ไทย 

Air Spray Gun for Specific Purpose

To replace ordinary spray gun which can not spray well enough.

The ordinary spray gun can not applicate to spray for some workpiece are following as below;

- Internal Pipe surface spray

- Mini Scale workpiece

- Spray with high viscosity paint which the ordinary air cap and nozzle haven't designed for this kind of paint.

ANEST IWATA create the specific purpose spray gun to spray with full performance and make work quality to be more consistent.

 

Spray Gun with Agitator Cup (W-101A Series)

Spray gun with agitator cup for automotive refinishing work. Agitator cup support paint to be homogenous through out operating period.

Spray Gun Type: W-101A-134G (Gravity Type) W-101A-134S (Suction Type)

Spray Gun for High Viscosity Paint 

The ordinary air spray gun is not designed for high viscosity paint so W-200X series are create for high viscosity paint. It is applicable to use with both feeding unit and pressure feed cup as the optional accessories.

Spray Gun Type: W-2001-1, W-2002-1 และ W-2003

Extension Nozzle Spray Gun 

Support to spray in hard-to-reach area such as internal pipe surface or extent the spray length.

Spray Gun Type: LW-10B, LW-18B

Spray Gun for mini scale workpiece 

Spray gun with special nozzle for mini scale workpiece. The ergonomic design support paint hold easily and suitable for scale work job.

Spray Gun Type: RG-3L

Spray Gun for ceramic paint

W-200 special series for ceramic paint. Nozzle and fluid needle are made from material which are suitable for ceramic material.

Spray Gun Type: W-200ZP

Tangled Web Spray Gun

W-71 Special type which provide disheveled pattern similar as spider web in order to make patterns on clot or artistic wood work.

Spray Gun Type: SGD-71

Request

Quotation and Order

Back to

Anest Iwata Spray Gun

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ