

ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GA5000EACW

สีสูตรน้ำ

ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ