ภาษาไทย

Chapter 1: The Surface Coating

Surface Coating. The beginning of success.

Surface coating is the part of success. The object or building will be finalized by coating process. This is the important procedure because surface coating make its to be remarkable and interesting.

Objective of Surface Coating

Originally, primary purpose of surface coating is protection the object and building from environment factor. For example, heat wave from sunrise, moisture, bacteria and rust to extent useful life. In other hand, it will protect human who touch the surface object. For example, toy and food container. The material paint has not included hazard material in its paint.

The next objective is colorful making such as painting in art work, production process, architectural coating and etc.

Film Formation

Film is mean the paint surface on object  object which the procedure of film formation which is happening process after spraying, painting and dipping. This website show the example from spray method only because it will link to our merchandise. Film formation start from painting until drying on surface object.

1. Paint Delivery (Application)

Paint delivery is mean that bring material paint to object.

2. Surface Touching (Fixation)

Paint will touch and attach surface object.

3. Drying or Curing

After coating the entire piece in step 2, the solvent in paint will be volatile and react fluid film to be dry. Some paint need to baked within oven.

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ