ไทย 

Special Design Spray Gun for extent spray performance

Break the limit of spray performance

There have some difficult point that ordinary spray gun can not reach to spray so the ANEST IWATA have special design spray gun to extent the performance of spraying technique which have following below;

- Internal Pipe surface spray

- Mini Scale workpiece

- Tangled Web Pattern

- Spray Gun with agitator cup to maintain the quality of paint throughout the process of work.

ANEST IWATA create the specific purpose spray gun to spray with full performance and make work quality to be more consistent.

 

Extension Nozzle Spray Gun 

Support to spray in hard-to-reach area such as internal pipe surface or extent the spray length.

Spray Gun Type: LW-10B, LW-18B

Spray Gun for mini scale workpiece 

Spray gun with special nozzle for mini scale workpiece. The ergonomic design support paint hold easily and suitable for scale work job.

Spray Gun Type: RG-3L

Tangled Web Spray Gun

W-71 Special type which provide disheveled pattern similar as spider web in order to make patterns on clot or artistic wood work.

Spray Gun Type: SGD-71

Spray Gun with Agitator Cup (W-101A Series)

Spray gun with agitator cup for automotive refinishing work. Agitator cup support paint to be homogenous through out operating period.

Spray Gun Type: W-101A-134G (Gravity Type) W-101A-134S (Suction Type)

Request

Quotation and Order

Back to

Anest Iwata Spray Gun

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ