top of page

ANEST IWATA Fluid Agitator AMM Series

ตัวกวนสีตระกูล AMM

ENGLISH  

Agitator Logo.jpg
amm_cut_e.jpg

ตัวกวนสี MAZECO

ตัวกวนสีที่มาพร้อมกับมอเตอร์ลมคุณภาพสูง

 

ตัวกวนสีของ ANEST IWATA ภายใต้ชื่อ Mazeco ที่ติดตั้งตัวมอเตอร์ลมที่มีคุณภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์ลมทั่วไปดังนี้

  • ตัวมอเตอร์สามารถหมุนรอบด้วยความเร็วต่ำโดยไม่ต้องใช้ตัวทดกำลัง

  • เมื่อตัวมอเตอร์ไม่มีตัวทดกำลังแล้ว โครงสร้างตัวกวนออกแบบมาได้อย่างเรียบง่าย (ชิ้นส่วนสึกหรอมีน้อย)

  • ความเร็วการหมุนรอบผันผวนต่ำมาก (ความเร็วค่อนข้างคงที่)

  • การใช้กำลังลมลดน้อยอย่างมีสาระสำคัญ (ประหยัดพลังงาน)

ตัวกวนสีขนาดกลางรุ่น AM-6B และรุ่นเล็ก AM-7B จะถูกนำมาใช้ให้เหมาะกับสีในแต่ละประเภทและรวมถึงรูปแบบการติดตั้งในแต่ละระบบ

ตัวลูกสูบเรเดียลในมอเตอร์ลมใช้ได้กับน้ำมันหล่ออุตสาหกรรมได้ทุกชนิดทีัได้มาตรฐาน ทำให้การระบายลมออกมาจะไม่มีละอองน้ำมันและช่วยให้สภาพแวดล้อมห้องพ่นสีได้ดีขึ้น

คุณสมบัติของตัวกวนสี Mazeco

amm_hane.jpg

1. ใช้ใบกวนที่ออกแบบมาใหม่

 

ตัวกวนสี AMM-7 นำเสนอตัวกวนรูปแบบใหม่ที่ใช้ใบกวน 3 ใบที่ทำจากพลาสติกที่ให้ประสิทธิภาพการกวนสีที่ดีที่สุด (กำลังของตัวกวนและอัตราการไหลวนจากการกวนสี) มาเป็นส่วนประกอบมาตรฐาน

อย่างไรก็ตามตัวกวนรูปแบบใหม่นี้จะไม่ได้นำมาใช้กับรุ่นกลางอย่าง AMM-6 และไม่สามารถนำไปติดตั้งกับตัวกวนสีทั่วไปได้เช่นกัน

2. ข้อแตกต่างระหว่างตัวกวนสีทั่วไปกับตัวกวนสี AMM Series

 

ตัวกวนสีแบบทั่วไปจะใช้วิธีหมุนรอบตามเข็มนาฬิกาซึ่งมีผลทำให้ตัวสีในถังมีลักษณะนูนขึ้นมาโดยเกิดจากการที่การไหลของสีจะถูกดึงจากตรงกลางและขึ้นไปบนยอดและกระจายออกข้างไปดังภาพที่ 1 ซึ่งวิธีการกวนแบบนี้ทำให้ดูดสีบริเวณตรงกลางได้แต่จะทำให้สีที่อยู่ข้างถังตรงข้างและไม่ถูกดูดขึ้นมา

แต่ตัวกวนรูปแบบใหม่ในภาพที่ 2 ใช้วิธีตรงข้ามคือให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาซึ่งการไหลวนจะมีลักษณะให้สีไหลจากด้านข้างเข้าตรงกลางซึ่งทำให้สีที่อยู่ตรงยอดเว้าลงมาด้านล่าง การกวนแบบนี้จะทำให้สีที่อยู่บริเวณขอบข้างถังถูกดูดเข้ามาด้วยทำให้มีสีตกค้างน้อยกว่า

amm_tokutyou01.jpg

ภาพที่ 1 การกวนตามเข็มนาฬิกา

amm_tokutyou01.jpg

ภาพที่ 2 การกวนทวนเข็มนาฬิกาที่ช่วยกวาดสีเข้าท่อดูดได้มากกว่า

3. ความแตกต่างในการกวนที่แบ่งตามระดับความเร็วหมุนรอบ

 

ตัวกวนสีจะมีค่าความเร็วการหมุนรอบที่เหมาะสมที่สุด การใช้ความเร็วต่ำไปหรือสูงเกินไปจะลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานลงดังนั้นให้ตัวอย่างดังต่อไปนี้

ช้าเกินไป

ความเร็วน้อยกว่า 100 รอบต่อนาที

ความเร็วที่เหมาะสม

150 ถึง 250 รอบต่อนาที

เร็วเกินไป

ความเร็วมากกว่า 300 รอบต่อนาที

amm_tokutyou02_e.jpg

ไม่มีกระแสไหลวันที่มุมถัง

สีไหลวันแค่บริเวณรอบ ๆ ผิวก้านกวนเท่านั้น

พื้นผิวสีทั้งหมดไหลวันเป็นคลื่นที่แปรปรวน

การไหลวนจะเกิดขึ้นในระดับความสูงที่เกิน 30 มม. เท่านั้นและเป็นเหตุทำให้เกิดการดูดฟองอากาศ

พื้นผิวสีมีการไหลที่ราบลื้นกว่า

จุดไหลวันเริ่มในบริเวณก้านกวนสีตั้งแต่ระยะความสูงที่ 10 ถึง 20 มม.

Right Arrow.png
Left Arrow copy.png

ช้าไป

เร็วไป

ข้อมูลทางเทคนิคของตัวกวนสีขนาดกลาง AM-6 Series

amm-6b.jpg
AMM-6B THA.png

AMM-6B

amm-6rb.jpg
AMM-6RB THA.png

AMM-6RB

amm-611.jpg
AMM-611 THA.png

AMM-611

amm-611.jpg
AMM-631B THA.png

AMM-611

ข้อมูลทางเทคนิคของตัวกวนสีขนาดเล็ก AM-7 Series

amm-711.jpg
AMM-711 THA.png

AMM-711

amm-712.jpg
AMM-712 THA.png

AMM-712

amm-721b.jpg
AMM-721 THA.png

AMM-721B

amm-722b.jpg

AMM-722B

AMM-722B THA.png
amm-723.jpg
AMM-723 THA.png

AMM-723

amm-724.jpg
AMM-724 THA.png

AMM-724

amm-731b.jpg
AMM-731B THA.png

AMM-731B

ข้อมูลทางเทคนิคของตัวมอเตอร์ลม

Air Motor THA.png

กลับไปที่

ตัวจ่ายสีของ ANEST IWATA

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page