ENGLISH  

Powder Recovery Unit

ระบบกู้คืนสีฝุ่นเพื่อนำมาหมุนเวียน

A

B

ภาพการพ่นสีในสถานที่จริง (A) และภาพจำลองการพ่นสี (B) ขอให้สังเกตสีฝุ่นที่ตกลงบนพื้นห้องพ่นสีให้ดี โดยเฉพาะภาพจำลองด้านขวาที่ได้แสดงภาพสีฝุ่นออกมาชัดเจน

หลักการและจุดประสงค์ของการหมุนเวียนสีฝุ่น

สีฝุ่นทุกเม็ดต้องไม่สูญเปล่า

คุณภาพสมบัติสำคัญของสีฝุ่นที่ทำให้หลายโรงงานเปลี่ยนจากสีสูตรน้ำมันมาใช้สีประเภทนี้เป็นเพราะว่าสีฝุ่นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ไม่เหมือนกับสีน้ำที่สีที่ไม่ใช้แล้วจะไหลลงเข้ากระบวนการบำบัดทันทีแต่ตัวสีฝุ่นที่ร่วงอยู่บนพื้นห้องพ่นสียังมีสภาพเดิมและนำกลับมาใช้ได้ดังนั้นระบบหมุนเวียนสีฝุ่นมีไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้คืนสีฝุ่นมาใช้ใหม่ได้ดีขึ้น

กระบวนการหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ

แม้ว่าสีฝุ่นจะนำกลับมาใช้ได้แต่หากขั้นตอนการเก็บสีฝุ่นและนำกลับมาใช้ไม่มีประสิทธิภาพมาก สีฝุ่นมีความเสียหายได้และซ้ำร้ายอาจจะมีความชื้นเข้าไปในผงสีฝุ่นจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ บางครั้งระยะเวลาการเก็บกู้นานจนทำให้กระบวนการทำงานล่าช้า ระบบหมุนเวียนสีฝุ่นที่มีประสิทธิภาพและไว้ใจได้ต้องแก้ปัญหาพวกนี้ได้หมด

ตัวอย่างการกู้คืนสีฝุ่นเพื่อนำมาหมุนเวียน

ส่วนประกอบของระบบกู้คืนสีฝุ่น

1. ศูนย์กลางการจ่ายสีฝุ่น

2. สายพานสกัดสีฝุ่น

3. อุปกรณ์หมุนเวียนสีฝุ่นที่ใช้แล้ว

4. ห้องพ่นสีฝุ่นแบบเหล็กสแตนเลส

5. เครื่องร่อนสีฝุ่น

6. ระบบลำเลียงแบบบีบตัว

ตัวอย่างจากระบบพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ

 

การใช้แผนผังห้องพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติจะแสดงตัวอย่างการหมุนเวียนสีฝุ่นได้ชัดเจนที่สุดเพราะช่วยให้เข้าใจประโยชน์ของระบบนี้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะต้องตอบโจทย์ในเรื่องประสิทธิภาพ ลดการสูญเปล่าและการใช้ระยะเวลาที่คุ้มค่าที่สุดโดยขั้นตอนทั่วไปของการดูดคืนสีฝุ่นมีดังนี้

หลักการทำงาน

 

  1. สีฝุ่นจากศูนย์กลางการจ่ายสี (1) จะถูกชาร์จจากปืนพ่นสีด้วยแรงดันไฟฟ้าแรงสูง (โคโรน่า)

  2. สีฝุ่นที่ถูกพ่นแต่ไม่ได้ไปเกาะชิ้นงานจะถูกดูดกลับไปอุปกรณ์หมุนเวียนสีฝุ่น (3) ด้วยสายพานสกัดสีฝุ่น (2) หรือถูกเอาออกจากห้องพ่น (4) ด้วยไซโคลนหลายตัวหรือระบบกรองสี

  3. สีฝุ่นจะถูกเก็บและร่อนด้วยเครื่องร่อนสีฝุ่น (5) หลังจากจะถูกส่งกลับไปยังศูนย์กลางการจ่ายสี (1) ด้วยระบบลำเลียงแบบบีบตัว (6) ไปยังถังสีฝุ่น

  4. ขั้นตอนจะย้อนกลับไปที่ข้อ 1 หลังจากการพ่นสีเข้าชิ้นงาน

ระบบการกู้คืนเพื่อหมุนเวียนสีฝุ่นของ WAGNER

ระบบหมุนเวียนที่ช่วยประหยัดพลังงานและการใช้สีฝุ่น

 

หลายโรงงานได้ถามตัวเองว่าจะทำอย่างไรให้สามารถประหยัดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากขึ้นสำหรับงานพ่นสีฝุ่น WAGNER ตอบคุณได้ด้วยการนำเสนอแนวทางใหม่ของระบบกู้คืนเพื่อหมุนเวียนสีฝุ่นที่ช่วยให้ประหยัดมากขึ้นถึง 40% ในชื่อของ EEP (Efficient - ประสิทธิภาพ Energy - พลังงาน Package - ชุด)

หนึ่งในเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้คือการประหยัดพลังงานซึ่งเป้าหมายนี้ได้มีผลกระทบกับระบบพ่นสีฝุ่นเพราะระบบนี้ก็ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าโดยตรงเช่นตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนในระบบนี้หรือใช้พลังงานไฟฟ้าจากทางอ้อมเช่นการใช้แรงดันอากาศที่จ่ายจากปั๊มลมซึ่งสุดท้ายก็ต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ดี

แม้แต่ในอดีต WAGNER เคยใช้พลังงานให้ทุกส่วนประกอบทำงานได้มีประสิทธิภาพ มันมีฟังก์ชั่นการทำงานเช่นสวิทซ์ปิดตัวลิฟท์ยกแขนกลให้เป็นจังหวะที่เหมาะสมหรือตั้งค่าให้ปืนพ่นสีทำการพ่นก็ต่อเมื่อมีชิ้นงานเคลื่อนเข้ามาอยู่ด้านหน้าของปืนพ่นสี ฟังก์ชั่นการทำงานนี้จะรู้จักในชื่อเรียกว่า "ส่วนควบคุมจังหวะการปิดจ่ายสีฝุ่นและความสูง" (Gap and Height Control) ถึงมันจะช่วยประหยัดในจำนวนที่น้อยจนไม่เป็นสาระสำคัญแต่สุดท้ายเมื่อมันช่วยประหยัดได้หลายครั้งยอดรวมที่ประหยัดสีฝุ่นตอนสิ้นงวดการทำงานประจำปีมีจำนวนมากขึ้นจนเป็นตัวเลขที่เป็นสาระสำคัญและนำมาพิจาราณาได้

การทำท่อลำเลียงแบบ EEP ลดการเสียแรงดันน้อยลงเพื่อให้สีฝุ่นไหลไปได้

การทำท่อลำเลียงแบบดั้งเดิม สี่ฝุ่นจะติดขัดบางจุดทำให้สีไหลไปไม่สะดวก

ลดการใช้พลังงานสำหรับงานพ่นสีฝุ่นได้ถึง 40%

 

ตัวที่กินพลังงานมากที่สุดในระบบพ่นสีฝุ่นเหลือแค่ มอเตอร์ใบพัดในตัวกรองตัวสุดท้าย (Final Filter) ที่ยังกินพลังงานมากถึง 37 kW และยังกินได้มากกว่านี้อีกแต่เดี๋ยวนี้ WAGNER ได้พัฒนาแนวคิดการประหยัดพลังงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับมอเตอร์ใบพัดและทำได้สำเร็จซึ่งได้ทดสอบไปในปี 2016 ในตัวไซโคลนเดี่ยว EEP (EEP Monocyclone) และชุดตัวกรองสุดท้าย

แนวคิดของ EEP จะใช้ลดการต้านของกระแสลมและแรงดันอากาศโดยอย่างแรกการวางตัวรางท่อที่อยู่ระหว่างตัวห้องครอบท่อและตัวไซโคลนให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสม อย่างที่สองมีการนำอากาศพิเศษภายในไซโคลนเดี่ยวด้วยการติดตั้งแบบนี้ทำให้มอเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงแต่มันมีขนาดมากพอที่จะสร้างอัตราการดูดในอัตราเดียวกันได้และด้วยวิธีนี้เองทำให้การสร้างระบบหมุนเวียนแบบ EEP ช่วยลดการใช้พลังงานได้มากถึง 40%

รูปแบบระบบตัวกู้คืนหมุนเวียนสีฝุ่นภายใต้แนวคิด EEP

  • ท่อลำเลียงประสิทธิภาพสูง

  • ตัวไซโคลนที่มีประสิทธิภาพสูง

  • ตัวกรองตัวสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพสูง

รูปแบบของ EEP ที่รอการจดสิทธิบัตร

การไหลของสีฝุ่นภายใต้การหมุนเวียนสีในแนวคิดของ EEP

อุปกรณ์ภายใต้ระบบหมุนเวียนสีฝุ่น

ไซโคลน

ระบบหมุนเวียนสีฝุ่นจะมีอุปกรณ์หลัก 2 ตัวคือไซโคลน (Cyclone) และตัวกรอง (Filter) ซึ่งตัวไซโคลนเป็นด้านแรกของระบบ WAGNER ให้ความสำคัญกับตัวไซโคลนเป็นอย่างมากเพราะทำหน้าที่หลักในการดักและดูดสีฝุ่นคืนสู่ระบบการจ่ายสี อุปกรณ์ไซโคลนของ WAGNER สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด EEP ดังนั้นไซโคลนทุกตัวมีประสิทธิภาพสูงและไว้ใจให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้

ตัวกรองสุดท้าย

ด้านสุดท้ายของระบบที่ตอกย้ำความน่าเชื่อถือและแสดงให้ถึงประสิทธิภาพของแนวคิด EEP ตัวกรองสุดท้ายทำหน้าที่ดักจับสีฝุ่นที่หลุดรอดมาจากตัวไซโคลนและมันสามารถเก็บสีฝุ่นและนำไปใช้งานใหม่ได้อีก ผลพลอยได้คือทำให้สีฝุ่นไม่มีหลุดออกมานอกระบบทำให้ระบบพ่นสีฝุ่นไม่มีการสร้างมลภาวะใด ๆ ทั้งสิ้น

ลิ้งค์สำหรับข้อมูลทางเทคนิคส่วนที่ทำงานร่วมกับระบบกู้คืนหมุนเวียนสีฝุ่น

ห้องพ่นสีฝุ่นสแตนเลส ICF

ห้องพ่นสีฝุ่นระบบอัตโนมัติ

ห้องพ่นสีฝุ่นสแตนเลส ICM

ตู้บริหารจัดการสีฝุ่น (Powder Center)

กลับไปที่หน้า

ระบบพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ