ENGLISH  

ปืนพ่นสีอัตโนมัติ ANEST IWATA

สำหรับติดแขนกลรุ่น WRA-M200

อีก 1 ระดับของปืนพ่นสีอัตโนมัติสำหรับติดแขนกล

รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยกระดับปืนพ่นสีอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพและความหลากหลายในการใช้งานมากกว่าเดิมด้วยหัวพ่น แอร์แคปที่มีหลายขนาดครอบคลุมการใช้งานหลายประเภทและอะแดฟเตอร์ที่มีให้เลือกแบบรองรับระบบหมุนเวียนและไม่รองรับระบบหมุนเวียนสีเพื่อให้ปืนรุ่นเดียวครอบคลุมการใช้งานได้มากที่สุดประกอบกับการถอดประกอบดูแลรักษาที่ง่ายและสะดวกกว่าเดิม แบ่งเป็นตัววัสดุอลูมิเนียมและวัสดุสแตนเลสที่ขึ้นอยู่กับสีและหน้างาน

รุ่นเดียวที่ครอบคลุมการใช้งานได้ทุกระดับทำให้เป็นรุ่นที่ถูกนำเสนอแยกออกมาเป็นเอกเทศโดยสามารถดูรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมได้ในเนื้อด้านล่างที่จะนำเสนอแบบแยกตามส่วนประกอบของปืนพ่นสีตัวนี้

WRA-M200 สีดำ (อลูมิเนียม) สีเทา (สแตนเลส)

ส่วนประกอบของ WRA-M200

1. แอร์แคป (หัวลม)

2. หัวพ่น

3. อะแดฟเตอร์ยึดปืนพ่นสี

4. ตัวปรับอัตราพ่นสี

ข้อมูลทางเทคนิคแบบมาตรฐาน (อ้างอิงที่หัวพ่นขนาด 1.2 มม.)

1. แอร์แคป (หัวลม)

ส่วนของแอร์แคปในปืนรุ่น WRA-M200 ออกแบบให้สวมเข้าตัวปืนได้ง่ายที่สุดด้วยการสวมเข้าที่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาและสามารถหมุนตัวแอร์แคปให้อยู่ในแนว 0 องศาหรือ 90 องศาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือและดูความแม่นยำด้วยสายตาได้ (สามารถตั้งค่ามากกว่า 0 องศาหรือ 90 องศาได้) สำหรับตัวแอร์แคปจะมีแบ่งตามสีที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน

ภาพการถอดแอร์แคป

01. แอร์แคปสีเทา (Grey)

แอร์แคปสีเทา

รอยม่านสีแบน

ลักษณะผิวเคลือบ

02. แอร์แคปสีดำ (Black)

แอร์แคปสีดำ

เน้นตรงกลาง

ลักษณะผิวเคลือบ

03. แอร์แคปสีเงิน (Silver)

แอร์แคปสีเงิน

รอยม่านสีแบน

ลักษณะผิวเคลือบ

05. แอร์แคปสีทองพาสเทล (Pastel Gold)

แอร์แคปสีทองพาสเทล

เน้นตรงกลาง

ลักษณะผิวเคลือบ

04. แอร์แคปสีทอง (Gold)

แอร์แคปสีทอง

เน้นตรงกลาง

ลักษณะผิวเคลือบ

06. แอร์แคปสีน้ำเงิน (Blue)

แอร์แคปสีน้ำเงิน

รอยม่านสีแบน

ลักษณะผิวเคลือบ

ข้อมูลทางเทคนิคของแอร์แคปในแต่ละรุ่น

แนวทางการเลือกแอร์แคป

1

2

3

A

B

ตำแหน่งการถอดแอร์แคปจะอยู่ใต้ตำแหน่งของสปริง (ลูกศรแดง) เป็นจุดยืนยันการถอดเข้าถอดออก

1: ความกว้างของม่านสีที่ใช้หน่วย มม.

แอร์แคปแต่ละรุ่นให้ขนาดความกว้างที่ต่างกันออกไปโดยความกว้างของม่านสีจะสัมพันธ์กับขนาดชิ้นงาน ม่านสีที่กว้างจะครอบคลุมชิ้นงานได้มากขึ้นช่วยประหยัดสีและประหยัดเวลาการทำงานรวมทั้งรองรับสีบางประเภทที่ต้องม่านขนาดกว้างในการพ่นสีซึ่งเหมาะกับชิ้นงานขนาดกลางถึงใหญ่แต่ถ้าชิ้นงานเล็กต้องใช้ม่านสีแคบซึ่งต้องเลือกแอร์แคปที่เหมาะสมเพราะแอร์แคปแต่ละรุ่นให้ขนาดม่านสีไม่เท่ากัน

2: ปริมาณสีที่พ่นออกมาใช้อัตรา มล./นาที

ปริมาณสีที่ออกมาจะสัมพันธ์กับขนาดม่านสี ยิ่งม่านสีกว้างปริมาณสีก็ต้องออกมามากตามขนาดความกว้างของม่านสีเพื่อดูจากลักษณะของเส้นกราฟในแผนภูมิ ดังนั้นลักษณะของแอร์แคปที่ใช้จะส่งผลกระทบต่อปริมาณสีที่ออกมาด้วยเพราะมีตัวแปรคือขนาดความกว้างของม่านสี

3: แนวทางการเลือกหัวพ่นตามแอร์แคป

ถึงแม้ว่าปืนพ่นสีรุ่นนี้จะมีหัวพ่นที่ไม่ได้สัมพันธ์กับแอร์แคปโดยตรง (ใช้หัวพ่นกับแอร์แคปรุ่นไหนก็ได้) แต่สุดท้ายแล้วสมรรถนะของแอร์แคปจะบังคับให้ต้องเลือกหัวพ่นที่เข้ากันได้อยู่ดี แน่นอนว่าขนาดหัวพ่นที่เล็กก็ต้องเหมาะกับชิ้นงานขนาดเล็กและขนาดหัวพ่นที่ใหญ่ขึ้นจะเหมาะกับแอร์แคปที่สัมพันธ์กับขนาดม่านสีและปริมาณสี สำหรับรายละเอียดของหัวพ่นให้ไปดูในส่วนของหัวพ่นอีก

A: แอร์แคปสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก

มีแต่แอร์แคปหัวเงินหมายเลข 03 เท่านั้นที่เหมาะสมที่สุดเพราะให้ปริมาณสีและความกว้างของม่านสีที่เล็กที่สุด การเลือกแอร์แคปพร้อมกับหัวพ่นที่มีคุณสมบัติเดียวกันช่วยให้ประสิทธิภาพการพ่นสีได้สมบูรณ์แบบและประหยัดสีไปในคราวเดียวกัน

B: แอร์แคปสำหรับชิ้นงานขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่

แอร์แคปหมายเลข 01 และ 02 จะอยู่ก่ำกึงระหว่างชิ้นงานขนาดกลางและขนาดใหญ่แต่สิ่งที่ช่วยชี้ขาดในการเลือกแอร์แคปคือขีดจำกัดของม่านสีและปริมาณสีที่พ่นออกมา หากชิ้นงานของคุณต้องการม่านสีและปริมาณที่ไม่เกิน 150 มม. และ 200 มล./นาทีตามลำดับ การเลือกจะอยู่แค่ 01 และ 02 เท่านั้น ในขณะที่ชิ้นงานในกรณีที่มีขนาดใกล้เคียงกันแต่ข้อจำกัดในเรื่องม่านสีและปริมาณสีให้อัตราที่สูงกว่าก็สามารถเปลี่ยนไปใช้หมายเลข 04 05 และ 06 ได้

ข้อสรุปในการเลือกแอร์แคป

ปืนพ่นสีอัตโนมัติรุ่น WRA-M200 มีอิสระในการเลือกหัวพ่นและแอร์แคปมากกว่าปืนรุ่นอื่น ๆ แต่สุดท้ายแล้วการเลือกแอร์แคปตามสเปคที่มีการนำเสนอในแผนภูมิด้านบนจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงกับจุดประสงค์ในการพ่นมากกว่า เนื่องจากหัวพ่นขนาด 1.2 มม. เป็นหัวพ่นสเปคมาตรฐานที่ครอบคลุมการใช้งานกับแอร์แคปได้มากตั้งแต่ชิ้นงานขนาดกลางถึงชิ้นงานใหญ่

2. หัวพ่น

ภาพหัวพ่นหลังจากถอดแอร์แคปตอนทำความสะอาด

ขนาดหัวพ่น

- 0.8 มม. (งานขนาดเล็ก)

- 1.0 มม. (งานขนาดกลาง)

- 1.2 มม. (หัวพ่นมาตรฐานรองรับชิ้นงานได้ทุกขนาด)

- 1.5 มม. (งานขนาดใหญ่)

ตำแหน่งหัวพ่นเมื่อสวมแอร์แคป

ความสำคัญของขนาดหัวพ่นต่าง ๆ

หัวพ่นคือทางออกของสีที่จะลำเลียงผ่านปืนแล้วพ่นออกไป ไม่ว่าคุณจะใช้หัวพ่นขนาดไหนก็ตาม ปืนที่ใช้เป็นปืนกระบอกเดียวกันและทางลำเลียงสีออกไปยังหัวพ่นก็เป็นทางเดียวกันขนาดเดียวกัน ถึงแม้ว่าปริมาณสีสามารถปรับตามขนาดที่ต้องการได้ที่เกลียวปรับท้ายปืนแต่เมื่อทางออกสีไม่ได้มีขนาดที่เหมาะสมช่วยควบคุมการพ่นออกมาได้มีประสิทธิภาพ สีจะออกมามากเกินไปทำให้เปลืองสีและชิ้นงานเสียหายได้ดังนั้นการเลือกขนาดหัวพ่นยังมีความสำคัญเพื่อให้การพ่นสีมีประสิทธิภาพที่สุด

หัวพ่นมีอยู่ทั้งหมด 4 ขนาดแต่ขอแยกอธิบายระหว่างหัวพ่นมาตรฐานและหัวพ่นงานเฉพาะดังนี้

หัวพ่นขนาดมาตรฐาน 1.2 มม.

หัวพ่นขนาดมาตรฐานที่จะติดมากับตัวปืนมาให้ทันที เป็นขนาดที่ใช้กับงานทั่วไปได้มากที่สุดและรองรับการใช้งานกับแอร์แคปได้หลายรุ่น (ยกเว้น 03 ที่เป็นงานขนาดเล็กพิเศษ) ดังนั้นขนาดหัว 1.2 มม. จะช่วยให้สีออกมามีปริมาณที่เหมาะสมและใช้งานได้หลากหลายมากที่สุด ยกเว้นสีที่มีความหนืดสูงที่ 1.2 มม. อาจจะพ่นไม่ได

หัวพ่นเฉพาะขนาดเล็กพิเศษ 0.8 มม.

หัวพ่นที่เล็กที่สุดและใช้ได้กับแอร์แคป 03 (สีเงิน) เท่านั้นเพื่อให้สีออกมามีปริมาณแม่นยำมากที่สุดสำหรับงานขนาดเล็ก

หัวพ่นขนาดทางเลือก 1.0 มม. สำหรับงานขนาดกลาง

หากหัวพ่น 1.2 มม. มีขนาดใหญ่เกินไป สีออกมากเกินไปแต่พอพิจาราณา 0.8 มม. แล้วสีออกมาน้อยเกินไปดังนั้น 1.0 มม. ถือว่าเป็นทางเลือกที่ต้องการปริมาณสีออกมาให้พอดีมากที่สุดสำหรับงานขนาดกลาง

หัวพ่นขนาดใหญ่ 1.5 มม. สำหรับงานขนาดใหญ่

1.5 มม. คือขนาดใหญ่ที่สุดที่รองรับสีที่มีความหนืดสูงและเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่

3. อะแดฟเตอร์ยึดปืนพ่นสี

อะแดฟเตอร์ติดใต้ปืนพ่นสี

ด้านที่แสดงข้อต่อกับสายสีและสายลม

ฐานยึดปืนพ่นสี WRA-M200

ฐานยึดปืนที่สามารถตั้งให้ทั้งใช้งานแบบไม่หมุนเวียนสีหรือใช้หมุนเวียนสี (สำหรับสีที่กำหนดต้องให้หมุนเวียนในระบบตลอดเวลา) ดูตัวอย่างภาพจากด้านล่างได้

ฐานยึดปืนพ่นสี WRA-M200

ตัวอย่างการติดตั้งข้อต่อที่ฐานยึดปืนพ่นสี

การติดตั้งข้อต่อแบบไม่ใช้ระบบหมุนเวียนสี (อุดรูตรงมุมซ้ายล่างสุด)

การเพิ่มข้อต่อที่มุมซ้ายล่างสุดเพื่อเปิดทางให้ระบบหมุนเวียนสี

4. เกลียวปรับสี

เกลียวปรับสีที่ด้านหลังตัวปืน

เกลียวที่ให้การปรับค่าที่แม่นยำสูงสุด

ด้วยเกลียวรุ่นล่าสุดที่ให้การปรับค่าแม่นยำชนิดที่ให้ความละเอียดมากกว่าปืนรุ่นอื่น ๆ เพื่อประสิทธิภาพงานออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ม่านสีและปริมาณสีที่จะออกมานั้นต้องอิงกับขนาดหัวพ่นและแอร์แคปที่ใช้ด้วยเพราะต่อให้เกลียวปรับแม่นยำขนาดไหน องค์ประกอบหลักทั้ง 3 อย่าง (หัวพ่น แอร์แคปและเกลียวปรับ) ต้องมีครบเข้าเงื่อนไขของชิ้นงาน จะขาดไปอย่างใดอย่างนึงไม่ได้

ปืนพ่นสีที่ถอดเกลียวออก

เกลียวแบบปรับได้ด้วยสเกลที่ละเอียด

ปลอกท้ายปืนแบบตั้งอัตราการไหลคงที่

การอ่านรหัสปืนพ่นสีอัตโนมัติ WRA-M200

WRA-M200-

ชื่อรุ่นพื้นฐาน

-

12

ขนาดหัวพ่น

08 - 0.8 มม.

10 - 1.0 มม.

12 - 1.2 มม.

15 - 1.5 มม.

วัสดุตัวปืนมีให้เลือกระหว่าง

อลูมิเนียม (STD) และสแตนเลส (N)

-

01

รุ่นมาตรฐาน

แอร์แคป

01 (STD)

02

03

04

05

06

วัสดุของปืนพ่นสี WRA-M200

รายละเอียดของรุ่นอลูมิเนียม

วัสดุของหัวพ่น: สแตนเลส

วัสดุของหัวเข็ม: สแตนเลส

ตัวปืนพ่นสี: อลูมิเนียม

รูระบาย: อลูมิเนียม

ข้อต่อส่วนลำเลียงสี: สแตนเลส

แบบลำตัวอลูมิเนียม (สีดำ)

รายละเอียดของรุ่นสแตนเลส

วัสดุของหัวพ่น: สแตนเลส

วัสดุของหัวเข็ม: สแตนเลส

ตัวปืนพ่นสี: สแตนเลส

รูระบาย: สแตนเลส

ข้อต่อส่วนลำเลียงสี: สแตนเลส

แบบลำตัวสแตนเลส (สีเทา)

มิติของปืนพ่นสี WRA-M200 (มม.)

ตัวอย่างการติดตั้งปืนพ่นสี

A

B

C

D

E

F

A

G

G

G

H1

H2

I

J

K

A: ตัวกรองลม

B: ปั๊มจ่ายสี

C: ปั๊มลม

D: ตัวเป่าลมแห้ง

E: ตัววัดอัตราการไหลของสี

F: วาล์วแรงดันต้านกลับ

G: ตัวปรับลม

H1: วาล์วโซลินอยส์สำหรับลมส่วนพ่น

H2: วาล์วโซลินอยส์สำหรับลมส่วนม่านสี

I: วาล์วโซลินอยส์ 3 ทางสำหรับเปิดปิดการทำงาน

J: สำหรับระบบหมุนเวียนสี

K: ส่วนลำเลียงสี

การดูแลรักษาปืนพ่นสี

การถอดเกลียวปรับสีเพื่อทำความสะอาด

นอกจากตัวแอร์แคปที่ถอดเข้าออกได้ง่ายแล้ว ตัวปรับสีสามารถถอดเข้าออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเช่นกันโดยเฉพาะการถอดเพื่อนำชิ้นส่วนข้างในมาทำความสะอาด ไม่เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่ต้องใช้เครื่องมือมาแทน

ใช้มือเปล่าถอดเกลียวปรับสีโดยไม่ต้องเครื่องมือ

การตรวจสอบส่วนที่สัมผัสกับสี

ส่วนที่สัมผัสกับสีและส่วนห้องลูกสูบในตัวปืนถูกออกแบบให้สามารถตรวจเช็คได้ด้วยตาเปล่าถ้าหัวเข็มและปะเก็นเข็ม (Needle Packing) เสื่อมสภาพจะเห็นได้ทันที นอกจากนี้ตัวปะเก็นจะตรวจเจอในกรณีที่สีรั่วซึ่งสามารถใช้เครื่องมือปรับมาช่วยขันให้แน่นได้โดยไม่ต้องถอดออกมา

ส่วนที่สัมผัสกับสีที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้

mop-30035_1280.png

วีดีโอสาธิตการทำความสะอาดรุ่น WRA-M200

(โปรดคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้าย)

วีดีโอสาธิตการประกอบปืนพ่นสีรุ่น WRA-M200

(โปรดคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้าย)

Video Credit:

Company: ANEST IWATA Southeast Asia

Territory: Thailand

URL: https://www.anestiwatathailand.com

กลับไปที่หน้า

ปืนพ่นอัตโนมัติ IWATA

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ