top of page

ปืนพ่นเคมีพิเศษสำหรับเคลือบผิวแผ่นฟิล์ม

ANEST IWATA Photocatalyst Spray Gun

ENGLISH  

การใช้งาน

 

ปืนพ่นเคมีพิเศษที่สร้างมาสำหรับน้ำยาเคลือบแผ่นฟิลม์ที่กันไม่ให้ฟิลม์หมอง ทำความสะอาด, กันเชื้อแบคทีเรียและย่อยสลายก๊าซ

คุณสมบัติพิเศษ

 

 • ให้ม่านพ่นแบบแบนเพื่อให้อนุภาคในม่านออกมาเป็นเนื้อเดียวกัน

 • กรณีม่านพ่นออกมาแบบกว้างจะเกิดตอนที่อัตราการพ่นต่ำ

 • ให้ประสิทธิภาพการฟุ้งกระจายที่สูงแม้กระทั้งการพ่นด้วยแรงดันต่ำ

 • ระยะพ่นเคมีที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดอยู่ที่ 150 มม.

Background Photocatalyst.png

อัตราการพ่นสามารถถูกปรับได้ด้วยตัวปรับปริมาณการพ่นได้

ข้อมูลทางเทคนิคปืนพ่นสี LPH-50 Photocatalyst

LPH-50-S9.jpg
LPH-50 Photo THA.png

ข้อมูลทางเทคนิคปืนพ่นสี LPH-101 Photocatalyst

LPH-101-S19.jpg
LPH-101 Photo THA.png
LPH-101 Photo THA - 2.png

ข้อมูลทางเทคนิคปืนพ่นสี LPH-400 Photocatalyst

LPH-400-S1.jpg
LPH-400 THA.png

หมายเหตุสำหรับปืนพ่นเคมีเคลือบแผ่นฟิล์ม

รายการปืนพ่นเคมีเคลื่อบแผ่นฟิล์มที่จะผลิตตามคำสั่งซื้ออย่างเดียวเท่านั้นโดยตัวปืนและถ้วยจะแยกจำหน่ายต่างหาก

 • LPH-50-S9-06

 • LPH-50-S9-10

 • LPH-101-S18

 • LPH-101-S27

 • LPH-400-S1

สำหรับถ้วยบรรจุสีแบบถ้วยข้างที่นำมาใช้ร่วมต้องเป็นถ้วยสแตนเลสหรือพลาสติกเท่านั้น

รายการปืนพ่นเคมีที่ไม่สามารถนำไปใช้กับสีทั่วไปได้

 • LPH-101-S18

 • LPH-101-S19

 • LPH-101-S23

 • LPH-101-S27

 • LPH-101-S34

แนวคิดพื้นฐานสำหรับการพ่นเคมีเคลือบผิวบนแผ่นฟิล์ม

 1. คนละประเภทกับปืนพ่นสีทั่วไปซึ่งฟิล์มเคลือบผิวหนาอยู่ที่ 0.1 ไมครอนถึง 1.0 ไมครอน

 2. การเคลือบผิวจะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้ว ห้ามพ่นซ้ำหรือปล่อยพื้นที่ว่างระหว่างฟิล์มสี ต้องใช้ทักษะการพ่นที่สูงมาก

 3. ต้องใช้กับปั๊มลมไร้น้ำมันเท่านั้นเพราะหากไปใช้กับปั๊มลมที่มีน้ำมัน มันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างละอองน้ำมันกับเคมีเคลือบแผ่นฟิล์มจนทำให้การเคลือบผิวมีความเสียหาย

 4. ผู้ใช้ปืนประเภทนี้ต้องรู้จักสารเคมีประเภทนี้เป็นอย่างดีและรู้จักวิธีการทำละลายของเหลว

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่หน้า

ปืนพ่นสีงานเฉพาะ

bottom of page