top of page

ปืนพ่นแบบม่านสีใยแมงมุม SGD-71

Tangled Web Spray Gun SGD-71

ENGLISH 

ให้ม่านสีแบบพิเศษด้วยฝาครอบหัวพ่นแบบเฉพาะ

- ปืนพ่นสี W-71 แบบพิเศษที่ให้ม่านสีได้สองแบบโดยเป็นแบบกระเจิงเหมือนใยแมงมุมและแบบพ่นกระจายปกติ

- เหมาะสำหรับงานทำลวดลายบนไม้หรืองานทำลวดลายบนเสื้อผ้า

SGD-71 พร้อมถ้วยแรงดัน PC-17R

รูปแบบม่านสี

ข้อมูลทางเทคนิค

รูปแบบการจ่ายสี: จ่ายด้วยแรงดัน

ขนาดหัวพ่น: 0.7 มม.

แรงอัดอากาศส่วนพ่น: 2.0 บาร์

การใช้อากาศ: 75 ล. ต่อนาที

ปริมาณการจ่ายสี: 80 มล. ต่อนาที

สเปคปั๊มลมขั้นต่ำ: 0.4 kW

นำ้หนักรวมถ้วยแรงดัน PC-17R ขนาด 400 มล. : 1,000 ก.

ติดต่อขอ

ใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่

ปืนพ่นสีแบบพิเศษ

bottom of page