ไทย 

Enhancing painting performance accessories

Thailand.png

Extension Nozzle (Less than 1M version)

Extension nozzle which import to distribute in Thailand are following as below;

  • Extension Nozzle 30 cm

  • Extension Nozzle 45 cm

  • Extension Nozzle 60 cm

Extension Nozzle

(Less than 1 m)

Extension Nozzle (More than 1M version)

In case the work piece is too high but you don't need to take ladder. This item may be your alternative choice to apply it.

  • Length 1M (0096015)

  • Length 2M (0096016)

  • Length 3M (0096017)

Extension Nozzle

(More than 1 m)

Pole Gun (Long Range Airless High Pressure Spray)

For spray length which more than 120 cm. There have following type on below;

  • Length 120 cm (F-Thread): 0296443

  • Length 120 cm (G-Thread): 0296441

  • Length 200 cm (F-Thread): 0296444

  • Length 200 cm (G-Thread): 0296442

Pole Gun

Speed Shield

Speed Shield (Protecting Spray Pattern)

If you have problem about spray on corner of surface, ceiling and ground, spray pattern may attach on corner point that you don't need to spray on it and may make your work more difficult.

Speed shield is installed with nozzle section and protect the spray atomizing to avoid the attaching on other surface area.

Inline Roller

For job that require the roller to make surface coating. This is the alternative equipment for contractor who need replace spray gun by roller. The material paint will be delivered directly from pump to roller.

Inline Roller

Link for related information to enhancement spray pattern accessories

Airless Spray Gun for Architectural Coating

Piston Pump Airless Spray Pack

Diaphragm Airless Spray Pack

Piston Pump airless spray pack for 2K material

Back to

Airless Accessories

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ