top of page
PIC_APP_Applizieren_178.jpg

ENGLISH  

ELECTROSTATIC GUN GA5000W

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีและเคมีเหลวสูตรน้ำเท่านั้น

Electrostatic Spray Gun for Water-Based Liquid Only

ผลกระทบจากมลภาวะของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)

ในปัจจุบันนี้ แนวคิดการลดมลภาวะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมมากขึ้น การลดจำนวนการใช้สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ให้น้อยลงและใช้เคมีที่เป็นสูตรน้ำเพื่อนำมาใช้ทดแทนการมากขึ้นเพราะในยุคนี้ภาคการผลิตและการดำเนินงานหลายที่เริ่มมีข้อกำหนดที่ต้องใช้สีสูตรน้ำทำให้ผู้ผลิตเครื่องพ่นสีอย่าง WAGNER ต้องปรับตัวและพัฒนาอุปกรณ์รุ่นใหม่เพื่อรองรับกับสีประเภทนี้ได้

และแม้กระทั้งปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตของ WAGNER มีการสร้างรุ่นพิเศษสำหรับสีสูตรน้ำโดยเฉพาะและได้สร้างชื่อรุ่นให้แยกออกจากรุ่นสีน้ำมันให้เป็นเอกเทศเลยเป็นที่มาของรุ่น GA5000W นั้นเอง

เพื่อให้เห็นภาพรวมของเหตุผลที่ต้องสร้างรุ่นสีสูตรน้ำมาขอให้ดูเนื้อหาเกี่ยวกับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ก่อนเพราะนี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้โลกต้องหันมามองสีสูตรน้ำ

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC: Volatile Organic Compounds)

 

หากเราพูดถึงสีน้ำมันเพื่อให้เข้าใจง่ายสีน้ำมันจะเป็นสีที่มีส่วนประกอบอย่างตัวทำละลายเข้ามาผสมซึ่งสารจำพวกนี้จะมีส่วนที่เป็น VOC เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งพบได้ในอุตสาหกรรมหลายแห่งโดยเฉพาะส่วนประกอบของ VOC จะมีคาร์บอนอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในอุณภูมิห้อง อันตรายของสารพวกนี้มีจุดเดือดต่ำและเมื่อระเหยไปแล้วจะตกค้างตามระบบนิเวศน์ต่าง ๆ หากใช้สารตัวนี้ปราศจากการควบคุมที่เหมาะสมจะทำให้สร้างมลภาวะจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นเหตุทำให้ปืนพ่นสีรุ่นใหม่ ๆ ได้พัฒนาการให้การฟุ้งกระจายลดลงและลดการเกิดพ่นทับซ้อนหรือแม้แต่ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตที่ต้องทำให้สีสูตรน้ำสามารถถูกอัดประจุและเหนี่ยวนำสีได้

สีสูตรน้ำที่นำมาใช้ในปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

เนื่องจากสีสูตรน้ำจะมีมวลค่อนข้างสูงซึ่งค่าต้านทานต่ำและมีความเป็นสื่อไฟฟ้าสูงมากดังนั้นปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตรุ่นสีน้ำมันไม่สามารถใช้ร่วมกับสีสูตรน้ำได้เพราะโครงสร้างภายในปืนที่แตกต่างกัน

โดยทั่วไปสีสูตรน้ำที่ใช้งานกันจะไม่ใช่น้ำ 100% แต่จะมีส่วนผสมที่เป็นตัวทำละลายเข้ามาปะปนด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นการลดส่วนประกอบที่เป็นสาร VOC ไปมากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามสีลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีสูตรน้ำอย่างเดียวเท่านั้น

นอกจากนี้ระบบการวางอุปกรณ์จะไม่เหมือนกับสีน้ำมันเพราะส่วนที่ลำเลียงสีเข้าปืนทั้งปั๊ม ถังบรรจุสีหรือส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจ่ายสีจะต้องถูกจำกัดบริเวณในตู้พลาสติกที่เป็นฉนวนกันสื่อไฟฟ้าซึ่งจะมีรายละเอียดในเนื้อหาถัดไป

PIC_EQU_AquaCoat-EMO_007.jpg

ปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิตกับตู้พลาสติกกักบริเวณโดยสามารถใช้ร่วมกับปืนอัตโนมัติได้

ตู้กักกันบริเวณส่วนลำเลียงสี (สำหรับใช้งานปืนพ่นไฟฟ้าสถิตกับสีสูตรน้ำ)

PIC_EQU_AquaCoat-EMO_004.jpg

ตู้พลาสติกฉนวนกันไฟฟ้า

พลาสติกเป็นฉนวนกันไฟฟ้าโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่เนื่องจากเป็นตู้ที่ WAGNER สร้างขึ้นมาเองทำให้มีการออกแบบไว้สำหรับปั๊มจ่ายสีหรือถังแรงดันได้พอดีและมีช่องทางเชื่อมต่อระหว่างสายลำเลียงสีไปยังปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตได้และที่สำคัญตู้แบบนี้ใช้ได้ทั้งตัวจ่ายสีแบบแรงดันต่ำ (สำหรับปืนพ่นสีแรงดันอากาศ) และแรงดันสูง (สำหรับปืนพ่นสีอากาศผสมแรงดันสูง) สำหรับรายละเอียดของการทำงานของตู้ขอให้ไปดูในหัวข้อที่ 3 ตู้พลาสติกกักบริเวณตัวจ่ายสี

การกักบริเวณเพื่อความปลอดภ้ยในการใช้งาน

สีสูตรน้ำมีคุณสมบัติสื่อนำไฟฟ้าสูงมากดังนั้นอุปกรณ์ที่ลำเลียงสีไปยังตัวปืนพ่นสีจะกลายสภาพเขตสื่อไฟฟ้าแรงสูง ในอดีตบริเวณที่ตั้งตัวลำเลียงสี ถังบรรจุสีจะต้องถูกจำกัดบริเวณและต้องสร้างประตูกรงนิรภัยเพื่อกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาแต่สำหรับ WAGNER นั้นได้มองถึงการใช้พื้นที่ทำงานให้น้อยที่สุดจึงได้ออกแบบตู้พลาสติก Aqua Coat ที่เป็นฉนวนกันสื่อไฟฟ้าและต้องบรรจุปั๊มจ่ายสี ถังบรรจุสีภายในได้ เพื่อให้เห็นภาพ ด้านล่างจะเป็นภาพตัวอย่างอาณาเขตของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสีสูตรน้ำ

สายลำเลียงสีที่เชื่อมจากปั๊มจ่ายสีด้านในไปยังปืนพ่นสีด้านนอก

Zip52 Finishing Set.jpg

อาณาเขตกักกันอุปกรณ์จ่ายสี

(ภายในตู้ Aqua Coat)

GA5000 (New Pic).jpg
csm_PIC_EQU_VM_5020_-_rechts_2c6de2424b.

อาณาเขตด้านนอกตู้พลาสติก

(บรรจุด้านนออกตู้ Aqua Coat)

ข้อมูลทางเทคนิคปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตและตู้ควบคุมการทำงาน

ข้อมูลทางเทคนิคจะนำเสนอแบบแยกออกมาเป็น 4 รายการหลักโดยจะแบ่งเป็นปืนพ่นสีน้ำไฟฟ้าสถิตแบบแรงดันอากาศ ปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิตแบบอากาศผสมแรงดันสูง (AirCoat) ตู้พลาสติก AquaCoat ที่ใช้เก็บตัวจ่ายสีและตู้ควบคุมปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต VM5020WA ที่ใช้สำหรับบปืนพ่นสีสูตรน้ำโดยเฉพาะ

(โปรดคลิ๊ก "รายละเอียด" เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกในแต่ละหัวข้อ)

1. ปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิตแบบแรงดันอากาศ GA5000EAW (Air Spray)

GA5000EAW Body.jpg

ปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตแบบแรงดันอากาศ (Air Spray)

ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของ WAGNER ในปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตสามารถออกแบบและสร้างปืนพ่นสีที่ใช้งานพ่นแบบแรงดันอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงและให้การเคลือบผิวชิ้นงานในแต่ละชิ้นออกมามีความสม่ำเสมอและการพ่นสีได้หลากหลายประเภทได้

ประเภทงานที่เหมาะสม

  • งานผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือมีความซับซ้อนสูงที่ใช้สีเป็นจำนวนมาก

  • อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับอากาศยาน

  • อุตสาหกรรมที่มีการกำหนดให้ใช้สีสูตรน้ำ

3. ตู้กักบริเวณอุปกรณ์จ่ายสีสำหรับใช้งานในสีสูตรน้ำ AQUA COAT

PIC_EQU_AquaCoat_5010_window.jpg

ตู้พลาสติกฉนวนกันไฟฟ้าสำหรับพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิต

นอกจากจะช่วยทำให้ใช้งานกับสีสูตรน้ำได้อย่างปลอดภัยแล้ว ตู้พลาสติกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษใช้เนื้อที่ได้คุ้มค่าที่สุด ประหยัดเนื้อที่ในห้องพ่นสีไปได้เพื่อสะดวกในการจัดวางอุปกรณ์และออกแบบห้องพ่นสี

ประเภทงานที่เหมาะสม

  • เมื่อไหร่ที่ใช้ปืนไฟฟ้าสถิตกับสีสูตรน้ำ ต้องใช้ตู้แบบนี้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหน

  • แม้ว่าจะกักบริเวณตัวจ่ายสีได้ ตัวจ่ายสีที่นำมาใช้งานต้องมีวัสดุที่ใช้กับสีสูตรน้ำได้เช่นตัวจ่ายสีต้องเป็นวัสดุสแตนเลสหรือถังแรงดันต้องเป็นสแตนเลส ก่อนนำมาใช้ต้องเช็คตัวจ่ายสีก่อนนำมากักบริเวณ

2. ปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิตแบบอากาศผสมแรงดันสูง GA5000EAWC (Air Coat)

PIC_EQU_GA5000_EAC_EC_left.jpg

ปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตแบบอากาศผสมแรงดันสูง (Air Coat)

การประสานเข้าด้วยกันของ 3 เทคโนโลยีคือการพ่นสีแรงดันอากาศ การพ่นสีแรงดันไร้อากาศและไฟฟ้าสถิตทำให้ปืนพ่นสีตัวนี้กลายเป็นปืนพ่นสีอากาศผสมด้วยแรงดันสูงและมีคุณสมบัติการอัดประจุไฟฟ้าเข้าสีให้เกิดการเหนี่ยวนำชิ้นงานได้ทำให้ประสิทธิภาพการเคลือบผิวดีเยี่ยม ให้ผลผลิตในจำนวนมากและสร้างม่านสีในเคลือบรอบให้ทรงประสิทธิภาพ

ประเภทงานที่เหมาะสม

  • งานผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่หรืองานผลิตเครื่องจักรตามคำสั่ง

  • ชิ้นงานขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูงเลยเป็นเหตุให้ต้องใช้ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

  • อุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดต้องใช้สีสูตรน้ำ

4. ตู้ควบคุมการทำงานปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิต VM5020WA

csm_PIC_EQU_VM_5020_-_rechts_2c6de2424b.

ตู้ควบคุมปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิต VM5020WA

ตู้ควบคุมที่จะแสดงค่าไฟฟ้าออกมาตามเวลาใช้งานจริงเพื่อให้ได้การพ่นสีที่มีประสิทธิภาพทุกเงื่อนไขการใช้งานดังนั้นสามารถตั้งค่าไฟฟ้าแรงสูงและกระแสไฟฟ้าเพื่อให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงานในแต่ละรูปแบบได้ สำหรับ VM5020WA เป็นตู้ทำมาสำหรับงานพ่นสีสูตรน้ำและใช้กับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติ ไม่สามารถนำไปใช้กับงานพ่นสีน้ำมันเป็นอันขาด

ประเภทงานที่เหมาะสม

  • ใช้กับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตรุ่น GM5020EAW และ GM5020EACW เท่านั้น

  • มีสูตรบันทึกไว้ในเครื่องได้แค่ 3 สูตรที่ตู้ควบคุมการทำงานเท่านั้น

กลับไปที่หน้า

ปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิต

bottom of page