ENGLISH  

ปืนพ่นสีแบบใช้แรงอัดอากาศขนาดกลาง W-77

W-77

แบบต่อกับตัวจ่ายสี

W-77

แบบกาบน

W-77

แบบกาล่าง

W-77 ใช้ข้อต่อสายสีขนาด: G3/8 และสายลม G1/4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ W-77

ถ้วยบรรจุสี

- กาบน

- กาล่าง

- แรงดัน

ปั๊มไดอะแฟรม

- รุ่นแรงดันเท่านั้น

ถังแรงดัน

- รุ่นแรงดันเท่านั้น

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่หน้า

ปืนพ่นสีแรงอัดอากาศ