ไทย

VM5000 CONTROL UNIT

For Electrostatic Spray Gun

Control Unit of manual electrostatic spray gun solvent-based only

 

This device is used for setting the high voltage, changing recipe and control the electrostatic spray gun GM5000EA (Air Spray) and GM5000EAC (Air Coat) It can not be used with automatic electrostatic spray gun or water-based paint version.

Feature of VM5000 Control Unit

Setting Voltage and Current

 

To operate this spraying gun in full performance. Setting voltage and current is neccessary. The setting must be depended on material, environtment and production output.

ATEX ZONE 2 COMPLIANT

 

This unique feature allows to bring the control unit closer to the spray gun, in an area which is classified as ATEX Zone 2.

Recipe

 

Three recipes of voltage and current can be stored. They can be activated from the gun or control unit. This change of pre-defined settings enables the painter to select the prefered working conditions.

Apply with GM5000EA

1. Connect with paint hose

2. Connect with air hose

3. Main cable for control unit

4. Ground Cable

5. Connect with gun cable

Service Time

 

For best spraying performance over time, a preventive maintenance of the gun is recommended. The spraying time of the connected gun can be monitored and a service interval can be set

Monitoring of Gun Grounding

 

The grounding of the gun is monitored by the control unit for maximum safety of the painter. If grounding is interrupted high voltage is cut off.

Operator Interface

 

The very easy and simple one knob adjustment of all parameters allows operators to change setting quickly.

Apply with GM5000EAC

1. Connect with paint hose

2. Connect with air hose

3. Main cable for control unit

4. Ground Cable

5. Connect with gun cable

Technical Data of VM5000

Front view and Rear view of VM5000

Contro Panel for VM5000

1

1

1

4

4

6

7

8

9

10

5

2

3

The main duty of control unit is setting the voltage and current rate into suitable value following each workpiece and support the painter. WAGNER design control panel to be simply understanding. All rate will be adjusted by setting knob. The component of control panel are following as below;

1. Recipe Selecting button This control unit can record 3 recipe that all recorded recipe can bring back to use in the same condition. No need to re-setting, Just push the recipe button then the spray performance will be the same and quality of each workpiece will be the same.

2. High Voltage Setting Button (Kv) When you push this button, the signal beside button will be light up. It show that you can adjust the high voltage rate not more than 80 Kv by adjust knob (Pos.10).

3. Current Setting Button (uA) When you push this button, the signal beside button will be light up. It show that you can adjust the current rate not more than 100 uA by adjust knob (Pos.10).

4. The light parameter of Kv and uA Both of rate are adjustable about the limit rate only. These 2 values will be changeable, increase and decrease always while using. Kv will be changed opposite value of uA that it depend on the distance between spray gun and workpiece.

5. Ready Switch on/off It just the button for on/off or we can call stand-by button. The main switch is located at the rear size of control unit.

6. Service Display Sign It inform you when some part in VM5000 is damaged and need to be service.

7. External Release sign when the remote changing recipe cannot be used

8. Warning Signal for problem issue

9. LED number display There have a 2 cases, in case of voltage or current setting, the number will show the exact vaue of rate in digital number that it is accuracy than light parameter. In case of problem found, the number will be the error code that it present as 3 digits number.

10. Universal Adjustable Knob It will be operated together with pos2 and pos.3. When you push pos.2, the knob will adjust the Kv rate. If push pos.3, the knob will adjust the uV rate.

Electrostatic Spray gun for VM5000

Electrostatic Gun

WAGNER GM5000EA

Air Spray Type

Electrostatic Gun

WAGNER GM5000EAC

Air Coat

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ