top of page

GA5000 EA (AIR SPRAY)

ปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตระบบอัตโนมัติ

ในรูปแบบแรงดันอากาศ

ENGLISH  

GA5000 (New Pic).jpg

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติสำหรับสีน้ำมัน GA5000EA

สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ใช้สีในจำนวนมหาศาล ด้วยคุณสมบัติของปืนพ่นสีตัวนี้ช่วยประหยัดปริมาณการใช้สีได้ในจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ

การประสานพลังร่วมกันระหว่างไฟฟ้าสถิตและการพ่นสีแบบแรงดันอากาศ

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติรุ่น GA5000EA ได้ถอดแบบระบบพ่นมาจากรุ่น GM5000EA ที่เป็นแบบควบคุมด้วยตัวเองทุกอย่างทั้งหัวพ่น แอร์แคป หัวเข็มที่ใช้ชุดเดียวกันกับระบบอัตโนมัติหรือแม้แต่สายสีก็ใช้แบบเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือโครงสร้างของ GA5000EA ที่จะนำส่วนลำเลียงลมส่วนควบคุมการเปิดปิดการทำงานพ่นสีที่มาแทนด้ามและไกปืนแทนเพื่อให้ใช้แรงดันลมในการเปิดปิดแทนดังนั้นสายลมสำหรับปืนรุ่นนี้จะใช้คนละแบบกับรุ่นควบคุมด้วยตัวเองอย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามการใช้ระบบแรงดันอากาศจะใช้พื้นฐานเดียวกันตามคำอธิบายด้านล่าง

หากจะบอกว่าระบบพ่นสีที่ที่สุดและครอบคลุมทุกชิ้นงานมากที่สุดคือการพ่นแบบแรงดันอากาศ (Air Spray) ไม่ได้เกินความจริงแต่อย่างใด ลักษณะการพ่นที่ใช้ลมเป็นแรงผลักให้สีออกมาและตัวลมนี่แหละที่ทำให้สีฟุ้งกระจายออกมาได้กว้างที่สุด ทำให้ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนอย่างชิ้นส่วนขนาดเล็กในยานพาหนะ อากาศยาน บานประตูและอื่น ๆ ที่มีซอกมุมซับซ้อนทำให้การพ่นสีแบบแรงดันอากาศเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในการพิจาราณาและเพื่อกำจัดปัญหาในระหว่างการพ่นด้วยแรงดันอากาศไม่ว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองสีจากการฟุ้งกระจายแบบไร้จุดหมายหรือโอกาสเกิดการพ่นทับซ้อนสูงมาก การนำเทคโนโลยีไฟฟ้าสถตเข้ามาใช้ร่วมกันเป็นการแก้ปัญหาให้ถูกจุด

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าไฟฟ้าสถิตคือการเหนี่ยวนำสีเข้าไปเคลือบชิ้นงานอัตโนมัติ การใช้ปืนพ่นสีแบบแรงดันอากาศร่วมกับคุณสมบัติเหนี่ยวนำสีทำให้ประสิทธิภาพการพ่นสีสูงขึ้นและช่วยประหยัดสีในจำนวนมหาศาล

ส่วนประกอบปืนพ่นสีอัตโนมัติ GA5000EAIC (แบบปรับม่านสีที่ปืน)

ปืนอัตโนมัติทุกรุ่นจะมีแบ่งเป็นรุ่นย่อยสำหรับการปรับม่านสีอีกโดยรุ่นแรกจะเป็น GA5000EAIC ที่ปรับที่ตัวปืนโดยคำว่า IC มาจากคำว่า Internal Control หรือการปรับที่ภายในโดยจะมีโครงสร้างดังนี้

GA5000EAIC Structure.png

รายการส่วนประกอบของ GA5000EAIC

 

1. ปลอกหุ้มส่วนหน้าปืน

2. ปลอกหุ้มหัวพ่น

3. แอร์แคป (หัวพ่น)

4. หัวพ่นแบน

5. อะแดฟเตอร์ปืนพ่นสี (ตัวติดตั้งอุปกรณ์หลัก)

6. ตัวปรับลมควบคุมม่านสี (Shaping Air)

7. กระบอกลูกสูบ (Piston Housing)

8. ก้านวาล์วของเกลียวปรับค่า

9. ปลอกหุ้มส่วนท้ายปืน

10. กระบอกดิฟฟิวเซอร์ลม

11. ตัวยึดปืน

12. สายสี

13. หัวพ่นกลม AR5000

14. แอร์แคป AR5000

15. ตัวสวมหัวพ่น EARV

16. หัวพ่น EARV

17. ปลอกหัวพ่น EARV

ส่วนประกอบของ GA5000EAIC

GA5000EA Rear Connection Internal Versio

ตำแหน่งของการติดตั้งท้ายปืน GA5000EAIC

 

1. ตัวอุดรูสายลม (Dummy Plug)

2. เกลียวข้อต่อสายสีที่รองรับขนาด G1/4

3. ข้อต่อรองรับสายลมส่วนควบคุมขนาดวงนอก 6 มม.

4. ขั้วต่อสายไฟปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

5. ข้อต่อรองรับสายลมส่วนพ่นสีขนาดวงนอก 10 มม. 

ตัวอย่างการติดตั้งสายที่ท้ายปืน GA5000EAIC

GA5000EA Internal Control Version.png

การปรับม่านสีแบบ EAIC

ตำแหน่ง A คือเกลียวปรับม่านสีที่ผู้ใช้ต้องมาปรับที่ปืนด้วยตัวเองในขณะที่ตำแหน่ง B คือกระบอกรองรับก้านปรับซึ่งเกลียวปรับตัวนี้ให้ค่าความแม่นยำและคงที่เสมอ

การปรับม่านสีที่ตัวปืน

ส่วนประกอบปืนพ่นสีอัตโนมัติ GA5000EAEC (แบบปรับม่านสีที่ตู้ควบคุม)

รุ่นย่อยอีกรุ่นหนึ่งคือ GA5000EAEC โดยคราวนี้ม่านสีต้องมาปรับที่ตู้ควบคุม EPG5000 แทนโดยคำว่า EC มาจากคำว่า External Control หรือการปรับที่ภายนอกปืนพ่นสีซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้มากขึ้นเหมาะกับห้องพ่นที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงปืนพ่นสีและที่สำคัญนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ตู้ควบคุม VM5000 ไม่สามารถใช้กับปืนพ่นสีระบบอัตโนมัติได้เพราะต้องมีตัวปรับม่านสีโดยจะมีโครงสร้างดังนี้

GA5000EAEC Structure.png

รายการส่วนประกอบของ GA5000EAEC

 

1. ปลอกหุ้มส่วนหน้าปืน

2. ปลอกหุ้มหัวพ่น

3. แอร์แคป (หัวพ่น)

4. หัวพ่นแบน

5. อะแดฟเตอร์ปืนพ่นสี (ตัวติดตั้งอุปกรณ์หลัก)

6. กระบอกลูกสูบ (Piston Housing)

7. ก้านวาล์วของเกลียวปรับค่า

8. ปลอกหุ้มส่วนท้ายปืน

9. กระบอกดิฟฟิวเซอร์ลม

10. ตัวยึดปืน

11. สายสี

12. หัวพ่นกลม AR5000

13. แอร์แคป AR5000

14. ตัวสวมหัวพ่น EARV

15. หัวพ่น EARV

16. ปลอกหัวพ่น EARV

GA5000EA Rear Connection External Versio

ตำแหน่งของการติดตั้งท้ายปืน GA5000EAEC

 

1. ข้อต่อรองรับสายลมส่วนปรับม่านสีขนาด 8 มม.

2. เกลียวข้อต่อสายสีที่รองรับขนาด G1/4 

3. ข้อต่อรองรับสายลมส่วนควบคุมขนาดวงนอก 6 มม.

4. ขั้วต่อสายไฟปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

5. ข้อต่อรองรับส่วนพ่นสีขนาดวงนอก 10 มม. 

หมายเหตุ:

ข้อแตกต่างระหว่าง EAIC และ EAEC ที่ชัดเจนที่สุดคือตำแหน่งที่ 1 ซึ่งในส่วนของ EAEC ต้องเพิ่มสายลมขนาดวงนอก 8 มม. ที่จะต้องต่อเชื่อมระหว่างปืนพ่นสีกับตู้ควบคุม EPG5000

ตัวอย่างการติดตั้งสายที่ท้ายปืน GA5000EAEC

EAEC Control Clear.png

การปรับม่านสีแบบ EAEC

ตำแหน่ง A คือบริเวณที่ใส่อุปกรณ์ลำเลียงลมส่วนปรับม่านสีที่ถูกลำตัวปืนคลุมไว้เรียบร้อยแล้วและเมื่อถึงเวลาปรับม่านสีให้มาที่ตำแหน่ง B ซึ่งเป็นเกลียวปรับม่านสีที่ตู้ควบคุม EPG 5000

ข้อมูลทางเทคนิคของปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิติ GA5000 EA

GA5000EA Spec THA.png

ขนาดมิติของปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GA5000EA (หน่วยวัด "มม.")

GA5000EA Flat Jet Dimension.png

มิติของปืนพ่นสี GA5000EA ในกรณีติดหัวพ่นแบน

GA5000EA Round Jet Dimension.png

มิติของปืนพ่นสี GA5000EA ในกรณีติดหัวพ่นกลม

GA5000 Connecting Dimension.png

มิติของข้อต่อในตัวปืนพ่นสี GA5000EA

อัตราการพ่นสีของ GA5000EA (อ้างอิงจากหัวพ่นกลม)

ข้อมูลค่าต้านทานของสีและลักษณะงานที่เหมาะสม

หัวพ่นกลม EARV 5000

Round Nozzle Flow Rate Graph 2.png

หัวพ่นกลม AR 5000 ขนาดรู 12 มม. (D12)

Round Nozzle Flow Rate Graph 2.png

หัวพ่นกลม AR 5000 ขนาดรู 8 มม. (D8)

หมายเหตุ

อัตรา กรัม/นาที = มล./นาที

Flow Rate in THA.png

อัตราการพ่นสีของ GA5000EA (อ้างอิงจากหัวพ่นแบน)

Flat Jet Flow Rate THA.png

เงื่อนไขการใช้หัวพ่นแบน

ระดับความหนืดที่ 22 วินาที DIN CUP 4 (หรือ 21 วินาที NK-2 ของถ้วย ANEST IWATA)

สายสียาว 7.5 ม. และวงในของสายสีที่ 6 มม.

หมายเหตุ

อัตรา กรัม/นาที = มล./นาที

ข้อมูลค่าต้านทานของสีและลักษณะงานที่เหมาะสม

ค่าต้านทานของสีที่เหมาะสม

ค่าต้านทานของสีที่ใช้งานได้ดีที่สุดต้องมีอัตราที่ 150 กิโลโอห์มขึ้นไป ซึ่งมีผลทำให้ประจุไฟฟ้าสามารถถูกอัดและเข้าไปเหนี่ยวนำสีเข้าชิ้นงานได้โดยอัตโนมัติ ยกเว้นสีเมทัลลิคที่มีเกล็ดโลหะทำให้ค่าต้านทานต่ำต้องใช้ตัวช่วยอย่างหัวขดลำเลียงสี

ลักษณะงานที่ใช้กับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EA

 • ชิ้นส่วนยานยนต์ ยานพาหนะขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ไม้โกงกางหรือไม้ที่มีค่าความชื้นภายใน) ที่มีความซับซ้อนสูง

 • งานอลูมิเนียม งานโลหะที่มีขนาดชิ้นงานถึงขนาดกลาง

 • งานพ่นพลาสติกหรือแก้ว (ที่ต้องเคลือบน้ำยาฉนวนล่อไฟฟ้ามาแล้วเท่านั้น)

 • ชิ้นส่วนเฉพาะทางเช่นล้อแม็กซ์

 • ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ห้องพ่นสีที่นำมาใช้งานต้องมีการวางระบบกราวน์และมีข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

Alloys

ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูงอย่างล้อแม็กซ์

Spray Booth for Automatic GA5000EA.png

ส่วนประกอบของห้องพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติ

A: ห้องพ่นสี

B: ตัวควบคุมการทำงาน

C: แขนกลขึ้นลงแนวดิ่ง

D: ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติ

E: ชิ้นงาน

F: สายพานลำเลียง

ตัวอย่างห้องพ่นสีสำหรับระบบอัตโนมัติ

ความหนืดของสีที่ GM5000EA รองรับได้

สำหรับความหนืดของสีนั้นจะอ้างอิงตัวน้ำยาแลคเกอร์เป็นหลักและค่าที่แนะนำจะอ้างอิงการวัดด้วยถ้วยวัดความหนืดแบบ DIN Cup 4 ซึ่งเป็นถ้วยวัดความหนืดที่มีขนาดความกว้างของรูสีไหลอยู่ที่ 4 มม.

ความหนืดที่เหมาะสมจะอยู่ที่ระหว่าง 15 และ 30 วินาที DIN ซึ่งอ้างอิงจากตารางที่ลิ้งค์ด้านล่างโดยใช้คอลัมภ์ DIN CUP 4MM เป็นหลัก (หมายเหตุ: DIN4 คือมาตรวัดความหนืดของสีที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมันซึ่งจะใช้หน่วยวัดเป็นวินาทีโดยนับจากระยะเวลาการไหลของสีจากถ้วย เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น ตารางด้านล่างจะเป็นการเทียบกับหน่วยวัดมาตรฐานของหน่วยอื่น ๆ)

เอกสาร: ตารางความหนืดของสี

flat-2126884_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลฉบับ 2 ภาษา

คำแนะนำการดูตารางสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GA5000EA

ค่าความหนืดอยู่ที่ระหว่าง 15 และ 30 วินาที DIN Cup 4 นั้นหมายความว่าหากใช้ค่ามาตรฐานอื่นนอกจากนี้ให้อ้างอิงตัวเลขที่อยู่ในแถวที่ 5 ถึงแถวที่ 12 ตามตารางด้านซ้าย ดังนั้นค่าความหนืดตามมาตรฐานที่อยู่ในแถวเดียวกันก็ใช้ได้ ยกตัวอย่างหากคุณใช้ถ้วยวัดความหนืด ANEST IWATA NK-2 ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่างที่ 11 วินาที NK-2 ถึง 31 วินาที NK-2 เป็นต้น

อุปกรณ์ใช้งานร่วมของปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GA5000EA

(โปรดคลิ๊กที่ปุ่ม "รายละเอียด" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

csm_0108_0f5256d620.jpg

ตู้ควบคุมไฟฟ้า EPG5000

 

ตู้ไฟสำหรับใช้งานกับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสูตรสีน้ำมันเท่านั้นโดยจะรองรับการใช้งานร่วมกับปืนรุ่น GA5000EA (แรงดันอากาศ) และ GA5000EAC (อากาศผสมแรงดันสูง) โดยมีหน้าที่หลักคือปรับค่าไฟฟ้าที่ใช้ในปืนพ่นสีได้ทั้งค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับรุ่นบังคังเองและปืนสำหรับสีสูตรน้ำ

Finishing Quality.png

หัวพ่นและแอร์แคป (แรงดันอากาศ)

 

ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับหัวพ่นและแอร์แคปที่ใช้งานกับรุ่น GA5000EA เท่านั้นโดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนหัวพ่นแบนและหัวพ่นกลม

Coil Tube Assy.jpg

ชุดสายและสายขดพิเศษ

 

เนื่องจากปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติจะไม่มีชุดสายลำเลียงมาให้ในตัวดังนั้นสายลำเลียงต้องแยกซื้อต่างหาก สำหรับ ROM ขอเสนอสายลำเลียงที่ใช้กับปืนพ่นสีน้ำมันได้ดังนี้

สายสี: ขนาดวงใน 6 มม. หรือ 6.5 มม.

สายลมส่วนพ่นสี: ขนาด 4x6

สายลมส่วน เปิด/ปิด การทำงาน: ขนาด 6x8

สายลมส่วนปรับม่านสี (กรณี EAEC): ขนาด 8x10

สามารถดูรายละเอียดโดยย่อใต้ลิ้งค์นี้

wagner-paint-resistance-meter-rs-500.jpg

ตัววัดค่าต้านทานของสี

 

ถ้าไม่แน่ใจว่าสีของคุณจะใช้ได้กับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตได้หรือไม่ WAGNER มีตัวช่วยอย่างตัววัดค่าต้านทานของสีรุ่น WAGNER RS500 ที่แสดงค่าต้านทานตั้งหลัก ohm Kohm จนไปถึง Mohm เลยทีเดียว

ตัวจ่ายสีที่เหมาะสมสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GA5000EA

(โปรดคลิ๊กที่ปุ่ม "รายละเอียด" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

IMG_7480.jpg

ปั๊มไดอะแฟรม

 • WAGNER ZIP52 Finishing

 • WAGNER DD10

S__93929503.jpg

ถังแรงดัน

 • ANEST IWATA PT

 • ANEST IWATA COT

2K Comfort Internal.png

ระบบผสมสี 2K

 • WAGNER Twin Control

 • WAGNER 2K Smart

 • WAGNER 2K Comfort

กลับไปที่

หน้าปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page