top of page

ENGLISH  

ปืนพ่นสีแบบใช้แรงอัดอากาศขนาดใหญ่ W-200

ปืนพ่นสีแรงอัดอากาศสำหรับงานที่ใช้สีปริมาณมาก

โดยได้ลดแรงอัดอากาศเพื่อให้พ่นสีออกมาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสิ้นเปลืองสีและลดเสียงดังให้น้อยลงขึ้น

ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุตสหกรรมไม้ เหล็ก พลาสติกและยานยนต์ 

W-200

ต่อกับปั๊ม

*ระดับปั๊มลมขั้นต่ำที่กำหนด: 2.2 kW - 2.7 kW

*ประเภทการใช้งาน: ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่

W-200

แบบกาล่าง

*ระดับปั๊มลมขั้นต่ำที่กำหนดตามรุ่น:

151S = 0.75 kW - 1.50 kW

152S - 201S = 1.50 kW - 2.20 kW

*ประเภทการใช้งานแบ่งตามขนาดหัวพ่น

1.5 มม. - 1.8 มม. : งานพ่นเก็บงานยานพาหนะ,งานไม้,เฟอร์นิเจอร์,เหล็ก,พลาสติก

2.0 มม. : งานพ่นเก็บงานยานพาหนะ,งานไม้,เฟอร์นิเจอร์,เหล็ก,พลาสติก (ความหนืดปานกลาง)

ถ้วยล่าง

PCL-7B-3

ถ้วยล่าง

PCL-10B-3

ถ้วยล่าง

PC-1

*ระดับปั๊มลมขั้นต่ำที่กำหนดตามรุ่น:

202S - 251S = 1.50 kW - 2.20 kW

 

*ประเภทการใช้งานแบ่งตามขนาดหัวพ่น

2.0 มม. : งานพ่นเก็บงานยานพาหนะ,งานไม้,เฟอร์นิเจอร์,เหล็ก,พลาสติก (ความหนืดปานกลาง)

2.5 มม. : งานพ่นเก็บงานยานพาหนะ,งานไม้,เฟอร์นิเจอร์,เหล็ก,พลาสติก, สีป้องกันการกัดกร่อนของเหล็ก,สีเนื้อหยาบและสีที่มีความหนืดสูง

ถ้วยล่างสำหรับปืนรุ่น W-200 กาล่าง:

ถ้วยล่างของปืน W-200 มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมของงานพ่นสี สามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบมาพร้อมปืนหรือซื้อแยกต่างหากได้

W-200

แบบกาบน

*ระดับปั๊มลมขั้นต่ำที่กำหนดตามรุ่น:

151G = 0.75 kW - 1.50 kW

152G - 201G = 1.50 kW - 2.20 kW

*ประเภทการใช้งานแบ่งตามขนาดหัวพ่น

1.5 มม. : งานพ่นเก็บงานยานพาหนะ,งานไม้,เฟอร์นิเจอร์,เหล็ก,พลาสติก

2.0 มม. : งานพ่นเก็บงานยานพาหนะ,งานไม้,เฟอร์นิเจอร์,เหล็ก,พลาสติก (ความหนืดปานกลาง)

*ระดับปั๊มลมขั้นต่ำที่กำหนดตามรุ่น:

251G = 1.50 kW - 2.20 kW

 

*ประเภทการใช้งานแบ่งตามขนาดหัวพ่น

2.5 มม. : งานพ่นเก็บงานยานพาหนะ,งานไม้,เฟอร์นิเจอร์,เหล็ก,พลาสติก, สีป้องกันการกัดกร่อนของเหล็ก,สีเนื้อเหนียวและสีที่มีความหนืดสูง

ถ้วยบน

PC-4

ถ้วยบน

PCG-6P-3

ถ้วยบนสำหรับปืนรุ่น W-200 กาบน:

ถ้วยบนของปืน W-200 มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมของงานพ่นสี สามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบมาพร้อมปืนหรือซื้อแยกต่างหากได้

ความหนืดของสี: 22 s/Ford#4 (20 s/NK-2)

ทุกรุ่นใช้ข้อต่อสายสีขนาด: G3/8 และสายลม G1/4

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่หน้า

ปืนพ่นสีแรงอัดอากาศ

bottom of page