top of page
WIDER-L Background.png

ENGLISH  

ปืนพ่นสีแรงดันอากาศต่ำแบบควบคุมด้วยตัวเอง

Manual Low Pressure Air Spray Gun

การจ่ายสีที่มีประสิทธิภาพสูงและการพ่นด้วยค่าแรงดันต่ำที่ดีที่สุด

โจทย์สำคัญที่สุดของการพ่นสีคือการลดการเปลืองสีให้ใช้ได้น้อยลงและลดสาร VOC. (Volatile Organic Compounds - สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ANEST IWATA ได้พัฒนาแอร์แคป หัวพ่นและตัวปืนพ่นสีให้มีการถ่ายเทสีด้วยประสิทธิภาพสูงที่สุดและให้พ่นออกมาด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นปกติแล้ว ปืนตัวนี้จะใช้หลักการทำงานของ HVLP (High Volume Low Pressure - ปริมาณสูงด้วยแรงดันต่ำ) ที่ประหยัดการใช้สีได้มากถึง 20% - 30%

HVLP ช่วยให้ตัวปืนพ่นสีมีการสึกหรอจากการกัดกร่อนของสีได้น้อยเนื่องจากการใช้แรงดันที่ต่ำกว่าปืนรุ่นปกติทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้นและยืดอายุการใช้งานไปได้อีก สภาพแวดห้องพ่นดีขึ้นเพราะมาจากการที่การฟุ้งของสีต่ำ สีเปรอะเปื้อนตามห้องพ่นน้อยลง

แต่อย่างไรก็ตามปืนตัวนี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับปริมาณสีที่มากและใช้พ่นชิ้นงานจำนวนมากที่มีลักษณะเหมือนกัน มันจะไม่ตอบโจทย์ในกรณีที่ชิ้นงานต้องการความสวยงามและมีความประณีต

Wider1L-1469x1536.jpg
Wider2L-1903x2048.jpg

ข้อมูลทางเทคนิคในแต่ละรุ่น

(คลิ๊กที่ "รายละเอียด" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Wider1L-1469x1536.jpg

ปืนพ่นสีแรงดันอากาศต่ำ WIDER-1L

Manual Low Pressure Air Spray Gun WIDER-1L

รูปแบบปืนพ่นสี: แบบแรงดัน แบบกาบนและกาล่าง

Wider2L-1903x2048.jpg

ปืนพ่นสีแรงดันอากาศต่ำ WIDER-2L

Manual Low Pressure Air Spray Gun WIDER-2L

รูปแบบปืนพ่นสี: แบบแรงดันอย่างเดียว

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่หน้า

ปืนพ่นสี ANEST IWATA

bottom of page