Chapter 6: Paint Spraying by Electrostatic Charge

บทที่ 6: การพ่นสีด้วยพลังไฟฟ้าสถิต

ENGLISH  

หลักพื้นฐานของไฟฟ้าสถิต

ปืนพ่นสีด้วยพลังไฟฟ้าสถิตสำหรับงานพ่นสีเป็นที่แพร่หลายในยุคปัจจุบันมาก ปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมัน ปืนพ่นสีฝุ่นที่เป็นปืนไฟฟ้าสถิตก็มีพื้นฐานเหมือนกัน ไฟฟ้าสถิตทำหน้าที่ส่งสีเข้าชิ้นงานผ่านสนามพลังไฟฟ้า (Electric Fields) โดยตัวอนุภาคจะแบ่งเป็น 3 ประเภทคืออนุภาคบวก (Positively Charged Particles) อนุภาคลบ (Negatively Charged Particles) และอนุภาคทั้งสามแบบที่แตกต่างกันนี้จะดูดเข้าหาซึ่งกันและกัน นี่คือพื้นฐานของระบบไฟฟ้าสถิตในปืนพ่นสี

อย่างไรก็ตาม ROM ได้เรียกปืนเหล่านี้เป็นปืนประจุไฟฟ้าเนื่องจากว่าปืนที่จัดจำหน่ายอย่าง GM5000EA และปืนพ่นสีฝุ่น PEM-X1 เนื่องจากเป็นปืนที่ใช้สร้างสนามพลังไฟฟ้าสถิตด้วยการอัดอนุภาคประจุไฟฟ้าลงไปในสีจึงเรียกเป็นปืนพ่นสีด้วยประจุไฟฟ้า ยกปืนพ่นสีหัวหมุนรอบ

ปืนประจุไฟฟ้าพ่นสีน้ำและสีน้ำมัน

ปืนประจุไฟฟ้าพ่นสีฝุ่น

(Corona Charge)

ปืนประจุไฟฟ้าพ่นสีน้ำและสีน้ำมันแบบหัวหมุนรอบความเร็วสูง

สนามไฟฟ้า

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น การเดินทางของอนุภาคไฟฟ้าต้องมีสนามไฟฟ้าที่เปรียบได้กับถนนที่ใช้สัญจรระหว่างปืนพ่นสีกับชิ้นงาน สนามไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการพบกันระหว่างอนุภาคที่ต่างขั้วกันและสายดิน นี่คือเหตุผลว่าทำไมที่แขวนชิ้นงานต้องติดกับสายดินด้วย

เพราะฉะนั้นการที่ประจุไฟฟ้าในสีจะพาเข้าชิ้นงานที่มีสายดินต่อแล้วจนเป็นปรากฏการณ์ "เคลือบรอบ" (Wraparound Effect) ที่ช่วยประหยัดสี ลดเวลาการทำงานไปได้

ปรากฏการณ์เคลือบรอบ

หมายถึงการสร้างแรงดึงดูดผ่านกระแสไฟฟ้าให้สีเข้าหาชิ้นงานโดยอัตโนมัติด้วยการใช้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเป็นตัวขับเคลื่อนส่งสีเข้าชิ้นงานผ่านกระแสไฟฟ้าในสนามพลังจนเกิดสนามพลังไฟฟ้าสถิตและเกิดปรากฏการณ์เคลือบรอบ วิธีที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เคลือบรอบมีดังนี้;

 

1. ใช้ตัวอิเล็กโตรดชาร์จประจุไฟฟ้าโคโรน่า (Corona Charge)

 

ปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมัน (GM5000 Series) ปืนพ่นสีฝุ่น (เฉพาะรุ่น PEM X1) เป็นรุ่นที่ใช้วิธีอัดประจุไฟฟ้าเข้าสีด้วยตัวอิเล็กโตรด (Electrode) สร้างสนามไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้าและสร้างไอออนรอบ ๆ ระหว่างปืนพ่นสีกับชิ้นงานที่ติดกับสายดินแล้ว ตัวอิเล็กโตรดพัฒนาให้ดีขึ้น สร้างประจุไฟฟ้าที่พาสีเข้าชิ้นงานได้แม่นยำมากขึ้น ลดการฟุ้งกระจาย ประหยัดเวลาและสีเคลือบชิ้นงานได้มากกว่าเดิม

เข็มอิเล็กโตรด

หัวปืนพ่นสีประจุไฟฟ้า

สีน้ำและสีน้ำมัน

คาสเคทไฟแรงสูง

เข็มอิเล็กโตรด

หัวปืนพ่นสีประจุไฟฟ้า

ที่ใช้ในงานสีฝุ่น

2. สร้างสนามไฟฟ้าสถิตย์ผ่านแรงดันไฟฟ้าแรงสูง

 

ปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมันแบบหัวหมุนรอบ (Evobell และ Top Finish) จะใช้แรงหมุนรอบความเร็วสูงของหัวระฆังเป็นตัวสร้างสนามพลังไฟฟ้าสถิตผ่านแรงดันไฟฟ้าแรงสูง สีที่ฟุ้งกระจายจากการพ่นด้วยหัวหมุนรอบจะถูกพลังงานจลน์ (พลังที่มีตัวแปรจากความเร็วของวัตถุ) และไฟฟ้าสถิตดูดเข้าหาชิ้นงานที่ลงกราวน์แล้วอย่างอัตโนมัติและเคลือบชิ้นงานจนหมด

หัวระฆังหมุนรอบที่สร้างสนามพลังไฟฟ้าสถิต

การเคลือบรอบด้วยหัวหมุนรอบความเร็วสูง

3. สร้างสนามไฟฟ้าสถิตย์ด้วยแรงเสียดทาน (Tribo Charge)

ใช้แรงเสียดทานระหว่างผิวท่อลำเลียงสีในปืนและสีให้เกิดการชาร์จอนุภาคไฟฟ้าซึ่งใช้หลักการสร้างไฟฟ้าสถิตด้วยการนำวัตถุ 2 ชนิดที่มีขั้วบวกและขั้วลบไม่เท่ากันมาสัมผัสด้วยการเสียดสีจนเกิดอนุภาคไฟฟ้าซึ่งมักจะเกิดกับวัตถุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้านั้นเอง ปืนพ่นสีฝุ่นของ WAGNER ที่เป็นรุ่น Tribo จะใช้หลักการนี้ด้วยการใช้วัสดุ PTFE (เทฟลอน) ที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้ามาใช้ สีฝุ่นและแรงอัดอากาศจะเสียดสีภายในท่อ PTFE นี้จนเกิดเป็นอนุภาคไฟฟ้าและเมื่อถูกพ่นออกจากปืนก็จะถูกชิ้นงานที่ลงกราวน์ดูดเข้าหาทันที

การเสียดทางระหว่างสีฝุ่นและแรงอัดอากาศภายในท่อลำเลียงสีในปืน Tribo

ปืนพ่นสีฝุ่น WAGNER Tribo

(ลำกล้องสีเทาเพื่อให้แยกจากรุ่น Corona ชัดเจน)

ค่าต้านทานของสี

ค่าต้านทานของสี (Paint Resistant) คือตัวกำหนดความเหมาะสมของสีที่จะมาใช้กับปืนพ่นสีประจุไฟฟ้า ยิ่งค่าสูงมาก ประจุไฟฟ้าทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ จะไม่สามารถพาสีเข้าไปเกาะชิ้นงานได้แต่ถ้าค่าน้อยเกินไป ประจุไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานอีกดังนั้น สเปคปืนแต่ละรุ่นจะกำหนดค่าต้านสีไว้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถนำสเปคของปืนประจุไฟฟ้าพ่นสีไปให้บริษัทสีเพื่อสร้างสีให้ตรงกับสเปคได้ หน่วยที่ใช้วัดเป็นหน่วยกิโลโอห์ม (kOhm)

ตัวอย่างการใช้ปืนพ่นสีประจุไฟฟ้า

วัตถุประสงค์หลักคือต้องการประหยัดสี ลดเวลาการทำงานลงดังนั้นโรงงานที่ต้องใช้สีในปริมาณที่สูงมากและมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากมักจะใช้ปืนพ่นสีประเภทนี้มาใช้งานเพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ปืนประจุไฟฟ้า

พ่นสีน้ำและสีน้ำมัน

ปืนประจุไฟฟ้า

ที่ใช้ในงานพ่นสีฝุ่น

ปืนประจุไฟฟ้าแบบหัวหมุนรอบ

พ่นสีน้ำและสีน้ำมัน

การพ่นชิ้นงานที่มีผิววัตถุเป็นฉนวนไฟฟ้า

ชิ้นงานประเภทไม้ พลาสติก แก้วและไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นชิ้นงานที่พ่นด้วยสีน้ำและสีน้ำมัน ในความเป็นจริงมีโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้หลายที่ทั่วโลกที่ใช้ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตพ่นชิ้นงานเหล่านี้ซึ่งสามารถแบ่งเป็นตามกรณีได้ดังนี้

1. ชิ้นงานไม้ ไม้ในที่นี้ต้องเป็นไม้ที่ตัวเนื้อมีความชื้นตามธรรมชาติอยู่ในตัวซึ่งความชื้นเป็นตัวนำไฟฟ้าเช่นไม้ยางพาราที่นำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ เนื้อไม้มีลักษณะเป็นรูพรุนและมีความชื้นอยู่ด้านในดังนั้นปืนพ่นสีประจุไฟฟ้าสามารถช่วยในเรื่องการเคลือบรอบชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ไม้ประเภทอื่น ๆ เช่นไม้สักเป็นไม้ที่มีเนื้อแน่นและไม่มีความชื้นตามธรรมชาติดังนั้นไม่สามารถใช้ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

2. พลาสติก แก้วและไฟเบอร์กลาส จะถูกน้ำยาเคมีที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเคลือบก่อนและค่อยพ่นด้วยปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตโดยน้ำยาพวกนี้ถูกสร้างมาโดยเฉพาะ

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ