Chapter 8: Changing to powder coating

บทที่ 8: สำหรับผู้ที่เปลี่ยนมาใช้สีฝุ่น

ENGLISH  

สำหรับผู้ที่ใช้สีน้ำและสีน้ำมันพ่นงานมาก่อน

เมื่อจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องพ่นสีฝุ่นห้องพ่นสีจะต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างเพราะแตกต่างจากห้องพ่นสีน้ำและสีน้ำมันอย่างสิ้นเชิง ห้องพ่นสีน้ำและสีน้ำมันบางที่มีธารน้ำตกอยู่ด้านหลังเพื่อกันไม่ให้สีฟุ้งกระจายแต่สีฝุ่นนั้นสภาพห้องพ่นต้องแห้งและไม่มีความชื้นเข้ามาเพราะความชื้นทำให้สีฝุ่นเกาะกันเป็นก้อนทรงผลกระทบต่อการพ่นสีที่ทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นห้องพ่นสีแบบสีน้ำและสีน้ำมันไม่สามารถใช้กับงานพ่นสีฝุ่นได้

ตัวอย่างห้องพ่นสีฝุ่น

ตัวอย่างห้องพ่นสีฝุ่น

ห้องพ่นสีฝุ่น

ห้องพ่นสีฝุ่นมีหลายแบบตั้งแต่พ่นชิ้นงานเดียวจนไปถึงชิ้นงานจำนวนมาก ห้องพ่นบางประเภทมีความซับซ้อนเช่นมีระบบหมุนเวียนสี ระบบลำเลียงสีฝุ่นและยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นฟิลเตอร์กรองสีฝุ่น ตัวร่อนสี เป็นต้น ตัวอย่างห้องพ่นลักษณะต่าง ๆ มีดังนี้

ห้องพ่นสีฝุ่นสำหรับพ่นงานเดี่ยว

ห้องพ่นสีฝุ่นที่ใช้กับปืนอัตโนมัติ

ห้องพ่นสีฝุ่นขนาดใหญ่หลายชิ้นงาน

ห้องพ่นสีฝุ่นสำหรับปืนอัตโนมัติ

จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่าลักษณะห้องพ่นแตกต่างจากห้องพ่นสีน้ำอย่างสิ้นเชิง สีฝุ่นจะถูกพ่นจนฟุ้งกระจายภายในห้องพ่นโดยที่สีฝุ่นที่ไม่เกาะชิ้นงานจะตกลงไปบนพื้น จุดนี้เองที่ทำให้สีฝุ่นนำกลับมาใช้ได้อีกเป็นการลดค่าใช้จ่ายสีในขณะที่สีน้ำและสีน้ำมันไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ดังนั้นในการเปลี่ยนมาใช้งานพ่นสีฝุ่น ห้องพ่นจะต้องถูกเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมเสียก่อน

สิ่งที่ต้องมีในห้องพ่นสีฝุ่น

 

อุปกรณ์พ่นสีฝุ่น WAGNER ใช้ไฟฟ้าสถิตเข้ามาช่วยในเรื่องการเคลือบรอบ สายดินต้องติดตั้งกับห้องพ่นไม่ว่าห้องพ่นสีฝุ่นมีขนาดแบบไหนเพื่อให้ศักย์ไฟฟ้าในเขตพ่นสีเท่ากับศักย์ไฟฟ้าในดินเป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นต้องการติดตั้งสายดินไว้ให้เรียบร้อยก่อนติดตั้งห้องพ่น เต้าเสียบปลั๊กไฟฟ้าต้องมี 3 ขาที่มีสายดิน บริเวณที่คนพ่นสียืนต้องเป็นกระเบื้องยางที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้า

ห้องอบสีฝุ่น

 

สีฝุ่นจะเคลือบชิ้นงานได้ก็ต้องผ่านการอบด้วยความร้อนสูง สเปคสีของผู้ผลิตในแต่ละที่มีสูตรที่แตกต่างกันดังนั้นการอบดังนั้นขอให้อิงตามผู้ผลิตเป็นหลัก 

ชิ้นงานที่ผ่านกรอบมาแล้ว

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ