ไทย 

Thailand.png

Nozzle for Airless Spray Gun

The indicator of airless spray performance

Not only airless pump unit and airless spray gun which are chosen to be match with application, nozzle is significant equipment for choosing because it is related directly to material and gun filter. Even though airless spray gun is perfect performance, it will be nothing if select the wrong size of nozzle. Selecting wrong nozzle size will impact to equipment into 2 case. Firstly, if select lower than requirement, material can not be sprayed out and cogged in nozzle then be damaged. Secondly, choose the over size nozzle will consumed material too much.

In addition, the size of workpiece must be considered too. Even the nozzle size is matched but the angle may not be matched. If angle is wide too much, material will be spray out too much without attaching surface or select the angle low which is too narrow, it waste a lot of spraying time.

For airless nozzle of architectural coating application have 2 types. New model HEA TIP provide more material saving or using with ordinary paint and standard nozzle for TRADETIP 3 for high viscosity material.

No better spray nozzles It depends whether the choice is most suitable for the job or the best value for each contractor.

HIGH EFFICIENT AIRLESS TIP

For Material Saving Purpose

Product Summary:

New generation of airless nozzle which is included in super finish hero 23 set. The advantage that it support the high pressure spray pattern under 100 - 150 bar has more efficient and save a material consuming more than ordinary airless nozzle.

For technical data and further information, please see in below link 

(Please click "More Details" for additional information)

TRADETIP 3 AIRLESS NOZZLE

Standard Nozzle for Airless Spray Gun

Product Summary:

Even the nozzle size lower than 0.021" is replaced by HEA TIP but TRADETIP 3 is still significant role for airless application. Especially, high viscosity material application which need to use 0.023" or higher and available for 2K material and some contractor still need TRADETIP 3 for nozzle lower than 0.021" which depend on their application.

For technical data and further information, please see in below link 

(Please click "More Details" for additional information)

Back to

Airless Accessories

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ