top of page
W2KIT55UK_2.jpg

ENGLISH

ชุดทำความสะอาดกาพ่นสีรถยนต์
Spray Gun Maintenance Kit

ชุดอุปกรณ์เพื่อการดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งาน

W2KIT55UK.jpg

1. ชุดซ่อมบำรุงที่ได้รับการยอมรับ

มาตรฐานสั่งตรงจากผู้ผลิต

การดูแลรักษาอุปกรณ์พ่นสีเป็นเรื่องที่สำคัญในการยืดอายุการใช้งานและรักษาสภาพอุปกรณ์ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน แต่เรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการใช้เครื่องมือซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานเพราะความเสียหายไม่ได้มาจากการใช้งานอย่างเดียว ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือซ่อมบำรุงที่ไม่เหมาะสมสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คุณคิดอีก

2. ป้องกันความเสียหาย

ความเสียหายจากการดูแลรักษาผิดวิธี

ความเสียหายในบางครั้งจะไม่ได้เกิดขึ้นมาทันทีแต่มาจากความเสียหายสะสมที่เป็นเวลานานซึ่งการใช้หัวแปรง น้ำยาและตัวเข็มที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้กับกาพ่นสีสร้างความเสียหายจนพังไปในที่สุด การใช้ชุดซ่อมบำรุงของ ANEST IWATA เป็นการการันตรีความปลอดภัยของอุปกรณ์พ่นได้แน่นอน

3. ชุดเดียว ดูแลได้ทุกอย่าง

ด้วยเครื่องหลายชนิดที่ครอบคลุมการดูแลรักษาทุกวิธี

เครื่องมือภายในกล่องชุดซ่อมบำรุงได้ถูกสร้างมาสำหรับดูแลรักษากาพ่นสีโดยเฉพาะดังนั้นแปรงขัดที่มีหลายขนาดและเข็มสำหรับทำความสะอาดแอร์แคปที่มีมากพอที่จะใช้ได้นานในระดับหนึ่ง

รายการเครื่องมือในชุดอุปกรณ์รักษา W2KIT55UK

Brush.png

1. แปรงขัดผิว 2 ขนาด

D-5.png

2. แปรงขัดผิวหัวแบน

Brush 15 mm.png

3. แปรงเกลียวใหญ่ 1 อัน

Brush 10 mm.png

4. แปรงเกลียว 2 อัน

D-3.png

5. แปรงเกลียวเล็ก 2 อัน

D-2.png

6. เข็มทำความสะอาด 12 อัน

Lubricant.png

7. จารบีคุณภาพสูง

วิธีการใช้งานชุดอุปกรณ์รักษา W2KIT55UK

1. การถอดอุปกรณ์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างม่านสี

1.1

A-1.png

1.2

A-2.png

1.3

A-3.png

1.4

A-4.png

ถอดเกลียวปรับปริมาณสีและสปริงหัวเข็มออก

และถอดหัวเข็มออกตามด้วย

ถอดแอร์แคป

ถอดหัวพ่นออกด้วยประแจ

2. ทำความสะอาดส่วนทางออกของสีด้วยแปรง

2.1

B-1.png

2.2

B-2.png

2.3

B-3.png

2.4

B-4.png

ทำความสะอาดทางลำเลียงสีด้วยแปรง

ทำความสะอาดทางลำเลียงสีด้วยแปรง

ทำความสะอาดลำตัวปืน

เป่าปืนให้แห้งด้วยปืนเป่าลม

3. ทำความสะอาดส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวพ่น

3.1

C-1.png

3.2

C-2.png

3.3

C-3.png

3.4

C-4.png

ทำความสะอาดรูขนาดเล็กบนหัวพ่นด้วยแปรงเกลียวเล็ก

และทำความสะอาดบนรูหัวพ่น

ทำความสะอาดตัวหัวพ่นด้วยความระมัดระวังด้วยแปรง

และทำความสะอาดเกลียวของหัวพ่นด้วยแปรงอย่างระมัดระวัง

3.5

C-5.png

ทำความสะอาดภายในรูหัวพ่นด้วยแปรงเกลียวที่ถูกขนาด

4. ทำความสะอาดส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอร์แคป

4.1

D-1.png

4.2

D-2.png

4.3

D-3.png

4.4

D-4.png

ทำความสะอาดรูกลางของแอร์แคป

ทำความสะอาดรูเล็กบนแอร์แคปด้วยเข็ม

ทำความสะอาดรูตรงแง่งแอร์แคปด้วยแปรงเกลียวเล็ก

และทำความสะอาดด้านหลังของแอร์แคปด้วย

4.5

D-5.png

ทำความสะอาดหัวเข็ม

5. การประกอบคืน

5.1

E-1.png

5.2

E-2.png

5.3

E-3.png

5.4

E-4.png

ใส่หัวพ่นกลับเข้าที่เดิม

ขันหัวพ่นให้แน่นด้วยประแจ

สวมแอร์แคปเข้าที่เดิมด้วยมือเปล่า

ใส่จาระบีลงบนหัวเข็ม

5.5

E-5.png

5.6

G-6.png

5.7

E-7.png

5.8

E-8.png

สวมหัวเข็มเข้าไป

ใส่จาระบีลงไปภายในเกลียวปรับ

ใส่จาระบีลงไปในสปริง

ใส่จาระบีลงไปในวาล์วลมด้านหลังไกกาพ่นสี

5.9

E-9.png

ปรับหัวเข็มปะเก็น (ขันลงประมาณ 15 - 60 องศาด้วยประแจอเนกประสงค์

5.10

E-10.png

ตรวจสอบไกกาพ่นสีและหัวเข็มขยับได้นุ่มนวลเหมือนเดิม

ติดต่อขอ

ใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่

กาพ่นสีรถยนต์

bottom of page