ไทย 

Thailand.png

ANEST IWATA Automatic Spray Gun

The mounting with machine version

Available for mounting with all types of machine

With this design, TOF automatic spray gun series can be applicable with various type of adaptor and be created with compact size in order to install and operating smoothly and also provide the spray performance which is second to none if compare with ordinary type. TOF is available for both normal viscosity material and high viscosity material.

TOF-5B and TOF-5RB

Feature

 • Easy to mount on machines, company and simple design.

 • These spray guns using one piping for both operating and atomizing air.

 • It cannot apply to uner 2.5 Bar, since piston operating and atomizing air.

Application: Mold release and rust proofing oil

TOF-5B

Application: Marking spot, Application

TOF-5RB

Dimension of TOF-5B and 5RB

Example of mounting

A

B

C

D

B

E

F

G

H

I

A: Pressure Tank

B: Air Filter

C. Air source

D. Air dryer

E. Air regulator

F. 3-ways solenoid valve

G. Connected to "AIR" (for atomization and piston operation)

H. Connected to "liquid"

I. Earth

TOF-6B and TOF-6RB

Feature

 • Operating air and atomizing air are separated, therefore, they can apply to at low pressure under 2.5 bar, since atomizing air can be controlled regardless piston operating pressure.

 • due to lightwieght, compact and simple design, it is easy to mount on machines.

 • Pattern adjusting set is equipped (only TOF-6B). (Since atomizing air path has no control mechanism, it is necessary to install a 2-ways solenoid valve.)

TOF-6B

Application: Mold release and rust proofing oil

TOF-6RB

Application: Marking spot, Application

Dimension of TOF-6B and 6RB

Mounting Example

A

B

C

D

B

E

F

G

H

I

E

J

K

A: Pressure Tank

B: Air Filter

C. Air source

D. Air dryer

E. Air regulator

F. 3-ways solenoid valve

G. Connected to "AIR" (for atomization)

H. Connected to "Liquid" (for liquid)

I. Earth

J. 2-ways solenoid valve

K. Connected to "CYL" (for piston operation)

TOF-20

Features

 • Able to apply a wide pattern

 • Compact type spray guns with common use of piston operating air and atomizing air using one piping system.

 • Equipped with atomizing air adjusting function. Applying with low overspray can be obtained by narrowing only atomizing air volume.

 • Pattern adjusting set is equipped.

TOF-20

Application: Applying liquid of high viscosity, applying large pattern

Dimension of TOF-20

Mounting Example

A

B

C

D

B

E

F

G

H

I

A: Pressure Tank

B: Air Filter

C. Air source

D. Air dryer

E. Air regulator

F. 3-ways solenoid valve

G. Connected to "AIR" (for atomization and piston operation)

H. Connected to "liquid"

I. Earth

TOF-30

Features

 • Able to apply a wide pattern.

 • Operating air and atomizing air are separated, therefore, they can apply to at low pressure under 2.5 bar, since atomizing air can be controlled regardless of piston operating pressure.

 • Equipped with pattern adjusting set. (Since atomizing air path has no control mechanism, it is necessary to install a 2-ways solenoid valve.)

TOF-30

Application: Applying liquid of high viscosity, applying large pattern

Dimension of TOF-30

Mounting Example

A

B

C

D

B

E

F

G

H

I

E

J

K

A: Pressure Tank

B: Air Filter

C. Air source

D. Air dryer

E. Air regulator

F. 3-ways solenoid valve

G. Connected to "AIR" (for atomization)

H. Connected to "Liquid" (for liquid)

I. Earth

J. 2-ways solenoid valve

K. Connected to "CYL" (for piston operation)

Back to

ANEST IWATA Automatic

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ