top of page
Automotive Refinishing Super Cover.png

ENGLISH

กาพ่นสีสำหรับงานทำสีรถยนต์และยานพาหนะ
ในรูปแบบงานพ่นซ่อมสีหรือทำสีใหม่

Automotive and Other vehicle Manual Spray Gun

In application of refinishing work or re-painting

อุปกรณ์พ่นสีที่สะท้อนถึงคำจำกัดความว่า "ความพอดีที่สมบูรณ์แบบ"

Auto Cover.png

ยังคงตอกย้ำกับคำว่าเบื้องหลังทุกงานพ่นสีอยู่เสมอมาด้วยการมอบสิ่งที่ดีที่สุด

จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2559 ที่อาร์.โอ.เอ็ม. ได้เข้ามาในตลาดกาพ่นสีรถยนต์ด้วยความคาดหวังที่ว่าเป็นแค่อีก 1 ช่องทางสำหรับลูกค้ากาพ่นสีรถยนต์เท่านั้นเพื่อเติมเต็มกลุ่มสินค้าของห้างฯ ให้มีครบทุกงานพ่นสีซึ่งในตอนนั้นงานพ่นสีอุตสาหกรรมทั้งสีน้ำมัน สีฝุ่นหรืองานพ่นสีในก่อสร้างก็มีหมดแล้วเพื่อสะท้อนคำว่า "เบื้องหลังทุกงานพ่นสี"

แต่ ณ วันนี้ กาพ่นสี ANEST IWATA ได้สร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญของกลุ่มกาพ่นสีรถยนต์นั้นคือ Project KIWAMI (極み) ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า "สิ่งที่ดีที่สุด"ที่เป็นการพัฒนากาพ่นสีรุ่นใหม่ให้อยู่ในขอบเขตทั้งประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิมกับความคุ้มค่าที่อยู่ในความพอดี สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าทุกกลุ่มที่จะได้สินค้าในคุณภาพสูง สร้างสรรค์พ่นงานออกมาได้ไร้ที่ติและมีความชัดเจนในเรื่องประสิทธิภาพในแต่ละรุ่นที่เห็นชัดกว่ารุ่นที่ผ่านมา สอดคล้องกับความของคำว่า "สิ่งที่ดีที่สุด"

อาร์.โอ.เอ็ม. มีจุดยืนในเรื่องของ "ความพอดีที่สมบูรณ์แบบ" ที่ไปสอดคล้องกับความหมายของคำว่า "KIWAMI" หรือสิ่งที่ดีที่สุดนั้นหมายถึงมอบสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดเพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์แบบ

สารจากผู้พัฒนาอุปกรณ์พ่นสีรุ่นใหม่ Project KIWAMI

KIWAMI Developer Pic.png

การพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ของเราได้ขับเคลื่อนด้วยแนวทางที่เราใส่ใจต่อลูกค้าและใส่ใจต่อสินค้า

หัวใจสำคัญในการสร้างกาพ่นสีรุ่นใหม่นั้นได้ดำเนินการขึ้นตรงกับมุมมองของลูกค้าเป็นหลักซึ่งถือเป็นปรัชญาการบริหารของ ANEST IWATA อยู่ในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเอง โดยเราถือว่าลูกค้าเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางในการนำเสนอและทำตลาดที่แท้จริง เราได้รับข้อมูลผ่านทางช่างเทคนิคแผนกพ่นสีที่ได้ไปพบลูกค้าและรับรู้ปัญหาในการใช้งานและสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังกับกาพ่นสี ANEST IWATA ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ได้รับข้อมูลมานั้นจะเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่เพื่อให้ตรงกับมุมมองและความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

ทีมพัฒนาสินค้าของ ANEST IWATA ได้สร้างกาพ่นสีรถยนต์รุ่นใหม่ที่รวบรวมสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังให้มันเป็น การออกแบบสินค้าใหม่ที่ทีมพัฒนาได้ผ่านการทดลองการใช้งานซ้ำหลาย ๆ ครั้งกับตัวสินค้าต้นแบบและมีการปรับแก้ไขตลาดหลายครั้งเพื่อให้ถึงขีดสุดในประสิทธิภาพการพ่นสี

กาพ่นสี KIWAMI รุ่นล่าสุดได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจนเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจว่าทางทีมงานได้สร้างสิ่งที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและมีประสิทธิภาพที่สูงสุดที่พร้อมส่งมอบให้กับผู้ใช้งาน

การออกแบบกาพ่นสีที่ไม่ได้เป็นแค่การให้เกียรติในการสืบทอดเจตนารมย์ดั้งเดิมเท่านั้นแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราอีกด้วย

แนวทางที่เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาโครงการ KIWAMI รุ่นใหม่ซึ่งได้ยึดหลักการให้เกียรติแต่เจตนารมย์ดั้งเดิมของตัวสินค้าที่สืบทอดจากรุ่นก่อน ๆ มาถึงปัจจุบันและใช้การวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เราได้เริ่มงานพัฒนาด้วยการท้าทายในการที่ต้องเอา 2 สิ่งที่อยู่กันคนละขั้วมารวมเป็นหนึ่งเดียวได้ซึ่งการที่จะทำแบบนี้ได้ เราต้องวิธีการที่เรียกว่า "ดึงตัวเองเข้าไปอยู่ในรองเท้าคนอื่น" หมายถึงทำความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้กาพ่นสีมีรูปร่างลักษณะที่ตามที่พวกเค้าต้องการจริง ๆ และนำมาประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีการพ่นสีล่าสุดพร้อมกับเทคโนโลยีการกระจายสีที่เป็นตัวล่าสุดสุดเข้าไปอีกเพื่อให้การรวม 2 สิ่งที่อาจเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มจากผู้ใช้งานในวงการรถยนต์ที่ได้สร้างมาตรฐานการพ่นสีที่เพิ่มรายละเอียดเชิงลึกเข้าไปอีกและการสร้างสรรค์ให้สีออกมามีความสวยงามมากกว่าเดิม นี่คือสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดในการพ่นสีรถยนต์ในยุคนี้ดังนั้นพวกเค้าต้องการกาพ่นสีที่ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ทำให้งานพ่นสีเป็นงานที่ง่ายขึ้นจนเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากกว่าเดิม

เราได้ระบุแนวโน้มของการใช้สีและเดินเข้าไปหาข้อมูลที่ตรงจุดมากที่สุดกับผู้ผลิตสีเพื่อสร้างกาพ่นสีให้ตรงกับอุดมคติทางเราอยากให้ออกมาเป็น เราจะปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเพื่อตอบสนองให้ตรงจุดของความพอใจและสิ่งที่คาดหวังจากผู้ใช้งานนั้นเอง

บางทีสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั้นคือการพัฒนากาพ่นสีรถยนต์ที่ทำให้ผู้ใช้งานออกมาพูดว่า "กาพ่นสี ANEST IWATA ใช้งานแล้วถนัดและเข้ามือมากที่สุด" นั้นเอง

KIWAMI Other Background.png

ภาพรวมของกาพ่นสีรถยนต์ที่สานต่อเจตนารมย์ของโครงการ KIWAMI

S__33857545_edited.jpg

เบื้องหลังทุกงานพ่นสีที่มอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

กาพ่นสีรถยนต์ ANEST IWATA ที่ อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด เป็นผู้จัดจำหน่ายนั้นจะมีกาพ่นสีรุ่น KIWAMI เป็นแกนหลักในการทำตลาดเพราะนี่คือรุ่นที่ได้พัฒนาประสิทธิภาพการพ่นที่สูงขึ้นมามากกว่าเดิม รองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่มด้วยการเลือกรุ่นที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมการใช้งานกับสีน้ำมันและสีสูตรน้ำพร้อมกับรุ่นเฉพาะทางที่สร้างมาเพื่อสีสูตรน้ำโดยเฉพาะนั้นเอง

 

เพื่อให้ผู้ใช้งานมีโอกาสพิจาราณาเลือกใช้สินค้าที่เหมาะสมกับตัวเองได้มากที่สุด การนำเสนอจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการแยกตามประเภทการใช้งานซึ่งมีดังนี้ 

Primer Coat.jpeg

พ่นรองพื้น

Primer Coat

Base Coat.jpg

พ่นสีจริง

Base Coat

Clear Coat.jpeg

พ่นชั้นทับหน้า

Clear Coat

Spot Repair.jpeg

พ่นเฉพาะจุด

Spot Repair

โดย 3 กลุ่มแรกคือพ่นรองพื้น พ่นสีจริงและพ่นชั้นทับหน้า มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้พบการุ่นเดียวกันที่อยู่ใน 3 กลุ่มนี้เพราะรุ่นมาตรฐานที่เป็นแกนหลักสำคัญจะมีหัวพ่นที่ครอบคลุมตั้งแต่ขนาด 1.3 มม. ถึง 1.6 มม. โดยหลักทั่วไปในการแบ่งประเภทงานตามหัวพ่นจะแบ่งได้ดังนี้

  • หัวพ่นขนาด 1.3 มม. หลักนิยมทั่วไปใช้สำหรับานพ่นสีจริง ความหมายของสีจริงคือเนื้อสีที่จะแสดงออกมาบนพื้นผิวชิ้นงานว่าเป็นสีอะไรและคุณสมบัติเนื้อสีพิเศษไม่ว่าจะเป็นสีเมทัลลิค สีมุกหรือสีแบบไหนก็ตามจะเรียกว่าสีจริงทั้งหมด โดยทั่วไปสีจริงจะไม่ต้องการให้ออกมาเยอะมากทำให้หัวพ่นขนาด 1.3 มม. นิยมใช้กับสีจริงที่ได้ทั้งการควบคุมความหนาของสีไม่ให้ออกมาจนเยิ้มบนพื้นผิว แต่ไม่ใช่ว่า 1.3 มม. จะต้องใช้สีจริงเสมอไปเพราะหัวพ่นขนาดอื่น ๆ เช่น 1.4 มม. ก็ใช้พ่นสีจริงได้ถ้าหากสีที่ใช้พ่นมีความหนืดสูงกว่าปกติหรือเป็นสีสูตรน้ำนั้นเอง

  • หัวพ่นขนาด 1.4 มม. หลักนิยมทั่วไปใช้สำหรับพ่นชั้นทับหน้าหรือพ่นเคลียร์และยังมีอีกชื่อหนึ่งคำว่าพ่นแลคเกอร์ซึ่งมีความหมายตรงตัวมากที่สุดคือทำให้สีบนพื้นผิวมีความเงาสะท้อนขึ้นช่วยสีจริงให้เด่นมากขึ้นนั้นเอง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพ่นสีรถยนต์นั้นเอง เนื่องจากจุดประสงค์เน้นให้เกิดเงาสะท้อนหรือพ่นเพื่อให้สีบนพื้นผิวออกมาด้านดังนั้นหัวพ่นต้องมีขนาดใหญ่กว่าสีจริงขึ้นมาเพื่อปริมาณน้ำยาชั้นทับหน้าออกมาเคลือบผิวมากพอจนให้เกิดการสร้างเงาสะท้อนออกมาได้เต็มประสิทธิภาพ อันที่จริงมีคนใช้ 1.3 มม. พ่นชั้นทับหน้าได้แต่ด้วยปริมาณที่ออกมาน้อยกว่าอาจทำให้ความเงางามของพื้นผิวอาจไม่เท่าพ่นด้วยหัวพ่นขนาด 1.4 มม.

  • หัวพ่นขนาด 1.6 มม. เนื่องจากหัวพ่นขนาด 1.6 มม. ไม่ได้เป็นหลักการทั่วไปที่นิยมใช้ตามกันเท่ากับสีจริงและพ่นชั้นทับหน้าเพราะอู่หลายแห่งใช้หัวพ่นขนาด 1.5 มม. จากกาพ่นสีงานอุตสาหกรรมทั่วไปพ่นได้เพียงแค่ว่าหัวพ่นขนาด 1.6 มม. ป็นขนาดที่ดีที่สุดในการพ่นสีรองพื้นเพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการพ่นสีที่มีคุณสมบัติปรับสภาพพื้นผิวและสร้างแรงยึดเกาะก่อนที่จะลงสีจริงนั้นเอง จุดประสงค์ไม่ได้เน้นความสวยงามแต่การเคลือบผิวต้องมีความหนาเท่ากันเพื่อให้สีจริงสามารถยึดเกาะได้นานมากขึ้นไปอีกนั้นเอง

สำหรับงานพ่นสีจริงและชั้นทับหน้าจะจัดอยู่ในหมวดประเภทเดียวกันที่จะมีกาพ่นสี 3 รูปแบบให้พิจาราณา แต่ในส่วนของงานพ่นสีรองพื้นจะแยกออกมาเป็นอีกกลุ่มเพราะ ROM ได้เลือกรุ่น KIWAMI1 B-Sho ที่มีหัวพ่นขนาด 1.6 มม. สำหรับงานพ่นสีรองพื้นโดยเฉพาะ ในขณะที่รุ่นอื่นที่มีหัวพ่นขนาด 1.6 มม. เป็นทางเลือกในการพิจาราณาเพิ่มเติม

Automotive Refinish new cover.png

กาพ่นสีรถยนต์ที่แบ่งตามประเภทงานพ่นสี

การนำเสนอจะแบ่งตามประเภทการใช้งานซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้พบกาพ่นสีรุ่นเดียวกันแต่ปรากฏทั้งในงานพ่นสีรองพื้นและงานพ่นสีจริงเพราะกาพ่นสีที่พัฒนาในชื่อ KIWAMI ได้มีขนาดหัวพ่นที่ครอบคลุมตั้งแต่ 1.3 มม. - 1.6 มม. เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกกาพ่นสีรุ่นที่เหมาะสมที่สุด ถึงจะเป็นกาพ่นสีรุ่นเดียวกันแต่การนำเสนอจะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของหัวพ่น

>>>>>> โปรดคลิ๊กข้อมูลสินค้าโดยละเอียดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิ้งด้านล่าง <<<<<<

1658301899092.jpg

กาพ่นสีรถยนต์สำหรับพ่นสีรองพื้น

Primer Coat Application Spray Gun

วัตถุประสงค์ของงานรองพื้น

งานพ่นสีเพื่อปรับสภาพพื้นผิวตัวถังรถยนต์เพื่อให้มีความพร้อมที่สร้างแรงยึดเกาะให้กับสีจริงที่จะมาพ่นทับอีกชั้นหนึ่ง สีรองพื้นมีคุณสมบัติปรับสภาพและป้องกันตัวถังรถยนต์ได้เช่นกันสนิม กันการกัดกร่อนในระยะยาวดังนั้นสีที่พ่นอาจมีความหนืดสูงและต้องใช้ปริมาณสีที่ถูกพ่นออกมาสูงด้วยเลยเป็นเหตุที่ทำไมหัวพ่นที่นิยมใช้งานมักจะมีขนาดใหญ่อยู่ที่ 1.6 มม.

1658301898924.jpg

กาพ่นสีรถยนต์สำหรับงานสีจริงและชั้นทับหน้า (เคลียร์หรือแลคเกอร์)

Base Coat and Clear Coat Application Spray Gun

วัตถุประสงค์ของงานพ่นสีจริง

สีที่ระบุตัวตนของยานพาหนะ โดยสีจริงรวมถึงสีเมทัลลิค สีมุกและสีพิเศษต่าง ๆ ที่ต้องใช้กาพ่นสีที่สร้างม่านสีกว้างพอที่จะเคลือบผิวได้ ภายใต้หัวพ่นขนาด 1.3 มม. (หรือ 1.4 มม. ในงานสีสูตรน้ำ)

วัตถุประสงค์ของงานพ่นทับหน้า

เคลือบผิวชั้นสุดท้ายเพื่อให้สีจริงมีความเด่นชัดมากขึ้นกาพ่นสีต้องมีปริมาณพ่นสีมากพอที่ให้เกิดเงาบนพื้นผิวได้เลยเป็นที่มาของการใช้หัวพ่นขนาด 1.4 มม.

lPH-80 Cover.png

กาพ่นสีรถยนต์สำหรับงานพ่นสีเฉพาะจุด

Spot Repair Application Spray Gun

ลักษณะงานซ่อมเฉพาะจุด

ความเสียหายบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถใชกาพ่นสีปกติได้ดังนั้นต้องใช้กาพ่นสีพิเศษที่มีขนาดเล็กและพ่นสีให้เคลือบผิวจุดที่มีขนาดเล็กได้แม่นยำ กาพ่นสีตระกูล LPH-50 แบบกาถ้วยข้างและ LPH-80 แบบกาถ้วยกลางที่มีการกระจายสูงกว่ารุ่นปกติเป็นตัวเลือกสำหรับงานนี้

อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้งานร่วมกับกาพ่นสีรถยนต์

ANEST IWATA Maintenance Kit.jpg

อุปกรณ์เสริมสำหรับกาพ่นสีรถยนต์

Accessories for Refinishing Spray Gun

อุปกรณ์ที่เน้นการดูแลบำรุงรักษา

อุปกรณ์สำคัญอย่างชุดซ่อมบำรุงที่ออกแบบมาให้ใช้ซ่อมบำรุงปืนพ่นสีอุตสาหกรรมทั่วไปและกาพ่นสีรถยนต์ที่ช่วยให้งานทำความสะอาดทำได้ง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือในชุดที่เป็นมาตรฐาน สร้างความมั่นใจในการดูแลรักษากาพ่นสีรถยนต์ได้อย่างไม่มีปัญหา

RPS Background 3.png

ถ้วยพลาสติกบรรจุแบบพิเศษ SATA RPS สำหรับการเตรียมสีที่รวดเร็ว

SATA RPS the Rapid Preparation System Plastic Cup

ถ้วยบรรจุสีแบบพิเศษ

นี่คือถ้วยบรรจุสีแบบพิเศษสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความสมบูรณ์ ความรวดเร็วและความแม่นยำในระดับขีดสุดทุกด้านเพราะตัวถ้วยจะมีมาตรวัดข้างถ้วยที่ระบุอัตราส่วนการผสมที่สามารถผสมสีในถ้วยนี้ได้สามารถผสมเสร็จแล้วจะใช้หรือจะเก็บใช้ในวันถัดไปได้โดยที่ตัวฝาถ้วยจะปิดกันลมเข้าเพื่อรักษาคุณภาพของสี แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานต้องซื้อตัวข้อต่อเชื่อมถ้วยขนาด G1/4 การใช้งานครั้งแรกเพื่อให้สวมถ้วย RPS ได้

bottom of page