top of page

WAGNER AQUACOAT

ENGLISH  

Structure with GA5000EAW (Air Spray Method)

โครงสร้างตู้ AquaCoat ในกรณีใช้กับปืนพ่นสี GA5000EAW (แรงดันอากาศ)

AquaCoat Air Spray - Automatic.png
GA5000EAW with ZIP52 Structure THA.png

หมายเหตุ:

นี่คือภาพตัวอย่างการใช้กับปั๊มพ่นสีในรูปแบบต่าง ๆ เท่านั้น ตัวสินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพประกอบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด

กลับไปที่

ตู้ AquaCoat

bottom of page