top of page
PIC_APP_Applizieren_144.jpg

ENGLISH  

GM5000 EAC (AIR COAT)

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตในรูปแบบอากาศผสมแรงดันสูง

สำหรับชิ้นงานที่เป็นงานผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่หรือชิ้นงานขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนที่ต้องใช้แรงดันสูงในการพ่นเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

GM5000EAC ด้านหน้า

GM5000EAC ด้านหลัง

การพ่นด้วยแรงดันสูงภายใต้การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิต

 

ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่เช่นเครื่องจักรที่ผลิตตามคำสั่ง แท๊งค์น้ำ ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีเนื้อที่กว้างทำให้ระยะเวลาการพ่นสีต้องใช้มากกว่าการพ่นสีชิ้นงานแบบอื่นถึงแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตเข้ามาช่วยก็ตาม เพื่อตอบสนองโจทย์การผลิตที่มีระยะเวลาจำกัดแต่ต้องการผลผลิตให้ได้มากขึ้นและประหยัดสีด้วย เราสามารถแบ่งเงื่อนไขและวิธีแก้ตอบสนองได้ตามนี้

1. พ่นสีได้รวดเร็ว กินพื้นที่ได้มากและใช้เวลาน้อยลง การพ่นสีแบบไร้อากาศแรงดันสูงเข้ามาแก้ไขจุดนี้ได้

2. ให้สีครอบคลุมชิ้นงานได้ทั่วถึงและมากที่สุด การพ่นสีแบบแรงดันอากาศที่พาม่านสีเข้าถึงชิ้นงานได้ดี

 

จาก 2 เงื่อนไขนี้จะเหลือการพ่นวิธีเดียวเท่านั้นคือการพ่นแบบอากาศผสมแรงดันสูง (WAGNER เรียกว่า  AirCoat ทั่วไปจะเรียกว่า Air Assist Airless) โดยคำนี้มาจากการเอาจุดแข็งของ 2 ระบบมารวมกันคือการประสิทธิภาพการควบคุมม่านสีจากระบบแรงดันอากาศ (Air Spray) และเอาความเร็วในการพ่นแบบไร้อากาศแรงดันสูง (Airless) มาใช้งานด้วยกันโดยม่านสีจะมีองค์ประกอบอยู่ 2 อย่างหลักคือ ม่านสีไร้อากาศแรงดันสูง ที่พ่นด้วยแรงดันระดับ 100 - 150 บาร์ ขึ้นไปและใช้ม่านลมแรงดันต่ำเข้ามาช่วยควบคุมให้ม่านสีแรงดันสูงกระจายเข้าครอบคลุมชิ้นงานได้ทั่วถึงดีกว่าการพ่นด้วยแรงดันไร้อากาศอย่างเดียวผลก็คือสามารถพ่นสีด้วยความเร็วสูงที่ใช้เวลาได้น้อยลงแต่สียังสามารถครอบคลุมชิ้นงานได้ทั่วถึงนั้นเองและสำหรับ GM5000EAC ได้มาช่วยตอบสนองในเงื่อนไขข้อที่ 3

3. ลดการใช้สีได้น้อยลง เทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตช่วยให้สีเคลือบรอบชิ้นงานได้ทันทีทำให้ประหยัดสีและมีผลพลอยได้คือใช้ระยะเวลาได้เร็วขึ้นไปอีก

ดังนั้นการประสานจุดเด่นของ 3 องค์ประกอบทำให้ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตรุ่น GM5000EAC เป็นปืนที่พ่นได้รวดเร็ว ประสิทธิการเคลือบผิวสูงและประหยัดสีทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักจะใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ตามภาพด้านล่างดังนี้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการพ่นแบบอากาศผสม ขอให้คลิ๊กในลิ้งด้านล่าง)

PIC_APP_Applizieren_151.jpg

เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มาพร้อมบริเวณชิ้นงานบางส่วนที่มีความซับซ้อน การใช้ปืนพ่นสี GM5000EAC รองรับงานแบบนี้ได้ทันทีที่จะช่วยทั้งประหยัดสี ลดเวลาการใช้งานให้น้อยลงทำให้สุดท้ายช่วยเร่งผลผลิตให้มากขึ้นซึ่งรูปแบบนี้เองทำให้มีการนำไปใช้กับตู้เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ได้หรือแม้แต่ชิ้นงานขนาดกลางเช่นถังเหล็ก ถังแก๊ซ แท๊งน้ำเล็กที่มีสภาพพื้นผิวที่เรียบเสมอทั้งชิ้นงานและบริเวณโค้งตามมุมเล็กน้อยสามารถใช้ปืนรุ่นนี้พ่นได้เช่นกัน

GM5000EAC สามารถใช้กับชิ้นงานขนาดยักษ์ได้เช่นกันเป็นการเร่งระยะเวลาการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นไปอีกและทำให้การเคลือบผิวมีความเป็นเนื้อเดียวสม่ำเสมอสูง

PIC_APP_Applizieren_155-2.jpg

องค์ประกอบหลักของ GM5000EAC

1

2

3

EAC Component - 1.png

แอร์แคป (หัวลม)

 

แอร์แคปของ EAC ทำหน้าที่พ่นม่านลมแรงดันต่ำเพื่อควบคุมม่านสีไร้อากาศแรงดันสูงให้ควบคุมการพ่นเคลือบได้มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการได้โดยจะมีแบ่งสำหรับหัวพ่นแบนและหัวพ่นกลม

EAC Component - 2.png

หัวพ่น ACF 5000

 

หัวพ่นสำหรับรุ่น GM5000EAC เท่ากันโดยจะมีแบ่งสำหรับหัวพ่นแบนและหัวพ่นกลมเพื่อให้ม่านสีออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุด นอกจากนี้หากพ่นไปซักระยะและเกิดสีตันขึ้นมา คุณสามารถใส่หัวพ่นใหม่โดยการเปลี่ยนด้าน 180 องศาและพ่นออกเพื่อดันที่อุดตันออกจากหัวพ่นได้

EAC Component - 3.png

ไส้กรองในปืนพ่นสี

 

เนื่องจากสีที่พ่นด้วยแรงดันสูต้องเป็นสีที่มีเนื้อเล็กละเอียดเพราะหัวพ่นปืนรุ่นนี้มีขนาดเล็กกว่าหัวพ่นรุ่นที่พ่นด้วยแรงดันอากาศ จำเป็นต้องมีตัวกรองด้านในเพื่อกรองตะกอนเพื่อป้องกันการอุดตันของหัวพ่นและสามารถเปลี่ยนตัวกรองได้โดยที่ไม่ต้องถอดสายสีเพื่อลดระยะเวลาการใช้งาน

รองรับแรงดันได้มากสุดถึง 250 บาร์

 

เพื่อให้ปืนพ่นสีรุ่นนี้รองรับกับความหนืดของสีได้สูงขึ้น GM5000EAC ต้องถูกออกแบบให้รองรับแรงดันได้มากสุดถึง 250 บาร์ซึ่งเทียบเท่ากับปืนพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงและยังเป็นปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตที่รองรับแรงดันได้มากที่สุดในท้องตลาดในเวลานี้ดังนั้นมันช่วยให้ใช้กับสีที่มีความหนืดสูงได้แม้กระทั้งใช้กับสายสีที่ยาวพิเศษก็ตาม

ข้อมูลทางเทคนิคของปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิติ GM5000 EAC

GM5000EAC Spec THA.png

ขนาดมิติของปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EAC

GM5000EAC Flat Dimension.png
GM5000EAC Flat THA Dim.png
GM5000EAC Round Dimension.png
GM5000EAC Round THA Dim.png

ข้อมูลค่าต้านทานของสีและลักษณะงานที่เหมาะสม

ค่าต้านทานของสีที่เหมาะสม

ค่าต้านทานของสีที่ใช้งานได้ดีที่สุดต้องมีอัตราที่ 150 กิโลโอห์มขึ้นไป ซึ่งมีผลทำให้ประจุไฟฟ้าสามารถถูกอัดและเข้าไปเหนี่ยวนำสีเข้าชิ้นงานได้โดยอัตโนมัติ

โดยทั่วไปสีที่ใช้พ่นด้วยแรงดันสูงมีมวลขนาดเล็กอยู่แล้วทำให้การอัดประจุไฟฟ้าเข้าสีได้ทันทีดังนั้นปัญหาค่าต้านทานของสีต่ำจะไม่มีในงานพ่นด้วยแรงดันสูง

สรุปประเภทชิ้นงานที่พ่นได้

 • ชิ้นส่วนขนาดกลางประเภทถังน้ำมัน ถังน้ำ ถังแก๊ซ

 • ท่อขนาดใหญ่

 • ชิ้นส่วนหม้อแปลงไฟฟ้า

 • ตู้เฟอร์นิเจอร์เหล็กหรือไม้ที่มีพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ

 • เครื่องจักรขนาดใหญ่

 • แผ่นเหล็กขนาดใหญ่

 • ชิ้นงานที่ใช้ในการประกอบกับงานก่อสร้าง

PIC_APP_Applizieren_145-2.jpg

ตัวอย่างห้องพ่นที่ใช้กับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EAC

GM5000 Safety Area.png

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ห้องพ่นสีที่ใช้งานกับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

ห้องพ่นสีที่ได้มาตรฐานสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตควรต้องจัดวางในรูปแบบของลักษณะนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตลอดการผลิต

ชุดสำหรับคนพ่นสี

ให้ใช้ชุดพ่นสีที่ได้มาตรฐานทั่วไป โดยเฉพาะถุงมือและรองเท้าควรใช้วัสดุที่กระจายไฟฟ้าสถิตออกไปได้

องค์ประกอบของห้องพ่นที่ได้มาตรฐาน

 1. สายไฟ

 2. ตู้ควบคุมการทำงานของปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

 3. สายกราวน์ (สายดิน)

 4. ปั๊มจ่ายสีหรือถังแรงดัน (ต้องเป็นตัวจ่ายสีที่ต้องใช้ในระบบพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงเท่านั้นเช่นปั๊มลูกสูบ WAGNER Ice Breaker หรือปั๊มไดอะแฟรม WAGNER Cobra)

 5. ถังบรรจุสีสำหรับรองรับสีไหลย้อนกลับ

 6. พื้นห้องพ่นที่สามารถกระจายไฟฟ้าสถิตออกไปได้

 7. พื้นในส่วนบริเวณพ่นสี

 8. ค่าต้านทานไฟฟ้าในส่วนสายดินสูงสุดไม่เกินกว่า 1 เมก้าโอห์มซึ่งส่วนนี้ทำหน้าที่ส่งกราวน์ไปยังที่แขวนชิ้นงาน

 9. ชิ้นงานที่ถูกแขวน

 10. สายพานลำเลียงชิ้นงาน

ความหนืดของสีที่ GM5000EA รองรับได้

สำหรับความหนืดของสีนั้นจะอ้างอิงตัวน้ำยาแลคเกอร์เป็นหลักและค่าที่แนะนำจะอ้างอิงการวัดด้วยถ้วยวัดความหนืดแบบ DIN Cup 4 ซึ่งเป็นถ้วยวัดความหนืดที่มีขนาดความกว้างของรูสีไหลอยู่ที่ 4 มม.

ความหนืดที่เหมาะสมจะอยู่ที่ระหว่าง 25 และ 40 วินาที DIN หรือแม้แต่ความหนืดในระดับ 60 วินาที DIN ก็ยังใช้การได้สำหรับงานที่ต้องการผิวหนาซึ่งอ้างอิงจากตารางที่ลิ้งค์ด้านล่างโดยใช้คอลัมภ์ DIN CUP 4MM เป็นหลัก (หมายเหตุ: DIN4 คือมาตรวัดความหนืดของสีที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมันซึ่งจะใช้หน่วยวัดเป็นวินาทีโดยนับจากระยะเวลาการไหลของสีจากถ้วย เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น ตารางด้านล่างจะเป็นการเทียบกับหน่วยวัดมาตรฐานของหน่วยอื่น ๆ)

เอกสาร: ตารางความหนืดของสี

flat-2126884_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลฉบับ 2 ภาษา

คำแนะนำการดูตารางสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EAC

ค่าความหนืดอยู่ที่ระหว่าง 25 และ 40 วินาที DIN Cup 4 นั้นหมายความว่าหากใช้ค่ามาตรฐานอื่นนอกจากนี้ให้อ้างอิงตัวเลขที่อยู่ในแถวที่ 10 ถึงแถวที่ 15 ตามตารางด้านซ้าย ดังนั้นค่าความหนืดตามมาตรฐานที่อยู่ในแถวเดียวกันก็ใช้ได้ ยกตัวอย่างหากคุณใช้ถ้วยวัดความหนืด ANEST IWATA NK-2 ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่างที่ 25 วินาที NK-2 ถึง 49 วินาที NK-2 เป็นต้น

อุปกรณ์ใช้งานร่วมของปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EAC

(โปรดคลิ๊กที่ปุ่ม "รายละเอียด" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

VM5000 New Pic.jpg

ตู้ควบคุมไฟฟ้า VM5000

 

ตู้ไฟสำหรับใช้งานกับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสูตรสีน้ำมันเท่านั้นโดยจะรองรับการใช้งานร่วมกับปืนรุ่น GM5000EA (แรงดันอากาศ) และ GM5000EAC (อากาศผสมแรงดันสูง) โดยมีหน้าที่หลักคือปรับค่าไฟฟ้าที่ใช้ในปืนพ่นสีได้ทั้งค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับรุ่นอัตโนมัติและปืนสำหรับสีสูตรน้ำ

Finishing Quality.png

หัวพ่นและแอร์แคป (แรงดันสูง)

 

ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับหัวพ่นและแอร์แคปที่ใช้งานกับรุ่น GM5000EAC ซึ่งส่วนประกอบทั้ง 2 อย่างจะใช้สำหรับพ่นด้วยแรงดันสูงไร้อากาศเท่านั้นโดยมีแอร์แคปรุ่นพิเศษที่ปล่อยม่านลมแรงดันต่ำควบคุมม่านสีแรงดันสูง

Hose Packet.jpg

ชุดสายสำหรับปืนพ่นด้วยแรงดันสูง

 

ชุดสายที่ประกอบไปด้วยสายสีแรงดันสูงของ WAGNER ที่ทนได้มากถึง 250 บาร์ใช้งานคู่กับสายลมคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น Hakko Eightron E-AFC-6.5 และมีสายไฟที่ใช้ส่งสัญญาณควบคุมปืนพ่นสี

wagner-paint-resistance-meter-rs-500.jpg

ตัววัดค่าต้านทานของสี

 

ถ้าไม่แน่ใจว่าสีของคุณจะใช้ได้กับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตได้หรือไม่ WAGNER มีตัวช่วยอย่างตัววัดค่าต้านทานของสีรุ่น WAGNER RS500 ที่แสดงค่าต้านทานตั้งหลัก ohm Kohm จนไปถึง Mohm เลยทีเดียว

ตัวจ่ายสีที่เหมาะสมสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EAC

(โปรดคลิ๊กที่ปุ่ม "รายละเอียด" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

PIC_APP_Foerdern_047.jpg

ปั๊มไดอะแฟรม

 • WAGNER Cobra

PIC_APP_Anlagen_019.jpg

ปั๊มลูกสูบ

 • WAGNER Ice Breaker

2K Comfort Internal.png

ระบบผสมสี 2K

 • WAGNER Twin Control

 • WAGNER 2K Smart

 • WAGNER 2K Comfort

กลับไปที่

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page