top of page

Chapter 5: Air Assist Airless Spray

บทที่ 5: การพ่นด้วยแรงอัดอากาศที่ควบคุมแรงอัดไร้อากาศ

ENGLISH  

การผสานข้อดีของระบบพ่นสีทั้ง 2 แบบ

ระบบพ่นสีที่เป็นการผสมระหว่างการพ่นด้วยแรงอัดอากาศและการพ่นแบบไร้อากาศ เนื่องจากชิ้นงานขนาดใหญ่บางชิ้นมีลักษณะที่มีซอกมุม แผงเหล็กขนาดยักษ์ (เช่นเครื่องจักรขนาดใหญ่) ชิ้นขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแผงแบบรวงผึ้งเป็นต้น การใช้ปืนพ่นด้วยแรงอัดอากาศจะสิ้นเปลืองทั้งเวลาและปริมาณสีถึงแม้สีจะเข้ามุมอับได้ก็จริง ส่วนการพ่นแบบไร้อากาศนั้น สีที่พ่นด้วยแรงอัดสูงจะไม่โดนส่วนที่เป็นมุมอับ ซอกด้านในชิ้นงานทำให้ปิดงานไม่ได้และการแก้ปัญหาบางชิ้นงานด้วยวิธีใช้ปืนพ่นแรงอัดอากาศเข้ามาเก็บงานอาจจะทำให้เสียเวลามากไปเท่าที่ควร ดังนั้นต้องมีปืนพ่นลักษณะพิเศษที่เอาข้อดีของระบบอัดอากาศที่ควบคุมการพ่นสีได้และข้อดีของระบบไร้อากาศที่พ่นสีได้ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว

การพ่นแบบใช้ลมควบคุมแรงอัดไร้อากาศ

แอร์โค้ท (AirCoat) เป็นชื่อเฉพาะของ WAGNER สำหรับระบบพ่นสีที่ใช้ลมควบคุมแรงอัดไร้อากาศ

เราจะใช้คำว่า "แอร์โค้ท" เป็นคำเรียกแทนระบบนี้ตลอดในเวปไซด์นี้ แรงอัดอากาศระดับต่ำจะช่วยควบคุมแรงอัดสูงไร้อากาศที่ให้สีเข้าเกาะเข้าผิวงานได้ทั่วถึงกว่าโดยเฉพาะมุมอับทั้งหลายที่แรงอัดไร้อากาศพ่นสีไปไม่ถึง แรงอัดอากาศต่ำที่อยู่ริมนอกของม่านสีจะมากระจายม่านสีให้ครอบคลุมได้ทั่วถึงเพราะแรงอัดอากาศช่วยให้สีพ่นได้เร็วขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยควบคุมม่านสี

ตัวอย่างปืนพ่นสีแอร์โค้ท

ม่านสีของปืนพ่นแบบแอร์โค้ท

งานที่ใช้ปืนแอร์โค้ทพ่นสี

ชิ้นงานเกือบจะเหมือนกับปืนพ่นสีไร้อากาศทุกอย่างแต่จุดที่ต่างกันคือผิวชิ้นงานส่วนใหญ่จะไม่ได้เรียบสม่ำเสมอและบางจุดที่พ่นจะเป็นมุม ขอบที่แรงอัดไร้อากาศเข้าถึงด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้แรงอัดลมระดับต่ำเข้ามาช่วยควบคุม แม้แต่พวกซอกลึกบางชิ้นที่ปืนพ่นสีแรงอัดอากาศเข้าไปไม่ได้เพราะไม่มีแรงอัดสูงส่งสีเข้าไปดังนั้นต้องใช้ปืนแอร์โค้ทพ่นแทน

ปืนตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการปิดงานเร็วและเน้นคุณภาพการพ่นสีที่ให้ความละเอียดในเวลาเดียวกัน สีและอุตสหกรรมที่ใช้งานเป็นประเภทเดียวกับปืนพ่นสีไร้ากาศทุกอย่าง แม้แต่ปั๊มจ่ายสียังใช้ตัวเดียวกันแต่ปืนตัวนี้มีความสามารถที่ปืนพ่นสีไร้อากาศทำไม่ได้

ตัวอย่างชิ้นงาน

เครื่องจักร

ตัวอย่างชิ้นงาน

กรอบรูป

ตัวอย่างชิ้นงาน

งานเหล็ก

bottom of page