ไทย 

TITAN Promark Series

The perfect entry level unit for 2-component cold spray plastics

TITAN PROMARK

10 l/min

Promark Series

 

The TITAN ProMark is the lightest and most inexpensive unit for 2-component cold spray plastics either with 1:1 or 98:2 mixing ratio. The ProMark is recommended for projects on all parking lots and athletic fields and offers the same practical standard as the PowrLiner.

Features of Promark

 

 • Pump pressure: Adjustable up to 220 bar

 • Max. Delivery: Up to 10 l/min

 • Material Container: 48 Litre

 • Pressurized glass-bead tank: 12 litre

 • Glass-bead gun

 • Engine: 200 square centimeter Honda Motor mit 4.78 kW (6.5 HP), 100W, with Low-Oil alert.

 • Line Gap Control

 • Lightweight: 227 kg empty

 • SmartArm: Can be positioned to spray on left, right, front or rear of striper.

 • Deadlock Handlebars: 3-way easy adjustments

Structure of Promark

Push Button

Spray Technology

Data Center

HypraDrive

High pressure feeding pump

Solvent

Pressurized Beads

SmartArm

Spray gun for ProMark

Pneumatic Auto Actuating Guns

Accessories of Promark

Auto Actuating Gun

Extreme accuracy gives you the ability to hit the mark every time eliminate cable delay.

Pressurized Bead Dispenser

Allows you to optimize bead application to meet today's tough retro reflectivity standards.

On Board Solvent Flush

Makes it easy to keep your equipment clean and in working order.

Line Gap Control

Track your production and performance

 • Speed

 • Pressure

 • Distance

 • Flow

 • Average mils

 • Layout

Technical Data of Promark

Promark 100 = 1 Gun Type

Promark 150 = 2 Guns Type

Promark 200 = 1 Gun Type

Promark 250 = 2 Guns Type

Request

Quotation and Order

Back to

TITAN Line Striping

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ