ไทย 

Thailand.png

ANEST IWATA WIDER-2

For Large Spraying Work and High Viscosity Material

ANEST IWATA WIDER-2 Spray Gun

ANEST IWATA WIDER-2 Pressure

Product Summary:

Large parts and vehicles, line painting

Replacement of Old Generation Spray Gun:

W-200-122P (1.2 mm) W-77-0 (1.2 mm) W-77-02 (1.2 mm)

Minimum Required of Compressor:

More than 2.7 KW

WIDER-2 Pressure Type

ANEST IWATA WIDER-2 Suction

Product Summary:

wood and furniture, metals, plastics (1.5 mm - 1.8 mm)

Metals, wood and furniture, anti-corrosion treatment for steel frames, high-viscosity paints (2.0 mm - 2.5 mm)

Replacement for W-200:

W-200-151S (1.5 mm), W-101-152S (1.5 mm), W-101-182S (1.8 mm), W-200-201S (2.0 mm), W-200-251S (2.5 mm)

Replacement for W-77

W-77-1S (1.5 mm), W-77-11S (1.5 mm), W-77-12S (1.5 mm), W-77-2S (2.0 mm), W-77-21S (2.0 mm) และ W-77-3S (2.5 mm)

Minimum Requirement for Compressor:

More than 2.7 KW

ANEST IWATA WIDER-2 Gravity

Production Summary:

Car Refinishing, wood and furniture, metals, plastics (1.5 mm - 1.8 mm)

Metals, wood and furniture, anti-corrosion treatment for steel frames, high-viscosity paints (2.0 mm - 2.5 mm)

Replacement for W-200:

W-200-151G (1.5 mm), W-101-152G (1.5 mm), W-101-182G (1.8mm), W-200-201G (2.0 mm), W-200-251G (2.5 mm)

Replacement for W-77

W-77-1G (1.5 mm), W-77-11G (1.5 mm), W-77-12G (1.5 mm), W-77-2G (2.0 mm), W-77-21G (2.0 mm) และ W-77-3G (2.5 mm)

Minimum Requirement for Compressor:

More than 2.7 KW

Related Information of WIDER-2

Container

- Gravity

- Suction

- Pressure

Diaphragm pump

- Pressure Only

Pressure Tank

- Pressure Only

Request

Quotation and Order

Back to

WIDER Spray Gun

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ