top of page

EPG5000 CONTROL UNIT

ตู้ควบคุมปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติ

ENGLISH  

csm_0108_0f5256d620.jpg

ตู้ควบคุมปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีน้ำมันแบบอัตโนมัติ

 

ตู้ควบคุมที่ใช้ปรับค่าไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนสูตรพ่นสีและควบคุมการทำงานของปืนพ่นสีโดยออกแบบมาสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GA5000EA (แรงดันอากาศ) และ GA5000EAC (อากาศผสมแรงดันสูง) เท่านั้นโดยเป็นตู้ที่รองรับการปรับม่านสีที่ตัวตู้ได้โดยไม่ต้องไปปรับที่ตัวปืนเอง (สำหรับรุ่น EAEC เท่านั้น) ไม่สามารถนำไปใช้กับปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตแบบควบคุมด้วยตัวเองหรือปืนพ่นสีสูตรน้ำได้

คุณสมบัติพิเศษของ EPG5000

เพื่อการควบคุมปืนพ่นสีให้แสดงประสิทธิภาพออกมาดีที่สุด

  • ปรับค่าเองได้ที่หน้างานหรือปรับด้วยระบบอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เฟซภายนอก (ได้ทั้งแบบอนาล็อคหรือ CAN BUS)

  • ปรับค่าไฟฟ้าแรงสูงได้ตามความเหมาะสมของรูปร่างชิ้นงาน

  • ไฟฟ้าแรงสูงสามารถเปลี่ยนค่าได้ในระหว่างช่วงเว้นการพ่นสีชั่วคราวเพื่อให้ผลลัพท์ออกมาดีที่สุดเช่นงานพ่นกรอบหน้าต่าง

  • ไฟฟ้าแรงสูงสามารถหยุดการทำงานในช่วงระหว่างการล้างหัวพ่นและหยุดการพ่นสี

  • การควบคุมของวาล์วภายนอกสำหรับการเปลี่ยนค่าที่รวดเร็วในช่วงการทำงานที่ยาวนาน

  • สามารถใช้งานในระบบควบคุมสี 2K ได้

ความปลอดภัยในช่วงการหยุดใช้งาน (Fail Safe Operation)

ให้ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้งานด้วยระบบสวิทซ์ที่ปิดไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติในระหว่างขั้นตอนล้างหัวพ่น การหยุดการทำงานหรือระบบกราวน์ (สายดิน) มีปัญหา

การทำงานด้วยระบบไฟฟ้าสถิตเต็มรูปแบบ

 

ปรับค่าระยะเวลาได้ตามจริงหรือประบค้าไฟฟ้าแรงสูงด้วยสัญญาณจากภายนอกไปยังตู้ควบคุม EPG5000

พัฒนาเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน

มีความปลอดภัยและมีฟังช์ชั่นเกี่ยวกับระบบบันทึกข้อมูลทุกประเภทในส่วนงานควบคุมที่มีระบบเข้ารหัสก่อนใช้งานทุกครั้งเพื่อลดการตั้งค่าที่ผิดพลาดและจำนวนชิ้นงานที่ไม่ผ่านคุณภาพ

ทุกอย่างทำงานอยู่ในเครื่องเดียว

ด้วยแนวคิดที่ต้องใช้งานทุกเงื่อนไขในการทำงานดังนั้นระบบควบคุมของ EPG5000 ต้องมีการควบคุมทั้งควบคุมค่าไฟฟ้าแรงสูงและควบคุมแรงดันเอากาศที่นำมาใช้งาน (นิวเมติก) สำหรับทุกระบบที่เกี่ยวข้อง

GA5000EA Connect with EPG5000 (Internal)

การต่อสายกับตู้ EPG5000 แบบปรับม่านสีที่ตัวปืน (IC)

1. สำหรับต่อกับสายสีที่ไปเชื่อมกับตัวจ่ายสี

2. จุดติดตั้งสายลมส่วนพ่น (Atomizing Air Hose)

3. จุดติดตั้งสายลมส่วนเปิด/ปิดการทำงาน (Control Air Hose)

4. จุดติดตั้งสายไฟปืนพ่นสี

5. บริเวณที่ติดตั้งสายลมจากปั๊มลม

6. สายไฟสำหรับการทำงานของตู้ EPG5000

7. สายกราวน์ (สายดิน)

8. สายไฟหลัก

การติดตั้งสายระหว่างปืนพ่นสีกับตู้ EPG5000 (แบบ IC)

GA5000EA Connect with EPG5000 (External)

การต่อสายกับตู้ EPG5000 แบบปรับม่านสีที่ตัวปืน (EC)

1. สำหรับต่อกับสายสีที่ไปเชื่อมกับตัวจ่ายสี

2. จุดติดตั้งสายลมส่วนพ่น (Atomizing Air Hose)

3. จุดติดตั้งสายลมส่วนปรับม่านสี (Pattern Air Hose)

4. จุดติดตั้งสายลมส่วนเปิด/ปิดการทำงาน (Control Air Hose)

5. จุดติดตั้งสายไฟปืนพ่นสี

6. บริเวณที่ติดตั้งสายลมจากปั๊มลม

7. สายไฟสำหรับการทำงานของตู้ EPG5000

8. สายกราวน์ (สายดิน)

9. สายไฟหลัก

การติดตั้งสายระหว่างปืนพ่นสีกับตู้ EPG5000 (แบบ EC)

ข้อมูลทางเทคนิคของ EPG5000

EPG5000 Spec THA.png

มิติของ EPG5000

EPG5000 Dim 1.png
EPG5000 Dim 2.png

ความยาวในแต่ละตำแหน่งของตู้ EPG5000

ตำแหน่ง A: 295 มม.

ตำแหน่ง B: 370 มม.

ตำแหน่ง C: 136 มม.

แผงควบคุมตู้ EPG5000

csm_0108_0f5256d620.jpg

1

2

3

4

5

6

7

10

11

13

14

4

8

5

9

12

1. เกลียวปรับแรงดันลมส่วนพ่น มีเกจ์วัดลมพร้อมเกลียวสีน้ำเงินพร้อมปรับได้ทันที

2. เกลียวปรับแรงดันลมส่วนม่านสี มีเกจ์วัดลมพร้อมเกลียวสีน้ำเงินพร้อมปรับขนาดความกว้างของม่านสีได้ทันที

3. ปุ่มกำหนดสูตรโดยตู้อันนี้จะบันทึกสูตรพ่นสีได้ 3 สูตรโดยในแต่ละสูตรจะมีค่าไฟฟ้าที่ปรับและถูกบันทึกไว้ดังนั้นเมื่อกลับมาใช้งาน ไม่ต้องปรับค่าอะไรเองขอแค่กดปุ่มที่สูตรนี้ก็สามารถพ่นด้วยสูตรเดิมได้ทำให้ชิ้นงานออกมามีความสม่ำเสมอเท่ากันทุกรอบ

4. ปุ่มกำหนดค่าไฟฟ้าแรงสูง (Kv) เมื่อกดปุ่มนี้ไปแล้ว ไฟจะขึ้นข้างปุ่มเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกบิดในตำแหน่งที่ 14 สามารถปรับหมุนค่าไฟฟ้าแรงสูง (Kv) โดยปรับได้ไม่เกิน 80 Kv โดยมีมาตรวัดด้านบนของปุ่ม

5. ปุ่มกำหนดค่ากระแสไฟฟ้า (uA) เมื่อกดปุ่มนี้ไปแล้ว ไฟจะขึ้นข้างปุ่มเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกบิดในตำแหน่งที่ 14 สามารถปรับหมุนค่ากระแสไฟฟ้า (uA) โดยปรับได้ไม่เกิน 100 uA โดยมีมาตรวัดด้านบนของปุ่ม

มาตรวัดไฟแสดงค่าไฟฟ้าทั้งหน่วย Kv และ uA สำหรับตำแหน่งที่ 4 และ 5 ค่าที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็น Kv และ uA เป็นการปรับค่าขีดจำกัดเท่านั้น ทั้ง 2 ค่าจะไม่คงที่และเปลี่ยนขึ้นลงตลอดเวลาในการทำงานโดย Kv จะขึ้นสลับตรงข้ามกับ uA เสมอขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างปืนพ่นสีกับชิ้นงาน

6. สวิทซ์สลับโหมดการทำงานระหว่างอัตโนมัติและควบคุมเอง สามารถเปลี่ยนรูปแบบการควบคุมได้ตลอดเวลาโดยควบคุมอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เฟซด้านนอกหรือควบคุมที่ตัวตู้เอง

7. สวิทซ์โหมดล้างชำระหัวพ่น กดปุ่มนี้เพื่อเข้าการชำระล้างหัวพ่น

8. สวิทซ์พ่นแบบไม่มีไฟฟ้าแรงสูง กดปุ่มเพื่อสลับไปพ่นแบบไม่มีไฟฟ้าแรงสูงโดยปุ่มนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวตู้เข้าสู่โหมดปรับที่ตู้เอง

9. สวิทซ์พ่นแบบมีไฟฟ้าแรงสูง กดปุ่มเพื่อสลับไปพ่นแบบมีไฟฟ้าแรงสูงโดยปุ่มนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวตู้เข้าสู่โหมดปรับที่ตู้เอง

10. ไฟเตือนความผิดปกติ

11. ไฟขึ้นแจ้งว่ามีการปรับค่าการทำงานจากภายนอกหมายถึงมีการปรับค่าการทำงานผ่านระบบอินเตอร์เฟซภายนอก ผ่าน CAN BUS หรือมีการปรับผ่านวาล์วที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะจากภายนอก

12. ปุ่มเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมทำงาน (Standby Mode)

13. หน้าจอ LED แสดงตัวเลข โดยเลข 3 หลักจะมีการแสดงผลอยู่ 2 แบบ แบบที่ 1 แสดงค่าไฟฟ้า kV และ uA ที่เกิดจากการหมุนเกลียวปรับที่ตำแหน่งที่ 14 เพื่อแสดงค่าปัจจุบันที่ตั้งไว้และแบบที่ 2 แสดงรหัสข้อผิดพลาดที่แจ้งเตือนความผิดปกติของตู้ควบคุม

14. ลูกบิดอเนกประสงค์ที่ใช้ในการปรับค่าไฟฟ้าโดยมันจะทำงานคู่กับตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 หากกดปุ่มในตำแหน่งที่ 4 ลูกบิดก็จะปรับแค่ค่า kV ถ้ากดในตำแหน่งทที่ 5 ลูกบิดจะปรับค่า uA

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตที่นำมาใช้งานร่วมกับตู้ควบคุม EPG5000

GA5000 (New Pic).jpg

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GA5000EA

ระบบแรงดันอากาศ

PIC_EQU_GA5000_EAC_EC_left.jpg

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GA5000EAC

อากาศผสมแรงดันสูง

bottom of page