ENGLISH  

COATIFY the Web-Database for Powder Coating System

ระบบฐานข้อมูล Coatify สำหรับระบบพ่นสีฝุ่น

ฐานข้อมูล Coatify คือ???

Coatify คือฐานข้อมูลที่อยู่ในแพลตฟอร์มบนอินเตอร์เนตที่จะแสดงข้อมูลของระบบการทำงานพ่นสีฝุ่นเพื่อช่วยในเรื่องการบริหารและการประเมินผลิตผล

คุณสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นและความชัดเจนในระบบการทำงานของคุณได้ในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตได้ด้วยตัว Coatify ที่ให้ข้อมูลคุณเสมือนกับเลขาส่วนตัวที่แสดงผลการทำงานของระบบพ่นสีฝุ่นและให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

สิ่งที่ต้องมีสำหรับการใช้งานฐานข้อมูล Coatify

  1. ตู้บริหารจัดการสีฝุ่นของ WAGNER (IPS Master, PXE, PXM และ PXS)

  2. การเชื่อมต่ออินเตอร์เนตระหว่างตู้บริหารจัดการสีฝุ่นกับระบบอินเตอร์เนตของไลน์การผลิต

  3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท๊ปเลตและโทรศัพท์มือถือที่ใช้แสดงการายงานผลจากฐาน Coatify

แผนผังการส่งข้อมูลของ Coatify

1. ต้นทาง

ตู้บริหารจัดการสีฝุ่น PXE

การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต

คำอธิบาย

เส้นทางของข้อมูล

2. เซอร์เวอร์หลักบนคลาวน์

3. ผู้รับข้อมูล

ฐานข้อมูลบนคลาวน์

โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

แท๊ปเลต

คอมพิวเตอร์เดสถ์ท๊อป

คุณสมบัติพิเศษของฐานข้อมูล COATIFY

ภาพรวมกระบวนการผลิตที่สมบูรณ์แบบ

แสดงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของระบบพ่นสีฝุ่นที่ชัดเจน เข้าใจง่านด้วยตัวอินเตอร์เฟซที่แสดงเป็นกราฟหรือแผนภาพ

ข้อมูลปลอดภัยทุกที่

ตัวควบคุมและตัวตรวจจับภายในอุปกรณ์ WAGNER จะส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มตัวนี้ด้วยการติดต่อทางอินเตอร์เนตผ่าน VPN ที่มีความปลอดภัยสูง ผลก็คือภาพและข้อมูลที่แสดงออกมาทางหน้าจอสามารถแสดงได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท๊ปเลตและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ผลผลิตเพิ่มขึ้น 5%

การควบคุมการผลิตที่ง่ายขึ้น ใช้ระยะเวลาทำงานที่สั้นลง สามารถทำการดูแลรักษาอุปกรณ์ได้ทันเวลาช่วยเพิ่มความสามารถของระบบให้มีความพร้อมและผลผลิตได้

ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนที่ไว้ใจได้

ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นระบบมีความผิดปกติ รอรับการซ่อมบำรุงหรือการปรับค่าขีดจำกัดที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป คุณจะได้รับแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลล์พร้อมข้อมูลที่ส่งมาจากแพลตฟอร์มนี้

บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล COATIFY

ผู้จัดการฝ่ายการผลิต

เนื่องมาจากสภาพการแข่งขันในธุรกิจที่มีความเข้มข้น ในฐานะที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการผลิตมีหน้าที่จัดการต้นทุนการผลิตให้ได้ระดับที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ตัวฐานข้อมูล COATIFY นำเสนอความเป็นไปได้ในการดูแลการผลิตที่ไว้ใจได้มากที่สุดด้วยการให้ข้อมูลการผลิตที่สำคัญตลอดการใช้งาน

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

ด้วยฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนของระบบฐานข้อมูล COATIFY ที่ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงได้รับข้อมูลและสัญญาณแจ้งเตือนถ้าเกิดมีปัญหาในกระบวนการผลิต การเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองและการซ่อมบำรุงจะทำได้ทันทีที่ปัญหาเกิดเพราะฉะนั้นมันช่วยให้แผนการซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและถ้าหากมีเหตุจำเป็น ทีมบริการจาก WAGNER สามารถช่วยเหลือในการตรวจเช็คระยะไกล (Remote Maintenance) ได้ดังนั้นระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและมีความพร้อมพอที่จะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

สำหรับบทบาทของผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ คุณต้องมั่นใจว่าคุณภาพงานพ่นสีของชิ้นงานที่ถูกพ่นสีจะต้องออกมามีคุณภาพสูงเพื่อที่จะช่วยให้ตัวสินค้าเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึ้น ด้วยฐานข้อมูล COATIFY ที่คุณสามารถดูคุณภาพการผลิตและใช้ข้อมูลมาช่วยในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชิ้นงานให้ได้ผลลัพท์ออกมาดีที่สุด

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์กระบวนการผลิต

ด้วยฐานข้อมูล COATIFY บทบาทของผู้จัดการฝ่ายสิเคราะห์การผลิตสามารถดึงข้อมูลรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดที่สำคัญในกระบวนการพ่นสีจากที่ไหนก็ได้เช่นระยะเวลาการพ่นสีหรือจำนวนชิ้นงานที่ถูกพ่นสี คุณสามารถเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพระหว่างข้อมูลของค่าที่บันทึกในอดีตกับข้อมูลเชิงลึกที่พึ่งได้มาเพื่อวิเคราะห์หากระบวนการผลิตที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (หน้างาน)

บทบาทของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องอยู่กับกระบวนการผลิตตลอดทั้งวันและต้องทำให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้อย่างไม่ติดขัด ด้วยฐานข้อมูล COATIFY ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในมือของคุณที่ช่วยแสดงหน้าจอการรายงานภาพรวมสถานะของระบบแบบเข้าใจง่ายช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานของคุณได้มากและช่วยให้คุณทำงานตามหน้าที่ในกระบวนการผลิตที่สำคัญได้อย่างไม่มีหลุดกรอบแม้กระทั้งในเวลาการทำงานที่ตึงเครียด

การเข้าแพลตฟอร์มฐานข้อมูล COATIFY ของคุณ

COATIFY.ส่วนหน้าหลัก (Cockpit)

หน้าแรกของตัว COATIFY เป็นหน้าที่ให้ภาพรวมของฐานข้อมูลทุกอยบ่างในไลน์การผลิต มีการแสดงผลตอบรับบนสถานะการผลิตอย่างรวดเร็วและแสดงค่าผลผลิตหลักที่สำคัญ

COATIFY.ส่วนรายงานประสิทธิภาพ (Dashboard)

รายละเอียด โครงสร้างที่ชัดเจนและการนำเสนอรายงานที่น่าดึงดูดสำหรับในแต่ละระบบ ค่าปัจจุบันเช่นระยะเวลาการพ่นสีจำนวนชิ้นงานที่ถูกพ่นหรือสายพานในแต่ละส่วนงานจะถูกแสดงบนหน้าจอและเปรียบเทียบกับค่าที่บันทึกในอดีต

ภาพรวมฟังก์ชั่นของฐานข้อมูล COATIFY

COATIFY.ส่วนงานบริการ (Service)

คุณได้รับข้อมูลสถานะของการทำงานและการซ่อมบำรุงในแต่ละองค์ประกอบของระบบพ่นสีฝุ่นที่เป็นข้อมูลใหม่ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาและมีข้อมูลที่ถูกบันทึกเป็นปูมไว้สำหรับอ้างอิงในการวางแผนการซ่อมบำรุงได้ทันเวลา เพิ่มอัตราความพร้อมในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายดูแลรักษาบางส่วนไปได้นอกจากนี้ WAGNER สามารถให้บริการดูแลรักษาระยะไกล

COATIFY.ส่วนผลผลิต (Productivity)

ดูประสิทธิภาพของระบบการทำงานที่ประกอบไปด้วยสถานะเครื่องจักร ข้อมูลจำนวนชิ้นงานที่ถูกพ่นสีต่อนาที ระยะเวลาการพ่นสีและข้อมูลด้านอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถปรับรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตของคุณเองตามรูปแบบตามงวดเวลาต่าง ๆ (นาที, ชั่วโมง, วัน, เดือนและปี) นอกจากนี้ยังสามารถประเมินการทำงานต่อกะได้อีกต่างหาก

COATIFY.ส่วนควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

ข้อมูลและสถานะของคุณภาพของการผลิตจะถูกรายงานข้อมูลที่ใหม่อยู่ตลอดเวลา ข้อมูลหรือสัญญาณเตือนเกี่ยวกับปัญหาการทำงานในระบบที่สำคัญจะช่วยในเรื่องการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและทำการแก้ไขที่จำเป็นทันที ดังนั้นเมื่อนำไปใช้งานร่วมกับตัววัดความหนาของฟิลม์สี WAGNER LC1000 ที่เป็นตัววัดในรูปแบบที่ไม่ต้องไปสัมผัสกับผิวสีโดยตรงและปรับแก้เท่าที่จำเป็นทันที

COATIFY.ส่วนบริหาร (Manager)

ในฟังก์ชั่นตัวนี้ คุณสามารถบันทึกเอกสารดิจิตัลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบของคุณและส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของระบบในแต่ละส่วนเช่นคู่มือการใช้งาน รายการอะไหล่สิ้นเปลือง แผนผังของระบบและข้อมูลการคาดคะเนซึ่งสามารถเข้าได้ทุกเวลา มันจะช่วยการทำงานประจำวันของคุณและเพิ่มความโปร่งใสในระบบสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

วีดีโอสาธิตการใช้งาน

Video Credit:

 

Company: J. Wagner GmbH

Territory: Germany (Headquarter)

URL: www.wagner-group.com

กลับไปที่หน้า

ระบบพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ