top of page

ENGLISH  

อุปกรณ์ส่วนลำเลียงสีแรงดันสูง

High Pressure Fluid passage accessories

9984_506_Hochdruckschlauch_Freisteller.j

สายสีแรงดันสูงแบบมาตรฐาน

สายสีแรงดันสูง

สายสีแรงดันสูงสำหรับงานพ่นสีเริ่มต้นที่ยาว 15 ม. จนถึงยาวที่สุด 30 ม. และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่รองรับข้อต่อของสายสีแรงดันสูงมีตามขนาดดังนี้

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 6 ขนาดข้อต่อ M16 x M1.5 รองรับได้ 270 บาร์

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 6 ขนาดข้อต่อ 1/4" รองรับได้ 270 บาร์

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 10 ขนาดข้อต่อ NPSM 3/8" รองรับได้ 230 บาร์

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 13 ขนาดข้อต่อ NPSM 1/2" รองรับได้ 230 บาร์

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 19 ขนาดข้อต่อ NPSM 3/4" รองรับได้ 230 บาร์

PIC_ACC_HP-Hose-DN6_psd.jpg

สายสีแรงดันสูงแบบที่รองรับ 530 บาร์

สายสีแรงดันสูงพิเศษสำหรับปืนพ่นสี PROTEC GM1 และปืนรุ่นอื่นที่รองรับแรงดันสูงสุดที่ 530 บาร์มีความยาว 10 ม. และ 15 ม. ในแต่ละรุ่นเท่านั้นโดยมีขนาดดังนี้

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 6 ขนาดข้อต่อ 1/4" รองรับได้ 530 บาร์ (วัสดุโพลีอาไมด์)

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 10 ขนาดข้อต่อ 3/8" รองรับได้ 530 บาร์ (วัสดุโพลีอาไมด์)

สายสีแรงดันสูงพิเศษ

0341912_Schlauchtr.HR45.jpg

ม้วนเก็บสายสี

เพื่อให้สายสีถูกจัดวางให้เป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องวางเกะกะในหน้างาน เป็นอุปกรณ์ทางเลือก

SF31_27_Schlauchtrommel.jpg

มีแบบที่นำไปติดกับตัวเครื่องพ่นสีได้ด้วย

ม้วนเก็บสายสี

ลิ้งค์สำหรับข้อมูลเครื่องพ่นสีที่เกี่ยวข้องกับส่วนลำเลียงสี

ANW_Vector_Infinity_mitFilter_2_hart.jpg

ปืนพ่นสีไร้อากาศสำหรับงานก่อสร้าง

ANW_HC750_Spachtel_Wand_Detail_1.jpg

เครื่องพ่นสีไร้อากาศแบบลูกสูบสำหรับสีหนืดสูงพิเศษ

2399198_SuperFinish23 Pro_ceiling.jpg

เครื่องพ่นสีไร้อากาศแบบปั๊มไดอะแฟรม

Accessories Head.png

เครื่องพ่นสีแบบลูกสูบสำหรับสีหนืดสูงพิเศษ

กลับไปที่หน้า

อุปกรณ์ใช้งานร่วมอื่น ๆ

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page