top of page

อุปกรณ์ใช้งานร่วม

ส่วนงานลำเลียงสี ลมและไฟฟ้าเข้าปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GA5000EAC

ENGLISH  

เนื่องจากตัวปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติจะไม่มีสายสี สายลมและสายไฟมาให้ดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องซื้อแยกโดยสายลำเลียงต่าง ๆ ที่จะต้องใช้มีดังต่อไปนี้

1. สายสีแรงดันสูงสำหรับงานพ่นสีไร้อากาศ WAGNER HP Hose

คุณสมบัติของสายแรงดันสูงไร้อากาศ:

สายลำเลียงสีที่สามารถใช้ได้ทั้งแลคเกอร์ ตัวเร่งปฏิกิริยาแข็งตัว ตัวทำละลาย สารลอกผิวและสารที่มีฤิทธิ์กัดกร่อนสูง ทำจากวัสดุเทฟลอน (PTFE) หรือ โพรพิลีนเอทิลีน (FEP) ที่ทนสารเคมีเป็นพิเศษ

สเปคพื้นฐานของสายแรงดันสูงไร้อากาศ:

สายแรงดันสูงที่นำมาใช้กับปืนพ่นสี GA5000EAC ต้องมีขนาดวงใน 4 มม. ทนแรงดันได้ถึง 250 บาร์ และมาพร้อมกับข้อต่อที่มีขนาด 1/4"NPS สำหรับความยาวจะแบ่งเป็นสีขนาดและนำมาเป็นชื่อชุดสายดังนี้

  • ความยาว 7.5 ม. สำหรับชุดสาย 7.5

  • ความยาว 10.0 ม. สำหรับชุดสาย 10.0

  • ความยาว 15.0 ม. สำหรับชุดสาย 15.0

  • ความยาว 20.0 ม. สำหรับชุดสาย 20.0

9984_506_Hochdruckschlauch_Freisteller.j

2. สายลมของชุดสายลำเลียงปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติ

ตัวสายลมสำหรับปืนพ่นสีอัตโนมัติได้กำหนดขนาดสายลมทั้งหมด 3 ขนาดโดยแบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ ดังนี้

  • สายลมสีแดงขนาดวงนอก 6 มม. สำหรับลมส่วนควบคุมปืนพ่นสี

  • สายลมสีน้ำเงินขนาดวงนอก 10 มม. สำหรับลมส่วนพ่นสี

  • สายลมสีเขียวขนาดวงนอก 8 มม. สำหรับลมส่วนปรับม่านสี (กรณีปรับม่านสีจากภายนอกหรือระบบ EC)

สำหรับสายลมที่ต้องใช้แยกกัน 3 เนื่องจากเพื่อให้สะดวกในการติดตั้งและจำแนกสายได้ชัดเจน หากตัวปืนมีปัญหาในเรื่องการจ่ายลมจะได้รู้ว่าเป็นที่ลมส่วนไหนได้ทันทีและแก้ได้ถูกจุด สำหรับสายลมที่นำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติการบิดงอที่ยืดหยุ่นได้สูงไม่มีอาการรั้งของสายเพราะเป็นการใช้งานในระบบอัตโนมัติและวัสดุสายที่ใช้ต้องมีมาตรฐาน

หมายเหตุ:

สำหรับสีของสายลมเป็นการกำหนดขึ้นมาเพื่อช่วยระบุตำแหน่งเท่านั้น สามารถเลือกสีอื่น ๆ และนำไปจำแนกได้เองตามความต้องการของผู้ใช้งานได้หรือสามารถใช้สายลมที่มีลักษณะโปร่งใสหรือจะเป็นโทนสีใสได้เช่นกัน

3. สายไฟ GM5000E สำหรับปืนไฟฟ้าสถิต

รายละเอียดสายไฟ:

สายไฟมาตรฐานของ WAGNER ที่เชื่อมสัญญาณควบคุม โอนถ่ายข้อมูลและให้พลังงานไฟฟ้าระหว่างปืนพ่นสีไฟ้ฟ้าสถิต GA5000EA และ GA5000EAC กับตู้ควบคุม EPG5000 โดยจะมีแบ่งเป็น 4 ขนาดตามรายละเอียดดังนี้

รหัส 2339157 สายไฟ GM5000E ขนาด 10 ม.

รหัส 2339158 สายไฟ GM5000E ขนาด 15 ม.

รหัส 2339159 สายไฟ GM5000E ขนาด 20 ม.

รหัส 2339160 สายไฟ GM5000E ขนาด 25 ม.

GA5000EA Main Cable.png

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต WAGNER ที่ใช้กับสายลำเลียงแบบนี้ได้

PIC_EQU_GA5000_EAC_EC_left.jpg

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GA5000EAC

ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

bottom of page