top of page

ENGLISH  

เครื่องพ่นสีแรงดันอากาศ

สำหรับงานตกแต่งและเก็บงานพ่นสีก่อสร้าง

Air Spray Pack

For Decorative and Completion of Architectural Coating

อุปกรณ์พ่นสีสำหรับปิดงานให้เสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์พ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงของ WAGNER ไม่ว่าจะเป็นปั๊มไดอะแฟรมหรือปั๊มลูกสูบต่างก็ช่วยให้งานพ่นสีก่อสร้างจบลงได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและช่วยประหยัดคนงานและปริมาณสีได้แต่จุดอ่อนสำคัญของเครื่องพ่นสีประเภทนี้คือการตกแต่งและเก็บงานในระดับปราณีตสูงสุด

 

หากงานพ่นสีก่อสร้างมีข้อกำหนดที่ต้องตกแต่งงานและเก็บงานให้เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์แบบ WAGNER ได้มีอุปกรณ์พ่นสีที่ชดเชยจุดอ่อนเหล่านี้ด้วยตัว Finish Control และ Fine Coat ที่ใช้เทคโนโลยีพ่นสีแบบแรงอัดอากาศแทนการใช้แรงดันสูงไร้อากาศ

 

บริเวณพื้นผิวบางแห่งเช่นมุม ซอก ร่อง แผงหรือสิ่งก่อสร้างแบบรวงผึ้ง การใช้เครื่องพ่นสีไร้อากาศไม่สามารถพ่นสีชิ้นงานพวกนี้ได้เต็มที่เพราะสีที่ออกมาด้วยแรงดันสูงไม่สามารถเคลือบชิ้นงานเหล่านี้ ในทางตรงข้ามการใช้แรงดันต่ำเพื่อให้สีมีจังหวะในตอนที่ฟุ้งกระจายมีโอกาสเข้าไปเคลือบชิ้นงานเหล่านี้ได้และเมื่อผนวกกับเทคโนโลยี HVLP ทำให้ช่วยประหยัดสีลงไปได้อีก

 

ดังนั้นหากผู้รับเหมาต้องการให้งานพ่นสีของตัวเองออกมาสมบูรณ์แบบ การมีอุปกรณ์ทั้ง 2 แบบเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ การใช้เครื่องพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงเก็บงานใหญ่ทั้งหมดและใช้เครื่องพ่นสี HVLP ทำหน้าที่ปิดงานเพื่อผู้รับเหมาปิดงานได้อย่างเบ็ดเสร็จ

Wagner_FC9900-1.jpg

เครื่องพ่นสีงานตกแต่งและเก็บงาน

WAGNER FINISH CONTROL 

ทำคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น

อุปกรณ์พ่นสีที่ใช้งานในระดับแรงดันต่ำแต่พ่นสีในปริมาณที่มากโดยเน้นความสวยงามของชิ้นงานหรือเก็บงาน แก้จุดที่พ่นสีได้ไม่ทั่วถึง ชิ้นงานที่มีผิวส่วนนูน ส่วนเว้าไม่สม่ำเสมอ กำแพงบ้านที่ร่องเป็นซี่ ๆ ที่ปืนพ่นสีไร้อากาศทั่วไปพ่นไปไม่ถึง ชิ้นงานที่เป็นลูกกรงที่ต้องใช้หัวพ่นขนาดเล็กพ่นได้เพื่อประหยัดสีและแก้ไขข้อผิดพลาดให้งานดีขึ้น

โปรดคลิ๊กที่" รายละเอียด"ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องพ่นสีสำหรับงานตกแต่ง

WAGNER FINECOAT

9900 PLUS 

ใช้งานง่ายและกะทัดรัด

ให้ความแม่นยำในการพ่นสีและช่วยไม่ให้งานออกมาผิดพลาดด้วยการพ่นสีที่ให้การฟุ้งกระจายออกมาละเอียดและเคลือบผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความประณีตแม้กระทั้งการใช้งานกับสีสูตรน้ำ

โปรดคลิ๊กที่" รายละเอียด"ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปืนพ่นงานเท็กซ์เจอร์

aNEST IWATA

TEXTURE GU

อีกทางเลือกสำหรับผู้รับเหมาต้องการปืนพ่นปูนปั้น ปูนสอและปูนฉาบขนาดเล็กสำหรับงานตกแต่ง เป็นสินค้าจาก ANEST IWATA ที่ต้องใช้กับปั๊มลม

โปรดคลิ๊กที่" รายละเอียด"ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อขอ

ใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

กลับไป

งานพ่นสีในเขตก่อสร้าง

bottom of page