top of page

ENGLISH  

เครื่องเตรียมและจ่ายสีฝุ่นระดับพื้นฐาน

Basic Powder Center

Basic Powder Center.jpg

ตัวควบคุมการจ่ายสีระดับพื้นฐานถูกออกแบบมาสำหรับการจ่ายสีฝุ่นเข้าระบบพ่นสีเดียว มีระบบการทำงานที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ติดตั้งอุปกรณ์ระดับพื้นฐานที่ประกอบไปด้วยถังบรรจุสีฝุ่นพร้อมจำนวนท่อดูดที่กำหนดจำนวนปืนพ่นสีที่นำมาใช้งานโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานและตัวระบบสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เช่นเซนเซอร์ตรวจจับระดับสีฝุ่นในถังบรรจุสี ฐานรองถังบรรจุที่สั่นสะเทือนเองได้และอุปกรณ์ร่อนและสกัดสีฝุ่น​

ให้การเคลือบผิวมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม

 • มีอุปกรณ์ทางเลือกอย่างตัวสกัดสีฝุ่นด้วยตัวปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic) หรือตัวร่อนสีฝุ่นแบบหมุนรอบเพื่อให้คุณภาพตัวสีฝุ่นดีขึ้น

ปริมาณการจ่ายสีฝุ่นสูงขึ้น

 • ตัวควบคุมการจ่ายสีแบบพื้นฐานเหมาะที่ใช้กับตัวดูดสีฝุ่นได้มากถึง 12 ตัว

ประสิทธิภาพที่สูงมาก

 • ตัวทำสีไหลช่วยให้การลำเลียงสีฝุ่นจากถังบรรจุไปยังตัวดูดสีฝุ่นทำงานได้ต่อเนื่อง

ให้คุณภาพงานพ่นสีที่เหมาะสมที่สุด

 • อุปกรณ์อย่างฐานรองที่สั่นสะเทือนช่วยให้สีฝุ่นฟุ้งในถังและถูกดูดได้ง่ายไม่ติดก้นถังช่วยให้สีฝุ่นมีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีที่สุด

เครื่องเตรียมและจ่ายสีฝุ่นระดับพื้นฐาน

 Basic Powder Center

คุณสมบัติพิเศษ

 • ตัวถังบรรจุสีฝุ่นรองรับตัวดูดสีและท่อดูดสีรวมกันได้มากถึง 12 ชุด (1 ตัวดูดสี 1 ท่อดูด) สามารถจ่ายสีได้ในปริมาณที่สูงมาก

 • ตัวทำสีไหลช่วยให้สีฝุ่นถูกจ่ายได้ต่อเนื่อง

 • ติดตั้งอุปกรณ์ทางเลือกได้เพิ่มเติมเช่นฐานรองถังบรรจุสีที่สั่นสะเทือนเพื่อไม่ให้สีติดก้นถังและช่วยให้สีฝุ่นมีคุณภาพสูง

 • อุปกรณ์ทางเลือกที่ติดตัวปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic) ที่สกัดสีฝุ่นหรือจะใช้ตัวร่อนสีฝุ่นแบบหมุนรอบเพื่อให้คุณภาพการเคลือบผิวไปถึงขั้นสูงสุด

อุปกรณ์ที่มาด้วย

 • ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานในโรงงานที่ติดตั้ง

 • ถังบรรจุสีฝุ่น

 • ท่อดูดสีฝุ่น

 • เซนเซอร์ตรวจจับระดับต่ำสุดและสูงสุด

 • ตัวลำเลียงสีฝุ่น

อุปกรณ์ทางเลือกที่ติดตั้งเพิ่มเติม

 • ฐานรองถังสีฝุ่นแบบสั่นสะเทือน

 • ตัวร่อนสีฝุ่นแบบหมุนรอบหรือตัวปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงสกัดและร่อนสีฝุ่น

รูปแบบสีฝุ่นที่ใช้งานร่วมได้

 • สีฝุ่นจากปืนพ่นสีฝุ่นแบบชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าสีฝุ่นให้เกิดไฟฟ้าสถิต (Corona)

 • สีฝุ่นจากปืนพ่นสีฝุ่นที่ใช้หลักการเสียดสีสร้างไฟฟ้าสถิตใส่สีฝุ่น (Tribo)

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่หน้า

ระบบเตรียมและจ่ายสีฝุ่น

bottom of page