top of page

WAGNER AQUACOAT

ENGLISH  

Structure with GM5020EACW (Air Coat Method)

โครงสร้างตู้ AquaCoat ในกรณีใช้กับปืนพ่นสี GM5020EACW (อากาศผสมแรงดันสูง)

1. กรณีใช้กับปั๊มจ่ายสีแรงดันสูงรุ่น WAGNER PUMA 28-40

AquaCoat Air Coat - Manual.png
GM5020EACW with PUMA 28-40 THA.png

2. กรณีใช้กับปั๊มจ่ายสีแรงดันสูงรุ่น WAGNER Cobra 40-10

AquaCoat Air Coat - Manual (Cobra).png
GM5020EACW with Cobra THA.png

หมายเหตุ:

นี่คือภาพตัวอย่างการใช้กับปั๊มพ่นสีในรูปแบบต่าง ๆ เท่านั้น ตัวสินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพประกอบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด

กลับไปที่

ตู้ AquaCoat

bottom of page