ไทย 

Material Container for WIDER and W-7

The container is not only for material containing only but the container which is built from ANEST IWATA Factory has a standard and apply with ANEST IWATA spray gun in 100% performance without interruption. The material inlet container support to prevent the material leak with robust body. If you apply container with suitable paint of chemical. The container will have a long useful life. Using fake or non-standard container will make a damage to spray gun such material leak from poor quality of material inlet. 

Even the ANEST IWATA spray gun has the same material inlet in various series but it can not be use for all requirement. It is necessary to check 3 condition before select the container are following as below;

1. The capacity of container is suitable for application. If the capacity is too low, it will waste a lot of time for refil and make production process too slow. In other hand, too large container  may loss a material too much without effecicient and may cause for second condition.

2. The body of spray gun and container must be balanced and suitable for each other. Using container with unsuitable spray gun will make a fatigaue in handling and injure from spraying. 

3. The characteristic of container. You can not see the material body of container only. For example, aluminium, plastic or stainless in order to match with suitable chemical. You may check that it is necessary to use free angle cup or not in order to spray in difficult point that the angle of cup must be flexible. It enhance the performance of spray gun and solve the problem of hard to reach spray point.

The center cup will not be included in this section because it will be presented in Automotive refinishing spray gun.

Spray gun and cup
Choose the suitable container will impact the overall performance of spray gun

Suction Container Type

Aluminium

Suction Cup

PCL-10B-2

Capacity (ml): 1,000

Weight (g): 410

Material Inlet: G1/4 (PF1/4)

Suitable Spray Gun

 • WIDER1-S

 • W-71-S

 • WIDER1L-S (HVLP)

Suitable Application

 • For middle size spray job and use a few material.

 • The material must be standard without flake. Do not use with metallic paint.

 • The application will be the same as pressure type but the material capacity and workpiece quantity is a few amount so use with suction type is more efficient.

 • Suitable for spray gun with nozzle size not more than 1.8 mm.

Aluminium

Suction Cup

PCL-10B-3

Capacity (ml): 1,000

Weight (g): 415

Material Inlet: G3/8 (PF3/8)

Suitable Spray Gun

 • WIDER2-S

 • W-77-S

 • WIDER2L-S (HVLP)

 • COG-101

 • COG-200

Suitable Application

 • For middle size spray job and use a few material.

 • The material must be standard without flake. Do not use with metallic paint.

 • Spraying rust protection under the car suspension that it is need to use with nozzle size 2.0 mm

 • Suitable for spray gun with nozzle size not more than 2.5 mm.

Aluminium

Suction Cup

PCL-7B-2

Capacity (ml): 700

Weight (g): 370

Material Inlet: G1/4 (PF1/4)

Suitable Spray Gun

 • WIDER1-S

 • W-71-S

 • WIDER1L-S (HVLP)

Suitable Application

 • For middle size spray job and use a few material.

 • The material must be standard without flake. Do not use with metallic paint.

 • The application will be the same as pressure type but the material capacity and workpiece quantity is a few amount so use with suction type is more efficient.

 • Suitable for spray gun with nozzle size not more than 1.8 mm.

Aluminium

Suction Cup

PCL-7B-3

Capacity (ml): 700

Weight (g): 375

Material Inlet: G3/8 (PF3/8)

Suitable Spray Gun

 • WIDER2-S

 • W-77-S

 • WIDER2L-S (HVLP)

 • COG-101

 • COG-200

Suitable Application

 • For middle size spray job and use a few material.

 • The material must be standard without flake. Do not use with metallic paint.

 • Spraying rust protection under the car suspension that it is need to use with nozzle size 2.0 mm

 • Suitable for spray gun with nozzle size not more than 2.5 mm.

Gravity Side Container Type

Aluminium

Side Cup

PC-4s

Capacity (ml): 400

Weight (g): 168

Material Inlet: G1/4 (PF1/4)

Suitable Spray Gun

 • WIDER1-G

 • W-71-G

 • WIDER1L-G (HVLP)

Suitable Application

 • For spraying with a few material capacity or using in decorative work.

 • Applicable for metallic paint that the gravity feeding support to use this kind of paint.

 • Applicable to spray primer paint for automotive refinishing work.

 • Suitable for spray gun with nozzle size not more than 1.8 mm.

Aluminium

Side Cup

PC-4

Capacity (ml): 400

Weight (g): 180

Material Inlet: G3/8 (PF3/8)

Suitable Spray Gun

 • WIDER2-G

 • W-77-G

 • WIDER2L-G (HVLP)

Suitable Application

 • For spraying with a few material capacity or using in decorative work.

 • Applicable for high viscosity material such as 2K PU Paint

 • Applicable for metallic paint that the gravity feeding support to use this kind of paint.

 • Suitable for spray gun with nozzle size not more than 2.5 mm.

Plastic Side Cup

PCG-6P-2

Capacity (ml): 600

Weight (g): 220

Material Inlet: G1/4 (PF1/4)

Suitable Spray Gun

 • WIDER1-G

 • W-77-1

 • WIDER1L-G (HVLP)

Suitable Application

 • For spraying with a few material capacity or using in decorative work.

 • Applicable to spray primer paint for automotive refinishing work.

 • Applicable for metallic paint that the gravity feeding support to use this kind of paint.

Plastic Side Cup

PCG-6P-3

Capacity (ml): 600

Weight (g): 227

Material Inlet: G3/8 (PF3/8)

Suitable Spray Gun

 • WIDER2-G

 • W-77-2

 • WIDER2L-G (HVLP)

Suitable Application

 • For spraying with a few material capacity or using in decorative work.

 • Applicable for high viscosity material such as 2K PU Paint

 • Applicable for metallic paint that the gravity feeding support to use this kind of paint.

 • Suitable for spray gun with nozzle size not more than 2.5 mm.

Stainless Cup

PC-400SB-2LTF

Capacity (ml): 400

Weight (g): 210

Material Inlet: G1/4 (PF1/4)

Suitable Spray Gun

 • WIDER1-G

 • W-71-2

 • WIDER1L-G (HVLP)

Suitable Application

 • For spraying with a few material capacity or using in decorative work.

 • Applicable for metallic paint that the gravity feeding support to use this kind of paint.

 • Stainless can be use longer than other cup type and there is no rust occur in stainless material

 • Special feature is free angle cup that you can adjust angle in order to enter to hard point of spray.

Stainless Cup

PC-250SB-2LTF

Capacity (ml): 250

Weight (g): 170

Material Inlet: G1/4 (PF1/4)

Suitable Spray Gun

 • WIDER1-G

 • W-71-2

 • WIDER1L-G (HVLP)

Suitable Application

 • For spraying with a few material capacity or using in decorative work.

 • Applicable for metallic paint that the gravity feeding support to use this kind of paint.

 • Stainless can be use longer than other cup type and there is no rust occur in stainless material

 • Special feature is free angle cup that you can adjust angle in order to enter to hard point of spray.

Pressure Container

Pressure Cup

PC-18D

Capacity (ml): 2,000

Weight (g): 1,250

Material Inlet: G3/8 (PF3/8)

Suitable Spray gun

 • Every Pressure Spray Gun Type

 • Max. Pressure at 3.4 Bar

 • Do not use with suction type

Suitable Application

 • This is the minimal pressure tank that provide the capacity only 2,000 L.

 • For high viscosity material because there have pressure feed to push material into spray gun

 • Suitable for spraying work with using capacity higher than normal cup container but less than normal pressure tank.

 • So it is suitable for short life material in order to save consumption rate.

Pressure Cup

PC-19B

Capacity (ml): 1,000

Weight (g): 470

Material Inlet: M16 x 1 (Female)

Suitable Spray Gun

 • W-2001-1

 • W-2003

Suitable Application

 • Pressure cup for high viscosity material spray gun only.

 • Suitable for spraying work with using capacity higher than normal cup container but less than normal pressure tank.

 • Do not use with normal pressure spray gun

Pressure Cup

PC-19R

Capacity (ml): 1,000

Weight (g): 830

Material Inlet: G3/8 (PF3/8)

Suitable Spray Gun

 • WIDER2-P

 • W-77-0-P

 • WIDER2L-P (HVLP)

Suitable Application

 • Pressure cup for normal pressure spray gun

 • Suitable for spraying work with using capacity higher than normal cup container but less than normal pressure tank.

 • Do not use suction type to apply with this pressure cup. The exterior structure may the same but interior structure is totally different.

Applicable Spray gun for cup container

WIDER Series

W-7 Series

WIDER-L Series

Adhesive Spray Gun

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ