ไทย 

ANEST IWATA Automatic Air Spray Gun

Automatic Spray Gun from ANEST IWATA

Spray guns for line production in factory which is designed in automatic type and compatible with reciprocators or robot.

There are following 4 types of automatic air spray gun are following as below;

1. General Industry Automatic Spray Gun

2. Low Pressure Type Spray Gun

3. Special Purpose Type Spray Gun

4. Mounted Robot Version

System Structure of Automatic Air Spray Gun

Air Transformer

Atomizing Air

Operating 

Control air

CAP Marked

CYL Marked

Fluid Nipple

Air Transformer

3 ways solenoid valve

Air Compressor

Paint Tank

Diaphragm Pump

Air Flow

Paint Flow

Automatic Air Spray Gun

General Industry

 

The standard automatic air spray gun. It consist spray gun such as  SGA-101 for release agent, WA-101 the compact size and WA-200 the large size for high volume spray.

Automatic Air Spray Gun

Low Pressure Version

 

This automatic air spray gun use low pressure spray method which support to spray with a lot of quantity workpiece and reduce material consumption rate. LPA-101 is compact size and LPA-200 is large size.

Automatic Air Spray Gun

Mounted Robot Version

 

It is designed to applicate with robot as the weight is less than other type that robot can carry the movement weight while spray through out working period. WRA-101 is compact size, WRA-200 is large size and LRA-200 is low pressure version.

Automatic Air Spray Gun

Specific Purpose Version

 

Designed for specific purpose application such as WA-0609 extension nozzle for internal pipe surface,WA-200ZP spray gun for ceramic coating and WA-101R which prove round pattern spray for mini scale work.

Back to

Automatic Air Spray

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ