ENGLISH

ARCHITECTURAL COATING 

เครื่องพ่นสีสำหรับงานก่อสร้าง

ประสิทธิภาพการพ่นสีระดับมืออาชีพ

เบื้องหลังการรังสรรค์สีสันต่าง ๆ ให้กับอาคารก่อสร้าง

Behind the colorful making of building

ที่อยู่อาศัยที่ต้องใช้เครื่องพ่นสีเข้ามาใช้งานที่ช่วยทั้งประหยัดสี เวลาและมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์พ่นสีสำหรับงานก่อสร้าง

อาคารก่อสร้างทุกระดับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ ทางจราจร ตึกระฟ้าและไปจนถึงสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อน ต่างมีเครื่องพ่นสีที่ช่วยทุ่นแรงที่ช่วยสร้างสีสรรค์ให้กับอาคารเหล่านี้ไม่ว่าจะเพื่อความสวยงามและเพื่อปกป้องตัวอาคารรักษาสภาพให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานหลายปี

และโจทย์ของผู้รับเหมาทุกวันนี้ที่ต้องเจอเงื่อนไขในการรับงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาของโครงการ ความคาดหวังของคุณภาพในตัวชิ้นงานและต้องหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสีและเคมีที่ใช้ในกรณีที่พ่นสีพิเศษ (เช่นสีเซรามิค สี 2K เป็นต้น) ดังนั้น ROM ได้มีอุปกรณ์พ่นสีที่รองรับงานได้หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของผู้รับเหมาพ่นสีได้ครอบคลุมมากที่สุด

และเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มสินค้าธุรกิจงานพ่นสีก่อสร้างที่เป็นจุดเริ่มต้นของ ROM ที่ดำเนินกลุ่มนี้มานานมากกว่า 30 ปีแล้ว ถึงแม้ตัวสินค้าจะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยคือการบริการและการจัดหาอะไหล่ของแท้ให้พร้อมซ่อมบำรุงอยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันของกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์พ่นสีงานก่อสร้าง

กว่า 30 ปีที่ผ่านมาทาง ROM ได้จำหน่ายเครื่องพ่นสีงานก่อสร้างและบริการหลังการขายที่มีการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่สิ้นเปลืองของแท้ให้กับลูกค้ามาโดยตลอดและได้มีอุปกรณ์พ่นสีที่รองรับสีและเคมีหลากหลายประเภทมากขึ้นและยังมีการแตกแขนงกลุ่มสินค้าย่อยเพื่อรองรับงานพ่นสีก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- ประเภทอุปกรณ์พ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงสำหรับงานพ่นภายในและภายนอกอาคารก่อสร้าง

- ประเภทอุปกรณ์พ่นงานสกิมโค้ทและงานพิเศษ

- ประเภทอุปกรณ์สำหรับพ่นงานตกแต่ง ทำเทกเจอร์ด้วยระบบ HVLP

- ประเภทอุปกรณ์สำหรับงานตีเส้นถนน

ROM ได้มีแนวคิดใหม่สำหรับการจัดหาสินค้าเข้ามาจำหน่ายโดยได้ลดจำนวนรุ่นของตัวสินค้าให้น้อยลงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ตัวสินค้ารุ่นใหม่ในแต่ละรุ่นได้เพิ่มขอบเขตการทำงานได้มากขึ้นดังนั้นและแบ่งแยกประเภทการใช้งานให้แตกต่างกันไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาจะได้เครื่องพ่นสีที่มีความคุ้มค่าทั้งในด้านราคาและคุณภาพได้ตรงความต้องการมากกว่าเดิม

โดยเฉพาะการแยกเครื่องพ่นสีแบบไดอะแฟรมและลูกสูบออกจากกันอย่างชัดเจนโดยไม่ให้มีการทับซ้อนและเข้าใจได้ง่ายทันทีว่าเครื่องพวกนี้ต้องใช้กับสีประเภทอะไรบ้าง

ถ้าสีอะคริลิค สีพลาสติกและสีทาบ้านทั่วไปใช้ปั๊มไดอะแฟรมได้เลย

เครื่องลูกสูบจะรับมือกับสีหนืดพิเศษหรือแม้แต่นำไปใช้งานสกิมโค้ท นอกจากนี้ยังมีเครื่องสำหรับสี 2K ด้วย

เครื่องตีเส้นถนนสำหรับงานเฉพาะที่มีตั้งแต่สีธรรมดาและสีความร้อนสูง

กลุ่มสินค้าอุปกรณ์พ่นสีสำหรับงานก่อสร้าง

สามารถดูรายละเอียดได้ด้วยการคลิ๊กที่ "รายละเอียด" ในแต่ละกลุ่มตามตารางด้านล่าง

อุปกรณ์พ่นสีไร้อากาศแรงอัดสูงสำหรับภายในและภายนอกอาคาร

AIRLESS SPRAY PACK for interior and exterior building

อุปกรณ์พ่นสีสำหรับงานพ่นหลักที่ต้องใช้สีในปริมาณมากซึ่งจะช่วยให้ใช้งานกับสีที่มีปริมาณสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดสีได้ด้วยคุณสมบัติของเครื่องพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงและประหยัดเวลาการทำงานและใช้คนงานได้น้อยลงได้

อย่างไรก็ตามในกลุ่มสินค้านี้ยังมี 3 กลุ่มย่อย (ตัวเครื่อง) + 1 กลุ่มย่อย (ตัวอุปกรณ์ใช้งานร่วม) แตกแขนงออกมาอีก เนื่องจากแนวคิดการแบ่งประเภทเครื่องพ่นสีที่จับคู่กับงานพ่นสีได้ชัดเจนมากขึ้น มีเครื่องพ่นสีแบบไดอะแฟรมสำหรับสีทั่วไป แบบลูกสูบสำหรับสีหนืดพิเศษและมีเครื่องสำหรับสี 2K สำหรับทางจราจรอย่างเช่นอุโมงค์ยักษ์แท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้นเพื่อรองรับผู้รับเหมาทุกกลุ่ม

คำแนะนำ

สำหรับงานพ่นสีก่อสร้างที่เน้นปริมาณ พื้นที่ขนาดใหญ่และลดระยะเวลาการทำงานได้

อุปกรณ์พ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงสำหรับงานสกิมโค้ท

AIRLESS SPRAY PACK for skim coat project

อุปกรณ์พ่นสีที่เป็นลูกครึ่งระหว่างพ่นสีและพ่นปูนเหลวซึ่งอยู่ได้ทั้งหมวดงานพ่นสีและหมวดงานพ่นปูนฉาบสำเร็จรูป ที่แยกออกมาจากอุปกรณ์พ่นสีเนื่องจากมีความต้องการในท้องตลาดสูงมากและเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น มีทั้งตัวที่พ่นสกิมโค้ทโดยเฉพาะกับตัวพ่นสีแรงดันสูงที่สามารถนำมาพ่นสกิมโค้ทได้นำมาให้พิจาราณา

อุปกรณ์พ่นสีสำหรับงานตกแต่งและเก็บงาน

Decorative and Completion Spray Gun

นี่คือขั้วตรงข้ามของเครื่องพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงเพราะนี่คืออุปกรณ์ที่พ่นสีด้วยระบบ HVLP หรือแรงดันต่ำที่เน้นการตกแต่งและเก็บงานหลังจากพ่นงานใหญ่มาแล้ว แม้ว่าตัวอุปกรณ์จะพ่นออกมาช้าและฟุ้งกว่าเครื่องพ่นสีไร้อากาศแต่จุดประสงค์การใช้งานที่ต่างกัน บางจุดเช่นซอกมุมและแผงระเบียงที่ HVLP ทำได้ดีกว่าและการพ่นเทกเจอร์ (ปูนปั้น ปูนสอ) ต้องใช้อุปกรณ์ประเภทนี้

อุปกรณ์พ่นสีเพื่อการตกแต่งและเก็บงานมี 2 แบรนด์ให้เลือก สำหรับงานหนักมีของ WAGNER รุ่น Finish Control และ FineCoat ที่ใช้งานเหมือนกันแต่รูปแบบอุปกรณ์แตกต่างกันและปืนขนาดเล็กของ ANEST IWATA ที่เป็นงานเท็กซ์เจอร์

คำแนะนำ

สำหรับคนที่นำมาใช้ตกแต่งเพิ่มเติมหลังงานพ่นหลักและงานพ่นเท็กซ์เจอร์

เครื่องตีเส้นถนนและทำเครื่องหมาย

Road Marking and Line Striping

อุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับงานตีเส้นถนนและทำเครื่องหมายที่คราวนี้มีอุปกรณ์ถึง 3 รุ่นตั้งแต่รุ่นตีเส้นถนนด้วยสีธรรมดา สี 2K และตัวตีเส้นที่มีตัวทำความร้อนภายในตัวสำหรับถนนสาธารณะ

เครื่องพ่นโฟมที่ทรงพลังจาก TITAN ที่นำไปใช้งานพ่นโฟมสร้างชนวนกันความร้อน พ่นเคมี 2K สำหรับหน้างานแบบแท๊งค์เก็บน้ำมัน ไซโลหรืออาคารก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยเป็นเครื่องที่ใช้งานแบบแยกเคมี 2 องค์ประกอบเพื่อมาผสมกันในจุดเดียวที่ปืนพ่น

เครื่องพ่นโฟม PU

PU Foam Coating

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ