ENGLISH  

ถ้วยบรรจุสีสำหรับปืนพ่นสีรุ่น WIDER และ W-7

Material Container for WIDER and W-7

ถ้วยบรรจุสีเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากกว่าการเอามาบรรจุสีอย่างเดียว ถ้วยที่ได้รับการผลิตจากโรงงานของ ANEST IWATA จะมีมาตรฐานและใช้งานกับปืนพ่นสีของ ANEST IWATA ได้ 100% ไม่มีสะดุดด้วยเกลียวของถ้วยที่ได้มาตรฐาน สีจะไม่รั่วออกจากเกลียวเป็นอันขาดและด้วยวัสดุที่ทนทาน หากใช้กับสีหรือสารเคมีที่เหมาะสมทำให้มีอายุการใช้งานนานแน่นอน การใช้ถ้วยที่ไม่ได้มาตรฐานจะสร้างความเสียหายให้กับการใช้เช่นสีรั่วจากเกลียวที่ไม่มีคุณภาพเป็นต้น

แม้ว่าปืนหลายรุ่นของ ANEST IWATA จะมีเกลียวที่ใช้งานในลักษณะเดียวกันก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวถ้วยจะใช้ได้ทุกรุ่นเพราะสิ่งสำคัญในการใช้ถ้วยนั้นต้องดูเงื่อนไข 3 อย่างดังต่อไปนี้

1. ขนาดปริมาณการบรรจุสีที่เหมาะสมกับหน้างานหากมีขนาดบรรจุน้อยเกินไปทำให้ต้องเสียเวลาเติมสีจนทำให้งานช้า ในทางตรงข้ามหากใช้ถ้วยที่มีขนาดใหญ่มากเกินไปจะทำให้สีเสียเปล่าโดยไม่มีเหตุจำเป็นและจะส่งผลกระทบต่อในข้อที่ 2

2. รูปร่างของปืนและถ้วยบรรจุสีต้องมีสมดุลที่เหมาะสม การใช้ถ้วยกับปืนที่มีขนาดต่างกันหรือมีขนาดที่ไม่เหมาะสมจะสร้างผลกระทบทั้งการถือจับไปจนถึงการบาดเจ็บจากการเหมื่อยล้าในการใช้งาน

3. คุณสมบัติของถ้วย ไม่ใช่แค่ดูว่ามันเป็นถ้วยอลูมิเนียม พลาสติกหรือสแตนเลสเพื่อดูความเหมาะสมกับสีที่ใช้หรือน้ำหนักโดยรวมของปืนแต่ต้องดูไปถึงคุณสมบัติพิเศษของถ้วยนั้นเช่นกรณีถ้วยที่สแตนเลสที่ปรับมุมได้ หากเจองานที่ต้องเข้าไปในจุดที่พ่นสียาก การยืดหยุ่นขององศาถ้วยบรรจุสีจะเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นและแก้ปัญหาการเข้าถึงจุดพ่นสียากได้

ในหมวดนี้จะไม่ได้กล่าวถึงถ้วยบนข้าง (Center Gravity Cup) เพราะมันจะอยู่ในหมวดเกี่ยวกับกาพ่นสีรถยนต์

การจับคู่ปืนกับถ้วยพ่นสีที่ถูกต้อง
เลือกถ้วยที่เหมาะสมกับปืนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม

ถ้วยบรรจุสีแบบต่อด้านล่างปืนพ่นสี (ถ้วยล่าง)

ถ้วยล่างอลูมิเนียม

PCL-10B-2

ขนาดบรรจุ (มล.): 1,000

น้ำหนัก (กรัม): 410

เกลียวข้อต่อ: G1/4 (PF1/4)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • WIDER1-S

 • W-71-S

 • WIDER1L-S (HVLP)

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • สำหรับงานพ่นที่ใช้ปริมาณสีปกติเช่นงานพ่นขนาดกลางที่มีปริมาณงานน้อย

 • สีที่ใช้เป็นสีปกติไม่มีตัวเกล็ดอย่างสีเมทัลลิค

 • เป็นงานประเภทเดียวกับที่ใช้ร่วมกับปั๊มจ่ายสีแต่ทั้งปริมาณสีและปริมาณชิ้นงานไม่เยอะจนใช้แบบถ้วยล่างจะคุ้มค่ากว่า

 • ใช้กับปืนพ่นสีที่มีขนาดหัวพ่นไม่เกิน 1.8 มม.

ถ้วยล่างอลูมิเนียม

PCL-10B-3

ขนาดบรรจุ (มล.): 1,000

น้ำหนัก (กรัม): 415

เกลียวข้อต่อ: G3/8 (PF3/8)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • WIDER2-S

 • W-77-S

 • WIDER2L-S (HVLP)

 • COG-101

 • COG-200

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • สำหรับงานที่มีสีหนืดมากกว่าสีปกติแต่ปริมาณสีที่ใช้ไม่เยอะมาก

 • สีที่ใช้เป็นสีปกติไม่มีตัวเกล็ดอย่างสีเมทัลลิค

 • งานพ่นสีกันสนิมใต้ท้องรถยนต์ในลักษณะ Body Shoot ที่ต้องใช้คู่กับปืนที่มีหัวขนาดใหญ่มากกว่า 2.0 มม.

 • ใช้กับปืนพ่นสีที่มีขนาดหัวพ่นไม่เกิน 2.5 มม.

ถ้วยล่างอลูมิเนียม

PCL-7B-2

ขนาดบรรจุ (มล.): 700

น้ำหนัก (กรัม): 370

เกลียวข้อต่อ: G1/4 (PF1/4)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • WIDER1-S

 • W-71-S

 • WIDER1L-S (HVLP)

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • สำหรับงานพ่นที่ใช้ปริมาณสีปกติเช่นงานพ่นขนาดกลางที่มีปริมาณงานน้อย

 • สีที่ใช้เป็นสีปกติไม่มีตัวเกล็ดอย่างสีเมทัลลิค

 • เป็นงานประเภทเดียวกับที่ใช้ร่วมกับปั๊มจ่ายสีแต่ทั้งปริมาณสีและปริมาณชิ้นงานไม่เยอะจนใช้แบบถ้วยล่างจะคุ้มค่ากว่า

 • ใช้กับปืนพ่นสีที่มีขนาดหัวพ่นไม่เกิน 1.8 มม.

WIDER Series

ถ้วยล่างอลูมิเนียม

PCL-7B-3

ขนาดบรรจุ (มล.): 700

น้ำหนัก (กรัม): 375

เกลียวข้อต่อ: G3/8 (PF3/8)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • WIDER2-S

 • W-77-S

 • WIDER2L-S (HVLP)

 • COG-101

 • COG-200

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • สำหรับงานที่มีสีหนืดมากกว่าสีปกติแต่ปริมาณสีที่ใช้ไม่เยอะมาก

 • สีที่ใช้เป็นสีปกติไม่มีตัวเกล็ดอย่างสีเมทัลลิค

 • งานพ่นสีกันสนิมใต้ท้องรถยนต์ในลักษณะ Body Shoot ที่ต้องใช้คู่กับปืนที่มีหัวขนาดใหญ่มากกว่า 2.0 มม.

 • ใช้กับปืนพ่นสีที่มีขนาดหัวพ่นไม่เกิน 2.5 มม.

ถ้วยบรรจุสีแบบแรงดึงดูดด้านข้างปืน (ถ้วยข้าง)

ถ้วยข้างอลูมิเนียม

PC-4s

ขนาดบรรจุ (มล.): 400

น้ำหนัก (กรัม): 168

เกลียวข้อต่อ: G1/4 (PF1/4)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • WIDER1-G

 • W-71-G

 • WIDER1L-G (HVLP)

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • สำหรับงานพ่นสีที่ใช้ปริมาณน้อยและจำนวนชิ้นงานไม่เยอะ

 • งานพ่นสีที่มีเกล็ดอย่างสีเมทัลลิคเพราะคุณสมบัติของถ้วยแบบแรงดึงดูด

 • นำไปใช้ในงานพ่นสีรองพื้นรถยนต์ได้

 • ใช้กับปืนพ่นสีที่มีขนาดหัวพ่นไม่เกิน 1.8 มม.

ถ้วยข้างอลูมิเนียม

PC-4

ขนาดบรรจุ (มล.): 400

น้ำหนัก (กรัม): 180

เกลียวข้อต่อ: G3/8 (PF3/8)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • WIDER2-G

 • W-77-G

 • WIDER2L-G (HVLP)

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • สำหรับงานพ่นสีที่ใช้ปริมาณน้อย

 • สีที่ใช้มีลักษณะหนืดสูงและมีหยดสีขนาดใหญ่เช่นสี PU 2K

 • งานพ่นสีที่มีเกล็ดอย่างสีเมทัลลิคเพราะคุณสมบัติของถ้วยแบบแรงดึงดูด

 • ใช้กับปืนพ่นสีที่มีขนาดหัวพ่นไม่เกิน 2.5 มม.

ถ้วยข้างพลาสติก

PCG-6P-2

ขนาดบรรจุ (มล.): 600

น้ำหนัก (กรัม): 220

เกลียวข้อต่อ: G1/4 (PF1/4)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • WIDER1-G

 • W-77-1

 • WIDER1L-G (HVLP)

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • สำหรับงานพ่นสีที่ใช้ปริมาณน้อย

 • เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้พ่นสีรองพื้นรถยนต์ด้วยน้ำหนักที่เบาสามารถถือได้นาน

 • งานพ่นสีที่มีเกล็ดอย่างสีเมทัลลิคเพราะคุณสมบัติของถ้วยแบบแรงดึงดูด

ถ้วยข้างพลาสติก

PCG-6P-3

ขนาดบรรจุ (มล.): 600

น้ำหนัก (กรัม): 227

เกลียวข้อต่อ: G3/8 (PF3/8)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • WIDER2-G

 • W-77-2

 • WIDER2L-G (HVLP)

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • สำหรับงานพ่นสีที่ใช้ปริมาณน้อย

 • สีที่ใช้มีลักษณะหนืดสูงและมีหยดสีขนาดใหญ่เช่นสี PU 2K

 • งานพ่นสีที่มีเกล็ดอย่างสีเมทัลลิคเพราะคุณสมบัติของถ้วยแบบแรงดึงดูด

 • ใช้กับปืนพ่นสีที่มีขนาดหัวพ่นไม่เกิน 2.5 มม.

ถ้วยข้างสแตนเลส

PC-400SB-2LTF

ขนาดบรรจุ (มล.): 400

น้ำหนัก (กรัม): 210

เกลียวข้อต่อ: G1/4 (PF1/4)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • WIDER1-G

 • W-71-2

 • WIDER1L-G (HVLP)

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • สำหรับงานพ่นสีที่ใช้ปริมาณน้อย

 • งานพ่นสีที่มีเกล็ดอย่างสีเมทัลลิคเพราะคุณสมบัติของถ้วยแบบแรงดึงดูด

 • คุณสมบัติของสแตนเลสทำให้ใช้งานได้นานและทนกว่าถ้วยอลูมิเนียมเพื่อรับประกันว่าจะไม่เป็นสนิม

 • คุณสมบัติพิเศษสามารถปรับมุมของถ้วยได้ทำให้สามารถพาปืนพ่นสีเข้าไปในจุดที่พ่นยากกว่าปกติได้

ถ้วยข้างสแตนเลส

PC-250SB-2LTF

ขนาดบรรจุ (มล.): 250

น้ำหนัก (กรัม): 170

เกลียวข้อต่อ: G1/4 (PF1/4)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • WIDER1-G

 • W-71-2

 • WIDER1L-G (HVLP)

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • สำหรับงานพ่นสีที่ใช้ปริมาณน้อย

 • งานพ่นสีที่มีเกล็ดอย่างสีเมทัลลิคเพราะคุณสมบัติของถ้วยแบบแรงดึงดูด

 • คุณสมบัติของสแตนเลสทำให้ใช้งานได้นานและทนกว่าถ้วยอลูมิเนียมเพื่อรับประกันว่าจะไม่เป็นสนิม

 • คุณสมบัติพิเศษสามารถปรับมุมของถ้วยได้ทำให้สามารถพาปืนพ่นสีเข้าไปในจุดที่พ่นยากกว่าปกติได้

ถ้วยบรรจุสีแบบมีแรงดัน

ถ้วยแรงดัน

PC-18D

ขนาดบรรจุ (มล.): 2,000

น้ำหนัก (กรัม): 1,250

เกลียวข้อต่อ: G3/8 (PF3/8)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • ปืนพ่นสีใช้แรงดันทุกรุ่น

 • ให้แรงดันมากสุดถึง 3.4 บาร์

 • ห้ามใช้กับรุ่นกาล่าง (Suction) เป็นอันขาด

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • นี่คือถังแรงดันขนาดย่อส่วนที่จะให้การบรรจุสีแค่ 2,000 ลิตรเท่านั้น

 • สำหรับสีที่มีความหนืดค่อนข้างสูงเพราะมีตัวขับแรงดันคอยจ่ายสีเข้าปืนพ่นสี

 • เหมาะกับงานที่ต้องใช้สีในปริมาณที่มากกว่าถ้วยแบบติดที่ปืนแต่ปริมาณที่ใช้จริงมีน้อยกว่าถังแรงดันทั่วไป

 • ดังนั้นมันเหมาะกับสีมีอายุการใช้งานสั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้สีเปลือง

ถ้วยแรงดัน

PC-19B

ขนาดบรรจุ (มล.): 1,000

น้ำหนัก (กรัม): 470

เกลียวข้อต่อ: M16 x 1 (Female)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • W-2001-1

 • W-2003

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • ถ้วยเฉพาะที่มาสำหรับปืนพ่นสีที่มีความหนืดสูงพิเศษเท่านั้น

 • เหมาะกับกรณีที่ต้องใช้สีที่มีปริมาณจำกัดจนไม่สามารถใช้กับถังแรงดันหรือปั๊มจ่ายสี การใช้ถ้วยแรงดันขนาดเล็กมีช่วยจำกัดปริมาณการใช้สีและช่วยประหยัดสีได้

 • ห้ามใช้กับปืนพ่นสีแรงดันรุ่นปกติ

ถ้วยแรงดัน

PC-19R

ขนาดบรรจุ (มล.): 1,000

น้ำหนัก (กรัม): 830

เกลียวข้อต่อ: G3/8 (PF3/8)

ปืนพ่นสีที่เหมาะสม

 • WIDER2-P

 • W-77-0-P

 • WIDER2L-P (HVLP)

ลักษณะงานที่เหมาะสม

 • เป็นถ้วยแรงดันที่ใช้กับปืนพ่นสีรุ่นแรงดันปกติ

 • เหมาะกับกรณีที่ต้องใช้สีที่มีปริมาณจำกัดจนไม่สามารถใช้กับถังแรงดันหรือปั๊มจ่ายสี การใช้ถ้วยแรงดันขนาดเล็กมีช่วยจำกัดปริมาณการใช้สีและช่วยประหยัดสีได้

 • ห้ามนำปืนรุ่นกาล่างมาใช้เป็นอันขาดเพราะโครงสร้างภายนอกเหมือนกันแต่โครงสร้างภายในคนละแบบและใช้แทนกันไม่ได้

ปืนพ่นสีที่ใช้ร่วมกับถ้วยบรรจุสี

W-7 Series

WIDER-L Series

ปืนพ่นกาว

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ