ไทย  

ANEST IWATA for General Industry

Air Spray Gun for various application

This type separate into 2 size that W-101 is the compact size and apply to use as small size work to medium work and apply to use in industry are following as below;

- Vehicle Body Paint

- Metal

- Plastic

- Wood Furniture and woodwork

- Metal Structure

In other hand, W-200 is the large size which spray large volume and apply to use with adhesive chemical.

W-101 Air Spray Gun

This is the regular series of ANEST IWATA Spray gun. It is applicable to spray with metal, vehicle body, woodwork, plastic and etc. Currently, W-101 replace the old type W-71. 

Spray Gun Type: W-101P (Pressure Type) W-101G (Gravity) W-101S (Suction)

W-200 Air Spray Gun

W-200 is applicable to spray large volume and large nozzle will support to spray adhesive. Currently, W-200 replace the old type W-77.

Spray Gun Type: W-200P (Pressure Type) W-200G (Gravity) W-200S (Suction)

W-77 Air Spray Gun

The old version of large spray gun W-77 is available for painter who use this model only. Currently, it is replaced by W-200

Spray Gun Type: W-77P (Pressure Type) W-77G (Gravity) W-77S (Suction)

W-71 Air Spray Gun

The old version of large spray gun W-71 is available for painter who use this model only. Currently, it is replaced by W-101

Spray Gun Type: W-71P (Pressure Type) W-71G (Gravity) W-71S (Suction)

Request

Quotation and Order

Return to

Anest Iwata Spray Gun

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2018 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ