top of page

กาพ่นสีรถยนต์ Super Nova WS-400

Super Nova Spray Gun WS-400 for Automotive Refinishing

ENGLISH 

เทคโนโลยีสำหรับพ่นในที่อากาศชื้น

การพ่นแบบ Evotech (กาพ่นสีรุ่น WS-400 Evo) สร้างการพ่นที่มีความสม่ำเสมอและสร้างหยดสีที่บางเฉียบลงบนพื้นผิวได้แห้งเร็วอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในบริเวณพ่นสีที่มีอากาศชื้น ช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมการพ่นสีให้มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

รูปแบบหัวพ่นของ WS-400

1. หัวพ่นสำหรับงานพ่นสีแบบมาตรฐานขนาด 1.3 มม. - 1.4 มม. ทั้งพ่นพื้น (Base Coat) และพ่นเคลียร์หรือชั้นทับหน้า (Clear Coat)

2. หัวพ่น HD Series เน้นปริมาณเยอะสำหรับพ่นสีในที่ชื้นขนาด 1.3 มม. - 1.5 มม. 

WS-400

พร้อมถ้วยกลางพลาสติก

กระเป๋าพลาสติกชุดกาพ่นสี WS-400

1. กาพ่นสี WS-400 Evo

2. ตัวปรับลม AJR-02S-VG

3. ถ้วยบนกลาง PC-G600P-2 ขนาด 600 ml

4. แปรงทำความสะอาด

5. ประแจ (Universal Spanner)

ตัวอย่างกระเป๋าบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคของกาพ่นสี SUPER NOVA WS-400

ติดต่อขอ

ใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่

กาพ่นสี Super Nova

bottom of page