ไทย 

Skim Coat Airless Application HP 30 Accessories

Thailand.png

AG-19

Spray gun for filler and high viscosity mat.

Product Summary:

To avoid the clogging in nozzle, unable to spray when apply with high viscosity or perform in skim coating project. AG-19 is the large airless spray gun which is built for extremely high viscosity material without trouble. Especially, you can bring to use with skim coating. This is the best choice spray gun and be included in HP 30 spray pack set and heavy coat spray pack set.

For technical data and further information. Please see in below link (by click "More Details")

TRADETIP 3 AIRLESS NOZZLE

Standard Nozzle for Airless Spray Gun

Product Summary:

Due the Tradetip 3 nozzle has the various size for dynamic application and cover for smallest unit to largest unit like WAGNER 2K Protec. Therefore, it can be used with AG-19 spray gun which is included in HP 30 Coat spray pack set without trouble.

For technical data and further information. Please see in below link (by click "More Details")

High Pressure Hose

Fluid hose for airless application

Product Summary:

The airless hose for HP 30 and Heavy Coat is bigger than the ordinary size so please remark that the hose which is included in piston pump spray pack must be hose size at least 13mm and available for 250 bar. If the size is smaller, it will be the normal hose for normal viscosity. It can not be applied with extremely high viscosity and skim coat. However, you can see another size if you use with AG-14 spray gun.

For technical data and further information. Please see in below link (by click "More Details")

Accessories with HP 30

To enhance the spraying performance and other solution for contractor

AG-14 Spray Gun

If you use HP30 to spray with material which has viscosity lower than requirement. AG-14 is enable to apply with large piston pump unit. No need to use large spray gun.

You can see more information in below link ("More Details")

Enhance Spraying Performance

Extension nozzle, speed shield for spray pattern protecting and etc. You may found the enhance accessories in this below link

Back to

Plast Coat HP 30

 Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ