PIC_APP_Applizieren_178.jpg

ENGLISH  

ELECTROSTATIC GUN GA5000W

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีและเคมีเหลวสูตรน้ำเท่านั้น

Electrostatic Spray Gun for Water-Based Liquid Only

ผลกระทบจากมลภาวะของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)

ในปัจจุบันนี้ แนวคิดการลดมลภาวะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมมากขึ้น การลดจำนวนการใช้สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ให้น้อยลงและใช้เคมีที่เป็นสูตรน้ำเพื่อนำมาใช้ทดแทนการมากขึ้นเพราะในยุคนี้ภาคการผลิตและการดำเนินงานหลายที่เริ่มมีข้อกำหนดที่ต้องใช้สีสูตรน้ำทำให้ผู้ผลิตเครื่องพ่นสีอย่าง WAGNER ต้องปรับตัวและพัฒนาอุปกรณ์รุ่นใหม่เพื่อรองรับกับสีประเภทนี้ได้

และแม้กระทั้งปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตของ WAGNER มีการสร้างรุ่นพิเศษสำหรับสีสูตรน้ำโดยเฉพาะและได้สร้างชื่อรุ่นให้แยกออกจากรุ่นสีน้ำมันให้เป็นเอกเทศเลยเป็นที่มาของรุ่น GA5000W นั้นเอง

เพื่อให้เห็นภาพรวมของเหตุผลที่ต้องสร้างรุ่นสีสูตรน้ำมาขอให้ดูเนื้อหาเกี่ยวกับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ก่อนเพราะนี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้โลกต้องหันมามองสีสูตรน้ำ

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC: Volatile Organic Compounds)

 

หากเราพูดถึงสีน้ำมันเพื่อให้เข้าใจง่ายสีน้ำมันจะเป็นสีที่มีส่วนประกอบอย่างตัวทำละลายเข้ามาผสมซึ่งสารจำพวกนี้จะมีส่วนที่เป็น VOC เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งพบได้ในอุตสาหกรรมหลายแห่งโดยเฉพาะส่วนประกอบของ VOC จะมีคาร์บอนอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในอุณภูมิห้อง อันตรายของสารพวกนี้มีจุดเดือดต่ำและเมื่อระเหยไปแล้วจะตกค้างตามระบบนิเวศน์ต่าง ๆ หากใช้สารตัวนี้ปราศจากการควบคุมที่เหมาะสมจะทำให้สร้างมลภาวะจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นเหตุทำให้ปืนพ่นสีรุ่นใหม่ ๆ ได้พัฒนาการให้การฟุ้งกระจายลดลงและลดการเกิดพ่นทับซ้อนหรือแม้แต่ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตที่ต้องทำให้สีสูตรน้ำสามารถถูกอัดประจุและเหนี่ยวนำสีได้

สีสูตรน้ำที่นำมาใช้ในปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

เนื่องจากสีสูตรน้ำจะมีมวลค่อนข้างสูงซึ่งค่าต้านทานต่ำและมีความเป็นสื่อไฟฟ้าสูงมากดังนั้นปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตรุ่นสีน้ำมันไม่สามารถใช้ร่วมกับสีสูตรน้ำได้เพราะโครงสร้างภายในปืนที่แตกต่างกัน

โดยทั่วไปสีสูตรน้ำที่ใช้งานกันจะไม่ใช่น้ำ 100% แต่จะมีส่วนผสมที่เป็นตัวทำละลายเข้ามาปะปนด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นการลดส่วนประกอบที่เป็นสาร VOC ไปมากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามสีลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีสูตรน้ำอย่างเดียวเท่านั้น

นอกจากนี้ระบบการวางอุปกรณ์จะไม่เหมือนกับสีน้ำมันเพราะส่วนที่ลำเลียงสีเข้าปืนทั้งปั๊ม ถังบรรจุสีหรือส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจ่ายสีจะต้องถูกจำกัดบริเวณในตู้พลาสติกที่เป็นฉนวนกันสื่อไฟฟ้าซึ่งจะมีรายละเอียดในเนื้อหาถัดไป

ปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิตกับตู้พลาสติกกักบริเวณโดยสามารถใช้ร่วมกับปืนอัตโนมัติได้

ตู้กักกันบริเวณส่วนลำเลียงสี (สำหรับใช้งานปืนพ่นไฟฟ้าสถิตกับสีสูตรน้ำ)

ตู้พลาสติกฉนวนกันไฟฟ้า

พลาสติกเป็นฉนวนกันไฟฟ้าโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่เนื่องจากเป็นตู้ที่ WAGNER สร้างขึ้นมาเองทำให้มีการออกแบบไว้สำหรับปั๊มจ่ายสีหรือถังแรงดันได้พอดีและมีช่องทางเชื่อมต่อระหว่างสายลำเลียงสีไปยังปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตได้และที่สำคัญตู้แบบนี้ใช้ได้ทั้งตัวจ่ายสีแบบแรงดันต่ำ (สำหรับปืนพ่นสีแรงดันอากาศ) และแรงดันสูง (สำหรับปืนพ่นสีอากาศผสมแรงดันสูง) สำหรับรายละเอียดของการทำงานของตู้ขอให้ไปดูในหัวข้อที่ 3 ตู้พลาสติกกักบริเวณตัวจ่ายสี

การกักบริเวณเพื่อความปลอดภ้ยในการใช้งาน

สีสูตรน้ำมีคุณสมบัติสื่อนำไฟฟ้าสูงมากดังนั้นอุปกรณ์ที่ลำเลียงสีไปยังตัวปืนพ่นสีจะกลายสภาพเขตสื่อไฟฟ้าแรงสูง ในอดีตบริเวณที่ตั้งตัวลำเลียงสี ถังบรรจุสีจะต้องถูกจำกัดบริเวณและต้องสร้างประตูกรงนิรภัยเพื่อกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาแต่สำหรับ WAGNER นั้นได้มองถึงการใช้พื้นที่ทำงานให้น้อยที่สุดจึงได้ออกแบบตู้พลาสติก Aqua Coat ที่เป็นฉนวนกันสื่อไฟฟ้าและต้องบรรจุปั๊มจ่ายสี ถังบรรจุสีภายในได้ เพื่อให้เห็นภาพ ด้านล่างจะเป็นภาพตัวอย่างอาณาเขตของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสีสูตรน้ำ

สายลำเลียงสีที่เชื่อมจากปั๊มจ่ายสีด้านในไปยังปืนพ่นสีด้านนอก

อาณาเขตกักกันอุปกรณ์จ่ายสี

(ภายในตู้ Aqua Coat)

อาณาเขตด้านนอกตู้พลาสติก

(บรรจุด้านนออกตู้ Aqua Coat)

ข้อมูลทางเทคนิคปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตและตู้ควบคุมการทำงาน

ข้อมูลทางเทคนิคจะนำเสนอแบบแยกออกมาเป็น 4 รายการหลักโดยจะแบ่งเป็นปืนพ่นสีน้ำไฟฟ้าสถิตแบบแรงดันอากาศ ปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิตแบบอากาศผสมแรงดันสูง (AirCoat) ตู้พลาสติก AquaCoat ที่ใช้เก็บตัวจ่ายสีและตู้ควบคุมปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต VM5020WA ที่ใช้สำหรับบปืนพ่นสีสูตรน้ำโดยเฉพาะ

(โปรดคลิ๊ก "รายละเอียด" เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกในแต่ละหัวข้อ)

1. ปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิตแบบแรงดันอากาศ GA5000EAW (Air Spray)

GA5000EAW Body.jpg

ปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตแบบแรงดันอากาศ (Air Spray)

ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของ WAGNER ในปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตสามารถออกแบบและสร้างปืนพ่นสีที่ใช้งานพ่นแบบแรงดันอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงและให้การเคลือบผิวชิ้นงานในแต่ละชิ้นออกมามีความสม่ำเสมอและการพ่นสีได้หลากหลายประเภทได้

ประเภทงานที่เหมาะสม

  • งานผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือมีความซับซ้อนสูงที่ใช้สีเป็นจำนวนมาก

  • อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับอากาศยาน

  • อุตสาหกรรมที่มีการกำหนดให้ใช้สีสูตรน้ำ

3. ตู้กักบริเวณอุปกรณ์จ่ายสีสำหรับใช้งานในสีสูตรน้ำ AQUA COAT

ตู้พลาสติกฉนวนกันไฟฟ้าสำหรับพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิต

นอกจากจะช่วยทำให้ใช้งานกับสีสูตรน้ำได้อย่างปลอดภัยแล้ว ตู้พลาสติกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษใช้เนื้อที่ได้คุ้มค่าที่สุด ประหยัดเนื้อที่ในห้องพ่นสีไปได้เพื่อสะดวกในการจัดวางอุปกรณ์และออกแบบห้องพ่นสี

ประเภทงานที่เหมาะสม

  • เมื่อไหร่ที่ใช้ปืนไฟฟ้าสถิตกับสีสูตรน้ำ ต้องใช้ตู้แบบนี้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหน

  • แม้ว่าจะกักบริเวณตัวจ่ายสีได้ ตัวจ่ายสีที่นำมาใช้งานต้องมีวัสดุที่ใช้กับสีสูตรน้ำได้เช่นตัวจ่ายสีต้องเป็นวัสดุสแตนเลสหรือถังแรงดันต้องเป็นสแตนเลส ก่อนนำมาใช้ต้องเช็คตัวจ่ายสีก่อนนำมากักบริเวณ

2. ปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิตแบบอากาศผสมแรงดันสูง GA5000EAWC (Air Coat)

ปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตแบบอากาศผสมแรงดันสูง (Air Coat)

การประสานเข้าด้วยกันของ 3 เทคโนโลยีคือการพ่นสีแรงดันอากาศ การพ่นสีแรงดันไร้อากาศและไฟฟ้าสถิตทำให้ปืนพ่นสีตัวนี้กลายเป็นปืนพ่นสีอากาศผสมด้วยแรงดันสูงและมีคุณสมบัติการอัดประจุไฟฟ้าเข้าสีให้เกิดการเหนี่ยวนำชิ้นงานได้ทำให้ประสิทธิภาพการเคลือบผิวดีเยี่ยม ให้ผลผลิตในจำนวนมากและสร้างม่านสีในเคลือบรอบให้ทรงประสิทธิภาพ

ประเภทงานที่เหมาะสม

  • งานผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่หรืองานผลิตเครื่องจักรตามคำสั่ง

  • ชิ้นงานขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูงเลยเป็นเหตุให้ต้องใช้ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

  • อุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดต้องใช้สีสูตรน้ำ

4. ตู้ควบคุมการทำงานปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิต VM5020WA

ตู้ควบคุมปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิต VM5020WA

ตู้ควบคุมที่จะแสดงค่าไฟฟ้าออกมาตามเวลาใช้งานจริงเพื่อให้ได้การพ่นสีที่มีประสิทธิภาพทุกเงื่อนไขการใช้งานดังนั้นสามารถตั้งค่าไฟฟ้าแรงสูงและกระแสไฟฟ้าเพื่อให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงานในแต่ละรูปแบบได้ สำหรับ VM5020WA เป็นตู้ทำมาสำหรับงานพ่นสีสูตรน้ำและใช้กับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติ ไม่สามารถนำไปใช้กับงานพ่นสีน้ำมันเป็นอันขาด

ประเภทงานที่เหมาะสม

  • ใช้กับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตรุ่น GM5020EAW และ GM5020EACW เท่านั้น

  • มีสูตรบันทึกไว้ในเครื่องได้แค่ 3 สูตรที่ตู้ควบคุมการทำงานเท่านั้น

กลับไปที่หน้า

ปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิต

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ