top of page

อุปกรณ์ใช้งานร่วม

ส่วนงานลำเลียงสี ลมและไฟฟ้าเข้าปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GA5000EACW

ENGLISH  

เนื่องจากตัวปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติจะไม่มีสายสี สายลมและสายไฟมาให้ดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องซื้อแยกโดยสายลำเลียงต่าง ๆ ที่จะต้องใช้มีดังต่อไปนี้

1. สายสีแรงดันสูงสำหรับงานพ่นสีไร้อากาศ WAGNER HP Hose

คุณสมบัติของสายแรงดันสูงไร้อากาศ:

สายลำเลียงสีที่สามารถใช้ได้ทั้งแลคเกอร์ ตัวเร่งปฏิกิริยาแข็งตัว ตัวทำละลาย สารลอกผิวและสารที่มีฤิทธิ์กัดกร่อนสูง ทำจากวัสดุเทฟลอน (PTFE) หรือ โพรพิลีนเอทิลีน (FEP) ที่ทนสารเคมีเป็นพิเศษ

สเปคพื้นฐานของสายแรงดันสูงไร้อากาศ:

สายแรงดันสูงที่นำมาใช้กับปืนพ่นสี GA5000EACW ต้องมีขนาดวงใน 4 มม. ทนแรงดันได้ถึง 250 บาร์ และมาพร้อมกับข้อต่อที่มีขนาด 1/4"NPS สำหรับความยาวจะแบ่งเป็นสีขนาดและนำมาเป็นชื่อชุดสายดังนี้

  • ความยาว 7.5 ม. สำหรับชุดสาย 7.5

  • ความยาว 10.0 ม. สำหรับชุดสาย 10.0

  • ความยาว 15.0 ม. สำหรับชุดสาย 15.0

  • ความยาว 20.0 ม. สำหรับชุดสาย 20.0

9984_506_Hochdruckschlauch_Freisteller.j

2. สายลมของชุดสายลำเลียงปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติ

ตัวสายลมสำหรับปืนพ่นสีอัตโนมัติได้กำหนดขนาดสายลมทั้งหมด 3 ขนาดโดยแบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ ดังนี้

  • สายลมสีแดงขนาดวงนอก 6 มม. สำหรับลมส่วนควบคุมปืนพ่นสี

  • สายลมสีน้ำเงินขนาดวงนอก 10 มม. สำหรับลมส่วนพ่นสี

  • สายลมสีเขียวขนาดวงนอก 8 มม. สำหรับลมส่วนปรับม่านสี (กรณีปรับม่านสีจากภายนอกหรือระบบ EC)

สำหรับสายลมที่ต้องใช้แยกกัน 3 เนื่องจากเพื่อให้สะดวกในการติดตั้งและจำแนกสายได้ชัดเจน หากตัวปืนมีปัญหาในเรื่องการจ่ายลมจะได้รู้ว่าเป็นที่ลมส่วนไหนได้ทันทีและแก้ได้ถูกจุด สำหรับสายลมที่นำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติการบิดงอที่ยืดหยุ่นได้สูงไม่มีอาการรั้งของสายเพราะเป็นการใช้งานในระบบอัตโนมัติและวัสดุสายที่ใช้ต้องมีมาตรฐาน

หมายเหตุ:

สำหรับสีของสายลมเป็นการกำหนดขึ้นมาเพื่อช่วยระบุตำแหน่งเท่านั้น สามารถเลือกสีอื่น ๆ และนำไปจำแนกได้เองตามความต้องการของผู้ใช้งานได้หรือสามารถใช้สายลมที่มีลักษณะโปร่งใสหรือจะเป็นโทนสีใสได้เช่นกัน

3. สายไฟสำหรับปืนไฟฟ้าสถิต

รายละเอียดสายไฟ:

  • รหัส 2316194 สายไฟควบคุมความยาว 15 ม.

  • สายไฟหลักโดยความยาวและรุ่นขึ้นอยู่กับท้องที่ใช้งาน

Main Cable.png

สายไฟหลัก

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต WAGNER ที่ใช้กับสายลำเลียงแบบนี้ได้

PIC_EQU_GA5000_EAC_EC_left.jpg

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GA5000EACW

ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

bottom of page