top of page

กาพ่นสีรถยนต์ Super Nova LS-400 Entech

Super Nova Spray Gun LS-400 Entech for automotive refinishing

ENGLISH 

เทคโนโลยีพ่นสีในที่ร้อนและแห้ง

การพ่นแบบ Entech (กาพ่นสีรุ่น LS-400) เป็นกาพ่นสี HVLP (ปริมาณสูง แรงดันต่ำ) ที่ออกแบบให้ดึงศักยภาพของระบบ HVLP ออกมาใช้ให้มากที่สุดเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและร้อนดังนั้นปืนตัวนี้จะช่วยเน้นให้ปริมาณสีออกมาให้มากแต่ใช้แรงดันน้อยลง

  • ลดการใช้ปริมาณสี

  • ลดการมลภาวะจากการพ่นสีให้มากกว่าเดิม

  • เพิ่มประสิทธิภาพหัวพ่นด้วยระยะการพ่นสีและความเปียกโดยแบ่งหัวพ่นเป็นสองรุ่น (ET สำหรับงานพ่นมาตรฐานขนาดหัวพ่น 1.2 มม. - 1.5 มม. และ ETS สำหรับกรณีที่เจอพื้นที่ชื้นกว่ามาตรฐานและพ่นในระยะที่ไกลกว่าด้วยขนาดหัวพ่น 1.2 มม. - 1.5 มม.)

  • ใช้ได้ในพื้นที่ร้อนและแห้ง

LS-400

พร้อมถ้วยกลางพลาสติก

กระเป๋าพลาสติกชุดกาพ่นสี LS-400

1. กาพ่นสี LS-400 Entech

2. ตัวปรับลม AJR-02S-VG

3. ถ้วยบนกลาง PC-G600P-2 ขนาด 600 ml

4. แปรงทำความสะอาด

5. ประแจ (Universal Spanner)

ตัวอย่างกระเป๋าบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคของกาพ่นสี SUPER NOVA LS-400

ติดต่อขอ

ใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่

ปืนพ่นสีถ้วยกลางปืน

bottom of page