ไทย 

Thailand.png

Automatic Powder Booth

Powder Booth for Automatic System

A place of the setting of an automatic powder gun, moving the device and transfer the powder to recovery unit system. We provide both plastic and stainless booth in order to make consideration following below list;

Plastic Powder Booth

Today automatic plastic booths are mainly used in modern powder coating systems. The material PVC is particularity suited for the construction of a complete (HiCoat) system, thanks to its mechanical properties (robust, repairable), but also especially thanks to its electrostatic properties. Depending on recovery system single-paint systems with filter recovery or multi-paint systems with mono-cyclone recovery can be constructed. Here it has been proven that paint changes only take a few minutes. Today these multi-paint systems are used for all contract coating companies.

1. Excellent Coating Results

 

There is no paint carry-over thanks to the optimized pipe geometry. This ensures a safe change for critical powders.

 

2. Rapid Paint change

 

An efficient paint change is ensured thanks to the compact design of the booth housing and the powder repulsion.

 

3. Optimal Booth Cleaning

 

Booth housings with PVC sandwich construction are dust repellent (no sintering).

 

4. Maximum Pressure Electrode Effect

 

This ensures increased application efficiency.

 

5. Consistent Powder Quality

 

The prevention of separation during powder circulation ensures a consistently high powder performance during the coating process.

 

6. High Application Efficiency

 

The even suction for the complete booth length allows for an optimal surface quality.

Plastic Booth Cube Series

 

The latest plastic booth with compact size. Require a few spaces to install. This type is used for part of e-line system and c-line system.

Super Tech Plastic Booth

 

Compact and practical-powder changes from 5 minutes!

Super Cube Plastic Booth

Powder color change possible in less than 5 minutes

Stainless Powder Booth

Stainless steel booth is used where an automatic coating system needs to be built on a small budget and in a rough environment. This indestructible and easy-to-maintain booth type ensures professional use over many years. With the ICF (filter) and ICM (multi-cyclone) recovery versions, units can be built for single paint or multi-paint systems.

1. Easy Cleaning

 

The accessible stainless steel booth floor and the smooth surfaces ensure efficient cleaning.

 

2. Cost-effectiveness and efficiency

 

Variable suction capacity thanks to the modular combination of recovery modules.

 

3. Modular Design

 

Thanks to the modular and compact design the booth may be adapted easily to the user's requirements.

 

4. Optimal process sequences

 

The booths offer integrated manual coating stations with optimally positioned illumination. 

 

5. Process reliability

 

No sintering when directly connected to the multi-cyclone.

ICF Stainless Booth for Mono-Cyclone

 

The stainless booth which can handle for spray 3 color and using with Mono-Cyclone

ICM Stainless Booth for Multi-Cyclone

The powder stainless booth for multi-color require and using with multi-cyclone

Request

Quotation and Order

Back to

Automatic Powder Coating

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ