ไทย 

Thailand.png

Air Spray Pack

For Decorative and Completion of Architectural Coating

Spray equipment for project completion

High pressure airless spray pack of WAGNER whether Diaphragm unit and piston unit support the working duration to be finished quickly which save labor cost and paint quantity but the weakness of this spray pack is the decorative and completion for high-end quality.

 

If the project require the decorative finishing process with perfect quality, WAGNER provide the finishing device to eliminate the weakness by Finish control and fine coat which use air spray technology instead airless high pressure

 

Surface area such as cornor, alley, stall and honeycomb designed structure. Using airless high pressure spray pack may face the limitation of performance because the spray pattern from high pressure can not attach this surface. In contrast, the low pressure device provide spray pattern with low speed atomizing and has a chance to attach surface. Combine with HVLP technology, it support to reduce paint quantity.

 

Therefore, if contractor need to make their painting project to be perfect. Handle 2 spray equipment type is the good solution. Airless high pressure spray pack finish all primary work and then air spray device finish the completion phase in order to make completion of project.

Decorative Spray Pack

WAGNER FINISH CONTROL 

Make quality of work to be great

This is the equipment for using in low pressure but provide high volume which emphazie the beautiful piece of work or repair spraying work. Suitable for object which has nun or concavity surface, groove walls that flow spray from airless gun cannot attrach on grooving surface, and grille which need small nozzle size to spray for saving material and improve piece of work.

Please click "More Details" for further Information

Decorative Spray

WAGNER FINECOAT

9900 PLUS 

Compact and easy to use

Permits precise adaptation to the object to be painted and provides and unmistakably fine spray pattern, even with water-based materials.

Please click "More Details" for further Information

aNEST IWATA

TEXTURE GUN

The alternative choice for contractor who need the texture gun mini-size for decorative project.

Please click "More Details" for further Information

Request

Quotation and Order

Back to

Architectural Coating

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ