top of page

Chapter 7: Spray with high speed rotary bell

บทที่ 7: การพ่นสีด้วยหัวหมุนรอบความเร็วสูง

ENGLISH  

สิ่งที่แตกต่างไปจากการพ่นสีแบบธรรมดา

นวัตกรรมการพ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างม่านพ่นสีเป็นลักษณะวงกลม แตกต่างจากปืนพ่นสีแบบอื่น ๆ ที่มักจะสร้างม่านสีออกมาเป็นวงรี เทคโนโลยีการพ่นขั้นสูงแบบนี้อาศัยหลักการสร้างแรงหมุนรอบที่มาประยุกต์มาสร้างถ้วยระฆังแบบที่หมุนรอบด้วยความเร็วสูง สีที่ส่งมาจากท่อจ่ายสีจะสัมผัสกับถ้วยระฆังการพ่นเสมอเพื่อลดความแรงในเข้าไปสัมผัสกับผิวชิ้นงานและสร้างม่านสีพ่นออกมาเป็นทรงกลมตามความเร็วในการหมุนรอบและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยระฆัง การพ่นแบบนี้ช่วยให้รัศมีการเกาะพื้นผิวกว้างกว่าปืนพ่นธรรมดาและการลดความแรงของม่านสีทำให้สีเกาะชิ้นงานเรียบสม่ำเสมอมากกว่าการพ่นโดยที่ไม่มีแรงหมุนมาช่วย

พ่นสีด้วยหัวหมุนรอบความเร็วสูง

พ่นสีด้วยปืนธรรมดา

ปัจจัยที่ทรงผลต่อการพ่นสีของปืนพ่นสีหัวหมุนรอบความเร็วสูง

ปืนพ่นสีด้วยหัวหมุนความเร็วสูงมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพ่นสีดังนี้

 

 • แรงอัดสี

 • ความเร็วในการหมุน

 • รัศมีความกว้างของถ้วยระฆัง

 • ตัวกระพ่นสี

 • แรงอัดอากาศในระดับ 0.5 - 3.0 บาร์

 • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

การเดินทางของสี

 

 1. สีจะถูกส่งผ่านมาจากท่อสีและส่งผ่านเข้าไปในรูหลายรูบนตัวกระจายสี

 2. ตัวกระจายสีจะพ่นสีโดยที่สีสัมผัสกับจานระฆัง

 3. ม่านสีที่ถูกจานระฆังสัมผัสจะออกมาเป็นทรงกลม

การใช้พลังไฟฟ้าสถิตมาช่วยพ่น

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสถิตในลิ้งค์ด้านล่าง

แรงหมุนรอบ

 

แรงหมุนรอบคือหนึ่งในประเภทต่าง ๆ ของแรงตามคำนิยามของหลักฟิสิกส์ซึ่งคำว่า “แรง” หมายถึงการทำให้วัตถุนิ่งเกิดการเคลื่อนไหวเช่นการพาวัตถุไปข้างหน้าหรือถอยหลัง สำหรับแรงหมุนรอบคือการแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวรอบจุดศูนย์กลางจนเกิดการ “เคลื่อนที่แบบวงกลม” นั้นคือการเคลื่อนที่ที่โดนแรงดึงวัตถุให้เข้าศูนย์กลางการเคลื่อน

ผลกระทบในการพ่นสี

 

ปืนพ่นสีของ WAGNER อย่าง Evobell และ Top Finish นำหลักการหมุนรอบมาใช้ซึ่งการหมุนรอบได้ส่งผลม่านสีออกมาเป็นทรงกลมและให้คุณภาพการพ่นที่ดีกว่าการพ่นแบบธรรมดา นอกจากนี้การหมุนรอบยังส่งผลต่อปริมาณแรงอัด แรงอัดลมและปริมาณการใช้ลมที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อการพ่นสีตามตัวอย่างนี้

ประเภทชิ้นงานที่พ่นโดยปืนพ่นสีหัวหมุนรอบ

 

ชิ้นงานที่พ่นเหมือนกับปืนพ่นสีแบบใช้แรงอัดอากาศแต่ปืนแบบหัวหมุนรอบมักนิยมใช้ในอุตสหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์เพราะมันสามารภสร้างม่านสีออกมาเป็นทรงกลม  ใช้เวลาไม่นานและการพ่นเคลือบผิวชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงกว่าปืนพ่นแบบทั่วไป

ล้อ

ล้อเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการใช้ปืนพ่นแบบหัวหมุนรอบและปืนพ่นแบบธรรมดา ล้อเป็นวัตถุทรงกลมที่มีแกนยึดคือเพลาให้หมุนรอบตัวมันเองเพื่อใช้กับยานพาหนะ

เนื่องจากม่านสีที่ออกมาเป็นทรงกลมจะมีขนาดที่พอดีหรือใกล้เคียงกับชิ้นงานทำให้พ่นเคลือบได้กว้างกว่า ลดระยะเวลาการทำงานและคุณภาพการพ่นที่ดีกว่าปืนแบบธรรมดาดังนั้นมันจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับโรงงานผลิตล้อ

ม่านสีจากปืนธรรมดาที่มีพื้นการพ่นแคบกว่า 

ใช้เวลามากกว่า

ม่านสีจากปืนพ่นแบบหัวหมุนรอบ

ใช้เวลาน้อยกว่า

อุตสหกรรมประเภทอื่น ๆ

 

นอกจากงานพ่นชิ้นส่วนยานยนต์แล้ว สามารถนำไปใช้กับงานพ่นประเภทอื่น ๆ ได้โดยสรุปแล้วมีดังนี้

 

 • งานพ่นชิ้นส่วนภายในและภายนอกยานยนต์

 • พ่นเครื่องจักรก่อสร้างและการเกษตร

 • ชิ้นส่วนพลาสติก

 • เฟอร์นิเจอร์และกรอบหน้าต่าง

 • เฟรมและชิ้นส่วนจักรยาน

 • เลนส์และกระจก

 • งานพลาสติก

 • งานไม้และงานเหล็ก

 • อุตสหกรรมของเล่น

 • พ่นกระดาษ

 • สายเคเบิ้ล

เคมีที่ใช้พ่นได้

 

 • สีน้ำมัน 1K/2K

 • สีน้ำ 1K/2K

 • สียูวี

 • โซลเจล

 • สีป้องกันการกัดกร่อนขนาดเล็ก

bottom of page